Archiv

Cenu Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci archeologie získala Renata Šmidtová z Ústavu pro archeologii FF UK

Výroční cena udělovaná Českou archeologickou společností byla Ing. Šmidtové předána 9. dubna v Národním muzeu.

Ústav pro archeologii FF UK ukázal, jak se oblékali a čím se živili lidé v pravěku

V sobotu 16. 6. 2018 se ve Hranicích na Moravě uskutečnila celodenní akce pro veřejnost nazvaná Pokoř své Hranice, na níž fakultu a vlastní aktivity prezentoval Ústav pro archeologii FF UK.

FF UK se podílí na výstavě Prvorepubliková archeologie

V pátek 1. června se na zámku v Nižboře u Berouna konala vernisáž výstavy Prvorepubliková archeologie, která bude přístupná až do konce října 2018. Výstavu uspořádal Ústav archeologické památkové péče středních Čech v Prazeve spolupráci s FF UK v rámci oslav stého výročí vzniku Československé republiky.

Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Ústav pro archeologii FF UK zvou na výstavu ke stoletému výročí republiky

Výstava Prvorepubliková archeologie se koná od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 v Informačním centru Keltské kultury na zámku Nižbor.

Mezinárodní den archeologie nabídl besedu s Jiřím Bartoškou, vystoupení Maorů a aktivity pro všechny generace

Mezinárodní den archeologie letos připadl na sobotu 21. října: Česká republika se k této celosvětové události připojila počtvrté. Několik pracovišť Filozofické fakulty UK připravilo program, který návštěvníkům zprostředkoval jak výsledky archeologických zkoumání, tak běžný život v pravěku a středověku.

Studenti zkoumali pohřbívání v době bronzové. Další sezona studentské archeologické praxe ve Vojenicích

Čtvrtá sezona záchranného archeologického výzkumu na pohřebišti z pozdní doby bronzové ve Vojenicích u Opočna proběhla letos v červenci. Vedle studentů archeologie FF UK se stejně jako v minulých letech zúčastnili také kolegové z Univerzity Palackého v Olomouci, letos se zapojily i studentky z Českého egyptologického ústavu FF UK.

Zemřel archeolog doc. Smetánka

Ústav pro archeologii FF UK s  velkým zármutkem oznamuje, že 4. dubna 2017 zemřela ve věku 85 let velká osobnost české archeologie, učitel, kolega a přítel pan doc. Zdeněk Smetánka. Rozloučení proběhne 4. května 2017.

Studenti Ústavu pro archeologii FF UK pokračovali ve výzkumu pohřebiště ve Vojenicích u Opočna

V letošním roce pokračovali studenti v záchraně narušeného pohřebiště z doby bronzové. Spolupracovali s kolegy z univerzit v Olomouci a Hradci Králové.

Autoři knihy pro děti Já chci být archeologem! získali výroční Cenu Eduarda Štorcha

Výroční Cenu Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci oboru a šíření povědomí o významu archeologických památek obdrželi 5. dubna dr. Zuzana Bláhová-Sklenářová a doc. Miroslav Popelka.

Doktorandský trojúhelník 2015 proběhne v Kutné Hoře

Ve dnech 26.–28. června 2015 pořádá Ústav pro archeologii FF UK spolu s partnerskými pracovišti univerzit v Göttingen, Halle nad Sálou, Bamberku a Vratislavi desátý ročník pracovního setkání Doktorandský trojúhelník.