Archiv

Na Filozofické fakultě UK proběhlo historicky první setkání absolventů didaktiky angličtiny

Setkání s názvem „Máte nám co říct“ 29. května zorganizovali dr. Tomáš Gráf a Mgr. Lucie Jiránková z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK. Cílem bylo propojit absolventy fakulty s pedagogy a studenty, kteří mezi sebou budou moct sdílet zkušenosti z praxe.

Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK zve na přednášky prof. Mazzon (Universität Innsbruck)

Přednášky lingvistky, která se zabývá varietami angličtiny, pragmatikou, analýzou dialogu a historickou jazykovědou, se uskuteční 26. a 27. dubna.

John M. Kirk, významný korpusový lingvista, bude na FF UK přednášet 6. prosince

Přednáška John M. Kirka ‘Corpora and the Spoken Language: Resolving the Paradox’ se bude věnovat přístupům k transkripci mluveného jazyka a možnostem obohacení transkripce o pragmatickou a prozodickou anotaci.

Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK zve na přednášku dr. Magali Paquot

Přednáška na téma ‘The impact of the first language on EFL learners’ use of phraseology: Insights from learner corpus research’ se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu od 15:50 ve Velké aule FF UK.

Byly předány Mathesiovy ceny za nejlepší studentské práce z anglistiky a amerikanistiky

Udílení cen, které jsou spojeny s finanční odměnou, případně s věcným darem od nakladatelství Oxford University Press, probíhá již od roku 2000.
Vyhlášení a slavnostní předání letošních cen proběhlo 12. října 2016.