Archiv

Nová rozsáhlá publikace Krajina středověké Prahy zkoumá proměny hlavního města od počátků raného středověku až do 15. století

Kniha nabízí soubor studií archeologů, historiků a přírodovědců zkoumající různé aspekty proměn krajiny středověké Prahy. Editory a také autory některých kapitol knihy jsou prof. Jan Klápště, doc. Tomáš Klír a dr. Ivo Štefan z Ústavu pro archeologii FF UK. Publikaci vydalo nakladatelství Academia.

V prestižním časopise Journal of Archaeological Science vyšel článek o výzkumu dlouhých eneolitických mohyl v okolí vrchu Říp

Spoluautory článku „Neolithic long barrows were built on the margins of settlement zones as revealed by elemental soil analysis at four sites in the Czech Republic“ jsou dr. Martin Janovský a dr. Laszlo Ferenczi z Ústavu pro archeologii FF UK. Článek řeší, zda je možné na základě prvkového složení půd rozlišit pravěké obytné a rituální aktivity.

Studenti a pracovníci Ústavu pro archeologii FF UK uspěli v prestižní soutěži o Cenu Jana Rulfa

V Archeologickém ústavu AV ČR se 29. června 2023 slavnostně předaly ocenění pro nejlepší práce v oboru archeologie. V kategorii magisterských a bakalářských prací obdrželi ocenění dva studenti archeologie a v hlavní kategorii publikovaných a doktorských prací se na 3. místě umístila výzkumná pracovnice Ústavu pro archeologii FF UK Mária Vargha.

Cenu Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci archeologie získala Renata Šmidtová z Ústavu pro archeologii FF UK

Výroční cena udělovaná Českou archeologickou společností byla Ing. Šmidtové předána 9. dubna v Národním muzeu.

Ústav pro archeologii FF UK ukázal, jak se oblékali a čím se živili lidé v pravěku

V sobotu 16. 6. 2018 se ve Hranicích na Moravě uskutečnila celodenní akce pro veřejnost nazvaná Pokoř své Hranice, na níž fakultu a vlastní aktivity prezentoval Ústav pro archeologii FF UK.

FF UK se podílí na výstavě Prvorepubliková archeologie

V pátek 1. června se na zámku v Nižboře u Berouna konala vernisáž výstavy Prvorepubliková archeologie, která bude přístupná až do konce října 2018. Výstavu uspořádal Ústav archeologické památkové péče středních Čech v Prazeve spolupráci s FF UK v rámci oslav stého výročí vzniku Československé republiky.

Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Ústav pro archeologii FF UK zvou na výstavu ke stoletému výročí republiky

Výstava Prvorepubliková archeologie se koná od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 v Informačním centru Keltské kultury na zámku Nižbor.

Mezinárodní den archeologie nabídl besedu s Jiřím Bartoškou, vystoupení Maorů a aktivity pro všechny generace

Mezinárodní den archeologie letos připadl na sobotu 21. října: Česká republika se k této celosvětové události připojila počtvrté. Několik pracovišť Filozofické fakulty UK připravilo program, který návštěvníkům zprostředkoval jak výsledky archeologických zkoumání, tak běžný život v pravěku a středověku.

Studenti zkoumali pohřbívání v době bronzové. Další sezona studentské archeologické praxe ve Vojenicích

Čtvrtá sezona záchranného archeologického výzkumu na pohřebišti z pozdní doby bronzové ve Vojenicích u Opočna proběhla letos v červenci. Vedle studentů archeologie FF UK se stejně jako v minulých letech zúčastnili také kolegové z Univerzity Palackého v Olomouci, letos se zapojily i studentky z Českého egyptologického ústavu FF UK.

Zemřel archeolog doc. Smetánka

Ústav pro archeologii FF UK s  velkým zármutkem oznamuje, že 4. dubna 2017 zemřela ve věku 85 let velká osobnost české archeologie, učitel, kolega a přítel pan doc. Zdeněk Smetánka. Rozloučení proběhne 4. května 2017.