Cenu Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci archeologie získala Renata Šmidtová z Ústavu pro archeologii FF UK

Výroční cena udělovaná Českou archeologickou společností byla Ing. Šmidtové předána 9. dubna v Národním muzeu.

Oceněna byla za šíření povědomí o významu archeologických památek a aktivní spolupráci při organizaci akcí, které propagují archeologii, jako byl Mezinárodní den archeologie a Dětská univerzita FF UK.

Renata Šmidtová je členkou České archeologické společnosti a v současné době se jako projektová manažerka podílí na organizaci a realizaci projektu „Archeocentrum Čechy – Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor“, za finanční podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

 


Související články