Studenti Filozofické fakulty UK odkrývají pohřebiště z doby bronzové

Studenti magisterského stupně studia pravěké a středověké archeologie Filozofické fakulty UK se podíleli na téměř měsíčním terénním výzkumu ve Vojenicích na Podorlicku. Odbornou praxi tak spojili se záchranou akutně ohrožené archeologické lokality.

Lokalita, na níž se letos v červenci prováděla první část archeologického výzkum, leží nedaleko obce Voděrady v Královéhradeckém kraji a představuje rozsáhlé pohřebiště z mladší a pozdní doby bronzové.

Stěžejní podíl na organizaci a zajištění archeologického výzkumu má Orlické muzeum v Rychnově nad Kněžnou zastoupené archeoložkou Martinou Bekovou, která jako první přišla s projektem záchranného archeologického výzkumu a stala se jeho vedoucí. Za Ústav pro archeologii FF UK výzkum koordinovali Zuzana Bláhová a Tomáš Chmela. Studentská praxe by se nemohla uskutečnit bez finanční a hmotné podpory Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě pražských studentů na výzkumu pracovali rovněž posluchači Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Studenti Filozofické fakulty odkrývají pohřebiště z doby bronzové [iforum.cz, 5. srpna 2014]

Porucha pluhu odhalila vzácné mohyly z doby bronzové. Hrobů je tisíc [hradec.idnes.cz, 3. srpna 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK