Konference Screen Industries in East-Central Europe se zaměří na aktuální trendy z oblasti online distribuce audiovizuálního obsahu

Sedmý ročník konference Screen Industries in East-Central Europe (SIECE) zaměří pozornost na aktuální trendy z oblasti online distribuce audiovizuálního obsahu. Mezi hlavní témata bude patřit také fenomén internetových televizí nebo strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh.

Zatímco většina současných diskuzí se zaměřuje na Spojené státy, Asii nebo největší nadnárodní korporace, konference SIECE 7 nabízí perspektivu malých a periferních (z hlediska populace, jazyků, infrastruktur, kapitálu) mediálních trhů. Otevírá tak prostor novým pohledům a přístupům k průmyslovým trendům a kulturně-politickým otázkám.

Konferenci pořádají Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou společností pro filmová studia a Národním filmovým archivem.

Konference se uskuteční za podpory projektu ”Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě” (reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734) financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vstup na konferenci je volný, konferenčním jazykem je angličtina.

kdy: 22.–23. května 2018

kde: Národní filmový archiv, kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1

událost na Facebooku

plakát s programem (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK