Ústav pro archeologii FF UK ukázal, jak se oblékali a čím se živili lidé v pravěku

V sobotu 16. 6. 2018 se ve Hranicích na Moravě uskutečnila celodenní akce pro veřejnost nazvaná Pokoř své Hranice. Svůj podíl v bohaté nabídce programu, který se celý odehrál v parku Sady Čs. Legií v Hranicích, měl i Ústav pro archeologii FF UK. Čtyřčlenná delegace (Miroslav Popelka, Renata Šmidtová a studentky bakalářského studia Kateřina Hošková a Lucie Novotná) prezentovala Filozofickou fakultu a Ústav pro archeologii FF UK na několika stanovištích, která návštěvníkům předvedla vybrané aktivity lidí pravěku a středověku na téma obživa a textil. Návštěvníci měli možnost si mnohé aktivity vyzkoušet vlastníma rukama; prohlédnout si mohli řadu kvalitních replik archeologických předmětů.

Rádi bychom poděkovali MAS Hranicko a jmenovitě projektové manažerce Mgr.  Karolíně Berouskové, která je mimochodem také absolventkou Filozofické fakulty UK, za pozvání a velkou pomoc při workshopu.

Podle ohlasu návštěvníků se cesta za hranice naší fakulty opravdu vyplatila!

tým Ústavu archeologie FF UK

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK