Byly předány Mathesiovy ceny za nejlepší studentské práce z anglistiky a amerikanistiky

Nadační fond Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze uděluje každoročně ceny za nejlepší bakalářské a diplomové práce obhájené v uplynulém akademickém roce. Ceny nesou jméno Viléma Mathesia, prvního řádného profesora anglistiky na Univerzitě Karlově a spoluzakladatele Pražského lingvistického kroužku. Nadační fond vznikl v roce 1992 v souvislosti s finančním darem, který věnovali tehdejší Katedře anglistiky a amerikanistiky její studenti. Účelem fondu je podporovat aktivity přispívající k rozvoji anglistiky a amerikanistiky na FF UK a jeho činnost pokračuje i poté, co se původní katedra rozdělila na Ústav anglofonních literatur a kultur a Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK.

Udílení cen, které jsou spojeny s finanční odměnou, případně s věcným darem od nakladatelství Oxford University Press, probíhá již od roku 2000.

Vyhlášení a slavnostní předání letošních cen proběhlo 12. října 2016 na půdě FF UK. Ocenění studenti promluvili o svých pracích a o tom, co je na práci těšilo nebo i překvapilo. Vedoucí vítězných prací pak komentovali ze svého pohledu výsledky, jichž se studentům podařilo dosáhnout.

V letošním roce byly oceněny tyto práce:

Diplomové práce

 • Anglický jazyk a didaktika:
  • Marie Vaňková, Localisation of Version D of “The Poema Morale” Based on “The Linguistic Atlas of Early Middle English”
  • Miroslav Sedláček, Reporting Clauses in Czech and in English
  • Dominik Šefčík, English Synonyms from the Syntagmatic Perspective in Intrasentential Context
  • Lukáš Nevrkla, A Comparison of Political Hedging in British and Australian Political Discourse
 • Anglofonní literatury a kultury:
  • Františka Zezuláková Schormová, Us and Them: Presenting America 1948-1956
  • Kristýna Hoblová, The Reflection of the Exclusion Crisis (1678-83) in Contemporary Literature
  • Martin Světlík, The Weekend of Dermot & Grace: Eugene R. Watters’ Long Modernist Poem

Bakalářské práce

 • Anglický jazyk a didaktika:
  • Jakub Sláma, English Counterparts of the Czech Instrumental Case
  • Renáta Longauerová, Sociophonetic Study of Dysfluent Behaviour in Native English Speakers
  • Tomáš Novotný, General Extenders in the Sitcom “Friends” Dialogue
 • Anglofonní literatury a kultury:
  • Nikol Němcová, Women in the English Drama of the Orient
  • Hana Němečková, Aided Derbforgaill: Recurrent Motifs in the Ulster Cycle and their Relation to the Status of Women
  • Jan Zikmund, Thinking Globally: Seamus Heaney and Dennis O’Driscoll

Na slavnostním setkání byla předána i cena za poezii pro nejlepšího absolventa kurzu tvůrčího psaní pod vedením profesora Jamese Ragana. Tu letos získala studentka Ústavu anglofonních literatur a kultur Aren Ock.

seznam všech oceněných na webu Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK