Archiv

Katedra sociologie FF UK spolupořádá devátý ročník konference Naše společná přítomnost. Jeho tématem je odpovědná spotřeba

Program bude pobíhat 24. dubna v Kampusu Hybernská a 25. dubna v Celetné 20. Hlavní pořadatelkou za Filozofickou fakultu UK je Eva Kyselá.

Prestižní vydavatelství Emerald Publishing vydalo knihu doktora Petra Lupače z Katedry sociologie FF UK

Kniha Beyond the Digital Divide reviduje dosavadní výzkum digitální propasti a jeho klíčovou tezi postulující nerovný přístup k internetu jako nový zdroj sociální nerovnosti.

Data a jejich využití v praxi. Katedra sociologie FF UK pořádá odborná školení

Data jsou sexy. Mnohdy jsou ale omylem či záměrně využívána ke zmatení či překroucení reality. Proto se Katedra sociologie FF UK rozhodla využít znalostí a praxe ve výzkumu i výuce a nabídnout veřejnosti odborná školení zaměřená na sběr, zpracování, analýzu, interpretaci a vizualizaci dat.

Sociologická konference v zrcadle českých médií

Témata diskutovaná na konferenci České sociologické společnosti, kterou letos pořádala Katedra sociologie FF UK, v nebývalé míře rezonovala v českých médiích.

Prof. Gorazd Meško bude na FF UK přednášet o kriminologii

Významný evropský kriminolog a příští prezident ESC prof. Gorazd Meško s přednáškou vystoupí ve středu 26. 10. 2016.

Na projektu Vybrané přístupy k environmentální etice v zemích V4 za Českou republiku pracují odborníci z Univerzity Karlovy

Cílem projektu podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem je vytvořit pro odborníky ze zemí V4 prostor pro diskusi nad tématy souvisejícími s environmentální etikou.

Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK

Sociologie u nás měla po druhé světové válce pohnutý osud. Publikace „Prima to bývalo a prima je to i teď!“ Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK jej zachycuje ve čtrnácti osobních autobiografických textech současných i bývalých studentů a vyučujících katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří na tomto pracovišti působili v prvních desetiletích po jeho založení v roce 1965. Půlstoletí existence katedry je […]

Socioložka a publicistka Jiřina Šiklová oslavila životní jubileum a převzala pamětní medaili

Ve středu 17. června byla dr. Jiřině Šiklové udělena stříbrná pamětní medaile Univerzity Karlovy za celoživotní dílo a za mimořádné zásluhy o rozvoj oborů sociální práce, gerontosociologie a studií genderové problematiky.

Dají se předpovědět výsledky voleb?

Jak probíhají předvolební průzkumy a jak se tvoří volební prognózy ve Velké Británii, přiblíží 13. dubna v přednášce The role of election forecasting in the UK dr. Stephen Fisher z Oxfordské univerzity.

Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů

Specifický zdroj ohrožení dnešních mužů násilím představuje chování jejich partnerek v intimních vztazích. Ačkoli hlavní těžiště případných útoků spočívá ve střetech s ostatními muži, většinou neznámými, zhruba každý desátý muž se ve svém životě setkal rovněž s fyzickým atakem od vlastní partnerky. V reprezentativním šetření českých mužů se zjistilo, že více než 5 % zažilo v posledních pěti letech nějaký druh […]