Archiv

Výstava „Ovidius, básník rozkoše, proměn i smutku“ připomíná 2000 let od smrti jednoho z největších básníků antického starověku

Do 26. května je v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy k vidění výstava, která vznikla ve spolupráci Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, Ústavu řeckých a latinských studií FF UK a Semináře dějin umění FF MU.

V reprezentativní edici Opera Facultatis philosophicae vychází dlouho očekávaná knižní pocta archeologovi Janu Bouzkovi z Filozofické fakulty UK

Rozsáhlá kolektivní monografie s názvem ΕΥΔΑΙΜΩΝ je souborem příspěvků z mezinárodní konference „Contacts, Migrations and Climate Change“ uspořádané v květnu 2015 u příležitosti životního jubilea prof. Jana Bouzka. Celkem 30 cizojazyčných příspěvků bylo do publikace seřazeno na základě jejich chronologického a geografického zaměření.

Hybernská ožila antikou

Ve dnech 11.–13. června se návštěvníci Kampusu Hybernská přenesli do starověké minulosti, aby na ni mohli pohlédnout optikou 21. století.

Proběhla konference Dny archeologie doby železné na FF UK

Ve dnech 10.–13. května se na půdě Filozofické fakulty UK v rámci aktivit PROGRES Q9: Historie v globální perspektivě odehrála významná mezinárodní konference Francouzské společnosti pro studium doby železné (AFEAF). Tématem letošní konference byla příznačně k místu konání „jednota a různorodost keltského světa“.

Antický svět a Evropa očima 21. století nabídne přednášky, výstavu či koncert

Akce proběhne ve dnech 11.–13. června 2018 v Kampusu Hybernská. Objevte archeologická tajemství Uzbekistánu na doprovodné výstavě Tajemství stepi a ve středu si přijďte zatančit na koncert kapel Typ Skršín a Skrytý půvab byrokracie, které jsou zcela nebo částečně tvořeny archeology.

Expedice Ústavu pro klasickou archeologii FF UK posunula hranice dávné Baktrie

Česko-uzbecká archeologická expedice v těchto dnech přepsala dějiny pomezních oblastí dnešního Afghánistánu a Uzbekistánu! Po 40 letech dohadů stanovila hranici baktrijského království a dokázala, že jako první ji osídlili a před nájezdníky ze severu chránili už Řekové. Vpád Alexandra Makedonského stál ve skutečnosti na počátku vrcholného rozvoje Baktrie!

Přednášky Aktuální otázky archeologie představí nejnovější poznatky v oboru

Ústav pro klasickou archeologii FF UK zve na sérii přednášek v rámci kurzu Aktuální otázky archeologie (Current Issues in Archaeology). Pozvaní hosté se věnují jak archeologii antického světa, tak i archeologii našich zemí, a to od pravěku až po středověk.

Proměny Ovidia ve slovech i obrazech. Výstava představuje průřez tvorbou jednoho z nejvýznamnějších básníků starověku

Panelová výstava připravená u příležitosti dvoutisícího výročí úmrtí Publia Ovidia Nasona je k vidění v přízemí budovy Filozofické fakulty UK v Celetné 20 do 8. března, od dubna do konce října tohoto roku bude instalována v prostorách Galerie antického umění v Hostinném.

Mezinárodní den archeologie nabídl besedu s Jiřím Bartoškou, vystoupení Maorů a aktivity pro všechny generace

Mezinárodní den archeologie letos připadl na sobotu 21. října: Česká republika se k této celosvětové události připojila počtvrté. Několik pracovišť Filozofické fakulty UK připravilo program, který návštěvníkům zprostředkoval jak výsledky archeologických zkoumání, tak běžný život v pravěku a středověku.

Pozemské Afrodíty s modelem římského Pantheonu zkrášlují zámek Duchcov

Ústav pro klasickou archeologii FF UK a správa zámku Duchcov doplnily expozici Okouzleni antikou o suvenýr ze šlechtické Grand Tour či o originální vázy se vztahem ke zkrášlovacím rituálům antických žen.