Archiv

Filozofická fakulta UK zve na workshop „Premonstráti v pozdně středověkých Čechách“

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK workshop pořádá 13. prosince 2023 od 10:00 do 16:15 v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR (Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8, budova B: konferenční sál, suterén). Zaměří se především na písemné, ale i na s nimi související ikonografické a obrazové prameny.

Filozofická fakulta UK vyhlašuje rekvalifikační archivní kurz na březen 2024

V rámci celoživotního vzdělávání se mohou zájemci zapisovat do kurzu Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK. Absolventi obdrží certifikát Univerzity Karlovy.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK zve na přednášku prof. Rainera Christopha Schwingese

Ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR se 25. října 2023 od 17:30 v hlavní budově FF UK (místnost P201) koná přednáška švýcarského historika středověku z Universität Bern s názvem „Doctores so in den Püchern lesen“. Přednáška bude proslovena v němčině.

Do národního finále soutěže FameLab ČR postoupila dr. Tereza Pluskalová

Akademička z Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK se zúčastní finále v úterý 26. září 2023 od 17:00 na půdě Fakulty humanitních studií UK. Soutěžící musí během tří minut vysvětlit vědecký problém a současně zaujmout odbornou porotu i diváky. Dr. Pluskalová bude mezi celkem devíti soutěžícími prezentovat na téma Historie Strakovy akademie.

Filozofická fakulta UK vypisuje kurz „Jak správně úřadovat v době eGovernmentu“

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK pořádá kurz pro pracovníky (nejen) spisové služby o elektronizaci veřejné správy. Účastníci v rámci specializovaného programu získají základní přehled o problematice spisové služby a správy dokumentů v kontextu elektronizace veřejné správy. Absolventi obdrží osvědčení Univerzity Karlovy.

Studentky Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK získaly Cenu Josefa Šusty

Ve dnech 11. a 12. dubna 2018 se konal 23. ročník Celostátní studentské vědecké konference HISTORIE 2017 spojený s vyhlášením Ceny Josefa Šusty. Odborná komise vybrala z 26 soutěžních prací na první místo se shodným počtem hlasů práce Bc. Kristýny Ansorgové a Bc. Pavlíny Fúrové.

Student oboru archivnictví a pomocné vědy historické zvítězil v soutěži Celostátní studentská vědecká konference Historie 2015

Vojtěch Pojar uspěl s prací Symbolické topografie Prahy v „dlouhém“ 19. století: kontinuita a změny v procesu modernizace, za niž získal rovněž cenu Josefa Šusty, kterou vypisuje a uděluje výbor Sdružení českých historiků.