Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK zve na přednášku dr. Magali Paquot

Přednáška dr. Magali Paquot (Centre for English Corpus Linguistics, Institut Langage et Communication, Université catholique de Louvain) na téma ‘The impact of the first language on EFL learners’ use of phraseology: Insights from learner corpus research’ se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu od 15:50 do 17:25 ve Velké aule FF UK na nám. Jana Palacha 2.

Magali Paquot se věnuje mj. žákovským korpusům, je ředitelkou mezinárodního projektu ‘Varieties of English for Specific Purposes dAtabase (VESPA)’, zabývá se lexikologií a frazeologií, výzkumem v oblasti EAP (English for Academic Purposes), ESP (English for Specific Purposes), EFL (English as a Foreign Language), SLA (Second Language Acquisition). Magali Paquot je hlavní koeditorkou časopisu International Journal of Learner Corpus Research a spoluzakladatelkou Learner Corpus Research Association.

The impact of the first language on EFL learners’ use of phraseology: Insights from learner corpus research

In this talk, I will briefly introduce the field of learner corpus research before zooming in on my current research into L1 influence on EFL learners’ use of phraseology. I will report the results of several studies (Paquot, 2013, 2014 & 2015) in which I made use of Jarvis’s (2000) unified framework to investigate cross-linguistic influence on French and Spanish EFL learners’ preferred use of lexical bundles. The different manifestations of L1 influence displayed in the learners’ use of lexical bundles are traced back to various properties of L1 words and word combinations, among which their discourse function and frequency of use seem to play a crucial role.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK