Archiv

Studenti Filozofické fakulty UK odkrývají pohřebiště z doby bronzové

Studenti pravěké a středověké archeologie Filozofické fakulty UK se v rámci odborné praxe podílejí na záchraně ohrožené archeologické lokality ve Vojenicích na Podorlicku.