Archiv

Studentky Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK získaly Cenu Josefa Šusty

Ve dnech 11. a 12. dubna 2018 se konal 23. ročník Celostátní studentské vědecké konference HISTORIE 2017 spojený s vyhlášením Ceny Josefa Šusty. Odborná komise vybrala z 26 soutěžních prací na první místo se shodným počtem hlasů práce Bc. Kristýny Ansorgové a Bc. Pavlíny Fúrové.

Student oboru archivnictví a pomocné vědy historické zvítězil v soutěži Celostátní studentská vědecká konference Historie 2015

Vojtěch Pojar uspěl s prací Symbolické topografie Prahy v „dlouhém“ 19. století: kontinuita a změny v procesu modernizace, za niž získal rovněž cenu Josefa Šusty, kterou vypisuje a uděluje výbor Sdružení českých historiků.