Archiv

Den otevřených dveří FF UK v Kampusu Hybernská nabídne v sobotu 24. února interaktivní program, který představí vybrané studijní programy

Přijďte se dozvědět, jak vypadá výuka na FF UK, co čekat od konkrétních studijních programů a jak se připravit na přijímací zkoušky. Potkejte se s pedagogy, kteří vás budou vyučovat, a skrze studující a absolventy jednotlivých oborů se přijďte dozvědět, jaké jsou možnosti uplatnění po studiu.

Uchazeči o studium na FF UK se mohou zapsat do přípravných kurzů pro přijímací řízení

Kurzy uchazečům přiblíží vybrané studijní programy a jejich přijímací zkoušky.

Filozofická fakulta UK vyhlašuje přijímací řízení pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy

Uchazeči o studium se mohou od 1. října 2023 přihlašovat na studijní programy otevírané v akademickém roce 2024/2025. Termín pro podávání přihlášek do bakalářského studia je 29. 2. 2024, do navazujícího magisterského studia 31. 3. 2024.

Nadaní středoškolští studenti poznávali Filozofickou fakultu UK

Na podzim 2013 probíhal druhý ročník odborných stáží pro středoškolské studenty s názvem 24 hodin s FF UK. Do aktivity se zapojilo čtrnáct kateder a ústavů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jejichž zástupci účastníkům umožnili seznámit se s podobou vysokoškolského studia, přiblížili jim tematickou náplň vybraných oborů a představili unikátní informační zdroje.