FF UK se podílí na výstavě Prvorepubliková archeologie

V pátek 1. června se na zámku v Nižboře u Berouna konala vernisáž výstavy Prvorepubliková archeologie. Tamní Informační centrum keltské kultury, které provozuje Ústav archeologické památkové péče středních Čech v Praze, prezentuje pravěkou kulturu i výsledky archeologického bádání v rekonstruovaných historických prostorách již od roku 2004. Výstavu uspořádal ústav ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v rámci oslav stého výročí vzniku Československé republiky.

Ústav pro archeologii FF UK zapůjčil na výstavu ze svého studijného sbírkového fondu výběr archeologických nálezů, které byly získány za první republiky, dobový nábytek a další vybavení dobové pracovny.

První republika položila základy moderní české archeologie. Z iniciativy prezidenta T. G. Masaryka byl založen Státní archeologický ústav, proběhly první velké systematické výzkumy, byly objeveny některé slavné lokality, jako například Dolní Věstonice. Řada důležitých prvorepublikových výzkumů byla financována přímo z Národního fondu Masarykova, například výzkum Pražského hradu, Vyšehradu nebo Hradiště u Stradonic, přičemž TGM sledoval se zájmem jejich průběh a osobně je navštěvoval. Byl si totiž vědom významu archeologie pro rozvoj obecné vzdělanosti a národní kulturní identity.

Mnohé z vystavených nálezů jsou spjaty přímo s osobností Albína Stockého (1876–1934), profesora archeologie, který působil v Národním muzeu a od roku 1927 až do smrti také na FF UK. Vychoval tam řadu žáků, kteří později dosáhli proslulosti v oboru. Stocký se zároveň zapsal do dějin archeologického výzkumu regionu tím, že s podporou Masarykova fondu podnikl rozsáhlé vykopávky keltského oppida na Hradišti u Stradonic, které se rozprostírá naproti nižborskému zámku tak, že na tuto světoznámou lokalitu se návštěvník dívá přímo z oken výstavních místností.

Výstavu tvoří vedle klasických vitrín s předměty také instalace badatelské pracovny z doby první republiky, portréty tehdejších význačných archeologů a dobové obrazy s archeologickou tematikou. Historický psací stůl a další nábytek včetně drobných kancelářských potřeb a ukázek originálních rukopisů pochází z dnešního Ústavu pro pravěk FF UK, přičemž všechny tyto předměty skutečně za první republiky užíval Albín Stocký nebo další tehdejší archeologové.

Vystavené artefakty (pravěké keramické nádoby a jejich dobové sádrové odlitky, bronzové šperky apod.) pocházejí vedle FF UK také z Národního muzea, které zapůjčilo i mimořádně zajímavý soubor tzv. stradonických falz – padělků starožitností, jejichž výrobou si přivydělávali obyvatelé okolních vesnic za „zlaté horečky“, která vypukla po nálezu stradonického pokladu roku 1877. V zatemněné místnosti se promítá unikátní dobový krátký film o výzkumu v Dolních Věstonicích z roku 1928, v další je vystavena unikátní kolekce fotografií z prvorepublikových výzkumů, které zapůjčil Archeologický ústav AV ČR v Praze, Archiv Pražského hradu, Ústav Anthropos Moravského zemského muzea v Brně a Muzeum T. G. M. Rakovník. Pro děti je připraveno archeologické pískoviště, pro starší zase stylové čtenářské zákoutí s dobovými novinami.

Vernisáž proběhla v příjemném komorním duchu pod širým nebem na malém nádvoří zámku za účasti zastupitele Středočeského kraje Ing. Bc. Zdeňka Štefka, starostky Nižbora paní Kateřiny Zuskové, archeologů z různých institucí, pracovníků ÚAPPSČ, rodin s dětmi. Ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v Praze Mgr. Irena Benková uvítala přítomné a pronesla úvodní slovo, následoval proslov autorky výstavy Mgr. Veroniky Puhačové z ÚAPPSČ, poté PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D., z FF UK návštěvníky krátce seznámila s historií sbírky. Po prohlídce výstavy následovalo vystoupení swingové kapely Swing Mustard, jejíž zpěvačka Anežka Šimečková je – stejně jako autorka výstavy – zároveň archeoložkou a absolventkou FF UK.

Výstava bude otevřena do konce října 2018.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK