Archiv

V prestižním časopise Journal of Archaeological Science vyšel článek o výzkumu dlouhých eneolitických mohyl v okolí vrchu Říp

Spoluautory článku „Neolithic long barrows were built on the margins of settlement zones as revealed by elemental soil analysis at four sites in the Czech Republic“ jsou dr. Martin Janovský a dr. Laszlo Ferenczi z Ústavu pro archeologii FF UK. Článek řeší, zda je možné na základě prvkového složení půd rozlišit pravěké obytné a rituální aktivity.

Ústav pro klasickou archeologii FF UK zve na slavnostní otevření výstavy a série krátkých přednášek ke dvacátému výročí česko-uzbecké archeologické expedice

Výstava „Od Zarathuštry k Čingizchánovi: 20 let česko-uzbecké archeologické expedice“ bude uvedena 5. prosince 2023 od 16:30 ve foyer hlavní budovy FF UK. Následné přednášky na téma „Archeologické výzkumy v jižním Uzbekistánu v sezóně 2023“ představující výsledky výzkumů expedice v aktuální sezóně začne v 17:30 v místnosti P429 téže budovy.

Mezinárodní den archeologie na FF UK se letos bude zabývat jídlem a pitím od pravěku po novověk

Filozofická fakulta UK zve na další ročník mezinárodního dne, na němž se za FF UK podílí Ústav pro archeologii, Ústav pro klasickou archeologii, Český egyptologický ústav a Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií. Akce se bude konat již v sobotu 7. října 2023 od 10:00 do 16:00 v areálu Karolina.

Studenti a pracovníci Ústavu pro archeologii FF UK uspěli v prestižní soutěži o Cenu Jana Rulfa

V Archeologickém ústavu AV ČR se 29. června 2023 slavnostně předaly ocenění pro nejlepší práce v oboru archeologie. V kategorii magisterských a bakalářských prací obdrželi ocenění dva studenti archeologie a v hlavní kategorii publikovaných a doktorských prací se na 3. místě umístila výzkumná pracovnice Ústavu pro archeologii FF UK Mária Vargha.

Studenti Filozofické fakulty UK odkrývají pohřebiště z doby bronzové

Studenti pravěké a středověké archeologie Filozofické fakulty UK se v rámci odborné praxe podílejí na záchraně ohrožené archeologické lokality ve Vojenicích na Podorlicku.