Archiv

Ústav východoevropských studií FF UK zve na slavnostní předání literární ceny Visegrad Eastern Partnership Literary Award

Laureátem ceny je v tomto roce ukrajinský spisovatel Vladimir Rafejenko. V průběhu slavnostního večera vystoupí nejen oceněný autor, ale též vokální skupina Milánosz. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 18 h ve Studentském klubu Celetná.

Proběhne XIV. ročník Konference mladých slavistů

Ve dnech 1. a 2. listopadu se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uskuteční již XIV. ročník Konference mladých slavistů s podtitulem „Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918: společenské a mezinárodní souvislosti “.

FF UK a Fond Borise Němcova zřizují Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK

Smlouvu o otevření centra podepsaly dne 17. ledna 2018 děkanka FF UK Mirjam Friedová a zakladatelka Fondu Borise Němcova Žanna Němcovová.

František Skorina a jeho pražská Bible. Mnohojazyčné kulturní dědictví Velkoknížectví litevského a současnost

U příležitosti 500. výročí vydání žaltář Песни цара давыда еже словуть псалтыръ, jenž otevřel řadu 23 knih Starého zákona tištěných cyrilicí, se 8.–9. listopadu 2017 v prostorách Karolina a FF UK uskuteční mezinárodní lithuanistická konference.

Proběhla konference Moc bezmocných: Masaryk, Patočka, Havel

Z iniciativy Ústavu východoevropských studií FF UK spolupořádala FF UK ve spolupráci s Historickou a filozofickou fakultou Lotyšské univerzity a Velvyslanectvím ČR v Rize ve dnech 25.–26. 10. 2017 konferenci „Moc bezmocných: Masaryk, Patočka, Havel“. Záštitu nad konferencí převzala bývalá lotyšská prezidentka Vaira Vīķe-Freiberga.

Ocenění lettonistiky na FF UK

Lotyšská akademie věd dne 27. listopadu 2014 zvolila za svého zahraničního člena Mgr. Pavla Štolla, Ph.D., vedoucího semináře baltistiky Ústavu východoevropských studií FF UK.