Archiv

Filozofická fakulta UK výrazně uspěla v první veřejné soutěži programu TA ČR SIGMA – dílčí cíl 3

Technologická agentura ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací podpoří čtyři projekty akademiků a akademiček z FF UK v pozici hlavních příjemců a jeden v pozici další účastník. Dílčí cíl tři podporuje inovačního potenciál společenských věd, humanitních věd a umění. Celkově se do soutěže přihlásilo 379 projektů, z toho 68 bylo úspěšných.

Laterna magika skrývá mnoho podob, téměř nikdo neví, jak ve skutečnosti vypadala

O historii experimentálního divadla, jeho specifičnosti a vlivu na současné umění hovoří doc. Kateřina Svatoňová z Katedry filmových studií FF UK. Na základě čtyřletého výzkumu připravila s kolegy odbornou publikaci a dvě výstavy, které představují formální i obsahovou šíři Laterny magiky z pohledu minulosti i dneška.

Kateřina Svatoňová z Katedry filmových studií FF UK vydává publikaci věnovanou jedinečné experimentální scéně

Monografie „Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky“ doprovází výstavu o tomto multimediálním scénickém projektu, která v Domě umění města Brna probíhá do 28. července.

NaFilM: Český film bude mít konečně své muzeum

„Je to hodně náročné, protože projektem opravdu žijeme, ale stojí to za to,“ říká Adéla Mrázová a Terezie Křížkovská, pro které se vybudování prvního českého muzea filmu stalo životní náplní.

Konference Screen Industries in East-Central Europe se zaměří na aktuální trendy z oblasti online distribuce audiovizuálního obsahu

Mezi hlavní témata sedmého ročníku konference, která proběhne 22.–23. května 2018, bude patřit také fenomén internetových televizí nebo strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh.

Dějiny Hollywoodu jinak. Katedra filmových studií FF UK pořádá sérii přednášek prof. Richarda Maltbyho

Historik Richard Maltby, světová kapacita na dějiny Hollywoodu, bude 14.–16. 11. hostem Katedry filmových studií FF UK. Série přednášek bude věnována Hollywoodu v období studiového systému 30. let 20. stol. a způsobům, jak je možné mu rozumět ne „jen“ úzce z hlediska dějin filmu, ale z pohledu dějin filmové kultury (cinema history). Přihlašování do 8. 11.

Filmová soutěžní přehlídka Zlatý voči proběhne 18.–19. května

Na 22. ročník mezinárodního filmového festivalu studentů teorie audiovize zvou studenti filmové vědy a Katedra filmových studií FF UK.

Na FF UK vystoupí přední filmový historik Andrew Higson

Prof. Higson (University of York) bude na pozvání Katedry filmových studií FF UK ve dnech 27.–29. 3. přednášet o trendech evropského televizního a filmového dramatu.

Kniha Ivana Klimeše mapuje vztah státu a kinematografie v Čechách v letech 1895–1945

Vydavatelství FF UK představuje obsáhlou monografii filmového historika Ivana Klimeše. Tématem publikace je formování postoje státu ke kinematografii po dobu pěti desetiletí od vynálezu filmu.

Film není jen to, na co se chodí do kina

Studentky Katedry filmových studií FF UK se před lety rozhodly založit muzeum českého filmu. Výsledkem práce širšího týmu a ochutnávkou muzea je interaktivní výstava NaFilM, která právě pobíhá v Museu Montanelli.