Student oboru archivnictví a pomocné vědy historické zvítězil v soutěži Celostátní studentská vědecká konference Historie 2015

Práce Vojtěcha Pojara Symbolické topografie Prahy v „dlouhém“ 19. století: kontinuita a změny v procesu modernizace získala největší počet hlasů poroty, kterou tvořili zástupci velké většiny historických kateder a ústavů z českých, moravských a slezských univerzit.

Při příležitosti konání této konference se již tradičně vyhlašuje také cena Josefa Šusty, kterou vypisuje a uděluje výbor Sdružení českých historiků (Historický klub 1872). Vojtěch Pojar se svou prací získal i tuto cenu.

Celostátní studentská vědecká konference Historie 2015


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK