Film není jen to, na co se chodí do kina

Všechno začalo už před několika lety. Dvě studentky Katedry filmových studií Filozofické fakulty UK, Adéla Mrázová a Terezie Křížkovská, si uvědomily, že český film nemá své muzeum, a spolu s kolegou Jakubem Jiřištěm a několika dalšími spolužáky se to rozhodli napravit.

V roce 2014 iniciovali crowdfundingový projekt, který se stal jedním z nejúspěšnějších v České republice. I díky podpoře Filozofické fakulty UK a dalších institucí, ale hlavně díky mnoha hodinám práce vznikla interaktivní výstava NaFilM (Národní filmové muzeum), která právě pobíhá v pražském Museu Montanelli. Půlroční výstava, která je pilotním projektem a testem konceptu stálého muzea českého filmu, potrvá do 25. října.

Výstava NaFilM seznamuje zájemce s mnoha zajímavostmi týkajícími se českého filmu. Nejde však jen o samotný film, ale i o komplikované fascinující cesty jeho vzniku a širší souvislosti světa filmových tvůrců. Expozice je koncipována interaktivně, dokáže zájemce vtáhnout do filmového světa a umožní mu být na chvíli jeho součástí.

51423-1._Avantgarda_1Výstava je dělena na tři tematické okruhy z dějin české kinematografie: přechod od němého ke zvukovému filmu, meziválečnou avantgardu a exilovou tvorbu. Jejich prostřednictvím pak představuje možné kurátorské přístupy k vystavování filmu. První část výstavy předkládá ideu, že film vlastně nikdy nebyl úplně němý – zájemce si může ve speciální místnosti vyzkoušet tvorbu zvuků, nahlédnout do tajů ruchařského řemesla a zamyslet se nad tím, co se vlastně změnilo s příchodem zvukového filmu. Druhá část ukazuje, co fascinovalo avantgardní tvůrce ve 20. letech, jaké filmy v té době vznikaly a jak je bylo možné promítat. Třetí část výstavy se pak zabývá spletitými osudy tvůrců, kteří z politických důvodů odešli do zahraničí na přelomu 60. a 70. let. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také faksimile historických dokumentů.

Doprovodný program přináší cykly přednášek a diskuzí, workshopy, komentované prohlídky a filmová promítání, filmovou dílnu a mnoho dalších akcí. Již Pražská muzejní noc ukázala, že muzeum je živým centrem s promyšleným výukovým podtextem. Důležitou součástí expozice je program pro školy (kde dnes mediální výchova v podstatě chybí).

52544-7._Exil_1968_1O výstavu je zájem i v jiných městech, takže by se časem mohla změnit v putovní. Studenti mají i další plány, jde jim o to, aby projekt neskončil jednou osamocenou akcí. Podařilo se jim dát dohromady tým lidí, kteří jsou nejen z Filozofické fakulty UK, ale i z UMPRUM, FAMU a ČVUT, unikátním způsobem se zde tedy propojilo několik univerzit. V tuto chvíli organizátoři hledají i kustody na výstavu z řad studentů.

V celém projektu však jde o víc: o trvalé muzeum českého filmu, o jehož zřízení studenti katedry filmových studií FF UK usilují a jehož je výstava jakousi ochutnávkou. Cílem je založení instituce, která by mohla zkoumat, přehodnotit a veřejně představit význam národního kinematografického dědictví nejen českým, ale i zahraničním návštěvníkům. Nové muzeum by se mělo zároveň stát živým centrem filmu a filmového vzdělávání pro širokou i odbornou veřejnost a filmové profesionály. Ideový koncept vzniká v dialogu mezi studenty a pedagogy katedry filmových studií FF UK za účasti teoretiků a odborníků z příbuzných oborů a zástupci spřízněných kulturních institucí.

54131-11._Zvuk_2Studentky, které celou akci iniciovaly, v uplynulých letech cestovaly a poznávaly filmová i jiná muzea po celém světě. Nejvíce je inspirovala ta, která se filmu přímo nevěnují, ale zato ho kreativně využívají, například Židovské muzeum v Berlíně nebo Yad Vashem v Jeruzalémě. Muzeum dle nich netvoří pouze expozice, stejně důležitou roli hraje i obsah mimo expoziční část, jejíž součástí by mělo být jak kino, tak mediatéka nebo knihovna, ale také nabídka volnočasových aktivit. Muzeum by mělo být živým místem, které je se svým obsahem bytostně spojeno.

Pokud se projekt stálého Národního filmového muzea podaří realizovat, bude unikátní nejen svým obsahem, ale i tím, že jeho idea vznikla mezi studenty a za přispění mnoha lidí z oboru, filmových nadšenců i myšlenkově spřízněných sponzorů. Právě probíhající výstava, test konceptu chystaného muzea, má ambice vzbudit zájem také ze strany institucí, které by mohly vznik nového muzea zastřešit. Probíhá veřejná diskuze o roli filmového muzea v českém kulturním a vzdělávacím prostředí. Studenti doufají, že se téma setká se zájmem veřejnosti, protože právě jí by mělo filmové muzeum jednou sloužit.

Vznik Národního filmového muzea podporují i filmaři Jan Hřebejk, Olga Sommerová, Helena Třeštíková, Jan Svěrák a Jiří Menzel. Záštitu studentskému projektu Národního filmového muzea poskytli také rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. Mirjam Friedová, Národní technické muzeum, Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; projekt podpořily četné instituce.

Výstava NaFilM

Museum Montanelli Praha, Nerudova 13, Praha 1

4. června – 25. října 2015

otevřeno denně kromě pondělí 12:00–19:00

projekt na Facebooku

foto: Richard Špůr

Film není jen to, na co se chodí do kina [iforum.cuni.cz, 23. července 2015]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK