Na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK vznikl video manuál pro reflektivní práci s předpojatostí

Video manuál „Předpojatost v archeologii. Jak na ni“ je určený studentům archeologie i jiných humanitních oborů. Vznikl jako jeden z výstupů výzkumu v rámci programu START Univerzity Karlovy, který vedl doktorand klasické archeologie Stanislav Horáček.

Čerpá z knihy Čtení – reflexe – interpretace od dr. Jaroslava Novotného z FHS UK a jednoduchou formou představuje „čtyři roviny reflexe“ bádání. V nich se postupně sestupuje od prostého zaujetí libovolným tématem – jakým je třeba archeologický artefakt – až k odhalování umožňujících předpokladů jeho bytí.

Manuál vznikl v rámci interpretativního fenomenologického výzkumu „Prejudice in Archaeology: Towards a New Understanding of the Phenomenon of Prejudice Related to the Ontological Turn“, jež se zaměřil na fenomén předpojatosti. Tu se pokusil odhalit jako nutnou podmínku možnosti porozumění.

Na výzkumu kromě Stanislava Horáčka spolupracovali doktorandi Johana Stejskalová (Ústav pro klasickou archeologii FF UK), Filip Timingeriu (Katedra filosofie FHS UK) a Hryhorii Maliukov (Katedra sociologie FF UK). Mentorem výzkumu byl prof. Peter Pavúk z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK