Kateřina Svatoňová z Katedry filmových studií FF UK vydává publikaci věnovanou jedinečné experimentální scéně

Monografie „Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky“ doprovází výstavu o tomto multimediálním scénickém projektu, která v Domě umění města Brna probíhá do 28. července.

Kniha i výstava vznikaly ve spolupráci Filozofické fakulty UK a Národního filmového archivu, spoluautorkou obou výstupů je pak filmová historička Lucie Česálková z Ústavu filmu a audiovizuální kultury Masarykovy univerzity. Publikace se věnuje působení Laterny magiky zejména v období let 1958–1992. Nepředkládá kompletní dějiny jednoho divadla, ale ukazuje ji jako mnohovrstevnatý jev poznamenaný mnoha dobovými, kulturními, uměleckými, personálními, ideovými, politickými, technickými či technologickými proměnami, jež se různě a s odlišnou intenzitou projevovaly v jejích inscenacích.

Výstava „Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace“ kurátorek Kateřiny Svatoňové a Lucie Česálkové je zaměřena na několik případových studií, které ilustrují vybrané fenomény Laterny magiky, jako je obklopení diváka obrazem, rozpad jednotného plátna na fragmenty, tendence k iluzivnosti a virtualitě.

Zakládá se na filmových dotáčkách, které vznikaly pro Laternu magiku, výstava tak představuje unikátní filmové, fotografické a dosud nepublikované archivní materiály. Cílem expozice je prostřednictvím projekcí, instalací a multimediálních koláží ukázat jednotlivé fasety a odkrýt základní principy fungování tohoto multimediálního mechanismu.

Výstupy jsou financovány z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Laterna magika, kombinující multižánrové divadelní inscenace s filmovými projekcemi na několik pláten umístěných v prostoru jeviště, vznikla jako reprezentativní a reprezentační program ČSR pro mezinárodní výstavu Expo‘58. Na tento mimořádný úspěch navázala v Praze stejnojmenná série představení a posléze i stálá divadelní scéna vycházející ze stejného inscenačního principu. Jde o ojedinělé médium v historii českého umění i ve světovém kontextu.

Lucie Česálková – Kateřina Svatoňová: Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky. Praha: NFA – FFUK, 2019.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Související články