Archiv

Doc. Radvan Bahbouh z Katedry psychologie FF UK obdržel vyznamenání od Armády České republiky

Čestný odznak Za zásluhy III. stupně převzal 27. května od náčelníka nejvyššího štábu Armády České republiky armádního generála Aleše Opaty. Ocenění získal za významnou spolupráci s AČR a podporu v oblasti provádění sociálního výzkumu a sociodiagnostické techniky.

Zemřel psycholog prof. Vladimír Kebza

Katedra psychologie FF UK s hlubokým zármutkem oznamuje, že prof. Kebza zemřel 27. července po krátké těžké nemoci ve věku 64 let.

Zvýšenou pozornost v předporodní a porodní péči zaslouží ženy s nadměrným strachem z porodu a ženy s úzkostnými rysy

Výsledky studie realizované Katedrou psychologie FF UK ve spolupráci s krajskými nemocnicemi na Vysočině.

Proběhla konference Psychologie sportu v praxi 2015

Začátkem prosince se uskutečnil 6. ročník odborné mezinárodní konference Psychologie sportu v praxi 2015 aneb Jiný úhel pohledu. Konferenci pořádala Asociace psychologů sportu ČR ve spolupráci s Katedrou psychologie FF UK.

Cenu prof. Matějčka letos obdržely tři studentky psychologie

Nadace prof. Matějčka každoročně uděluje v období adventu ceny za nejlepší diplomové práce v oblasti dětské a vývojové psychologie. První místo získala Mgr. Lucie Matějovská za výzkum diagnostiky dyslexie u dětí.

Experiment prokázal, že slovní popis zhoršuje vizuální vzpomínky

Experimentální laboratoř PLESS na Katedře psychologie FF UK ve spolupráci s dalšími laboratořemi z celého světa prokázala existenci verbal overshadowing efektu.

Konference psychologů poukáže na nutnost všestranného rozvoje žáků

Sedmý ročník konference Škola jako místo setkávání 2014, kterou pořádá Katedra psychologie Filozofické fakulty UK, se uskuteční v pátek 11. dubna.