Studentky Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK získaly Cenu Josefa Šusty

Ve dnech 11. a 12. dubna 2018 se konal 23. ročník Celostátní studentské vědecké konference HISTORIE 2017 spojený s vyhlášením Ceny Josefa Šusty. Odborná komise vybrala z 26 soutěžních prací na první místo se shodným počtem hlasů práce studentek Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK Bc. Kristýny Ansorgové Závěr severní války v zrcadle císařské diplomacie. František Karel I. Libštejnský z Kolovrat a zprostředkování míru v Olivě roku 1660 a Bc. Pavlíny Fúrové Vizitační tabely tereziánského katastru z let 1725 až 1726 na příkladu Malé Strany. Obě práce byly zároveň mezi čtyřmi pracemi oceněnými Sdružením historiků ČR v souvislosti s udělením Cena Josefa Šusty (ta byla udělena Denise Vídeňské z FF Univerzity Pardubice).


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK