Galerii antického umění v Hostinném, která vystavuje část historicky významné Sbírky odlitků antické plastiky FF UK, čeká renovace

 

Provoz galerie byl pro letošní rok dočasně pozastaven za účelem renovace podlah objektu a dalších úprav instalace. Ta letos slaví již 50 let své existence.

Výstava bude pro návštěvníky znovu zpřístupněna pravděpodobně příští rok. V mezičase mohou zájemci navštívit expozici „Okouzleni antikou“ na zámku Duchcov. Zdejší instalace představuje druhou část fakultní antické sbírky a mimo jiné se věnuje sběratelské a cestovatelské tradici a atraktivnímu prostředí české šlechty.

Stálá expozice odlitků antických soch v Galerii antického umění v Hostinném, jejichž originály se nacházejí ve velkých evropských muzeích, představuje vývoj antického sochařství od konce 7. století př. n. l. do 2. století po Kr. Kolekce 550 sádrových kopií je nenahraditelným studijním materiálem a dokladem sběratelství v Čechách. Ve víceméně dnešní podobě byla expozice otevřena již na podzim v roce 1969.

Soubor soch spravuje Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který ve spolupráci s galerií v areálu bývalého františkánského kláštera v Hostinném pořádá další sezónní výstavy.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK