Na Filozofické fakultě UK proběhlo historicky první setkání absolventů didaktiky angličtiny

Setkání s názvem „Máte nám co říct“ 29. května zorganizovali dr. Tomáš Gráf a Mgr. Lucie Jiránková z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK. Cílem bylo propojit absolventy fakulty s pedagogy a studenty, kteří mezi sebou budou moct sdílet zkušenosti z praxe.

Zúčastnilo se celkem čtyřicet absolventů FF UK. V prvním bloku seznámil dr. Gráf přítomné s rozvojem oborové didaktiky anglického jazyka na ústavu, v druhém bloku byly představeny nejnovější iniciativy v oblasti učitelství a oborových didaktik v rámci fakulty.

Během třetího bloku absolventi kriticky hodnotili učitelskou a oborově-didaktickou přípravu, kterou na Filozofické fakultě UK absolvovali. Tříhodinové setkání vedlo k sestavení okruhů témat, která by pro absolventy ústavu, středoškolské učitele, byla přínosná v rámci dalšího vzdělávání připraveného didaktickou sekcí Ústavu anglického jazyka a didaktiky.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK