Hybernská ožila antikou

Ve dnech 11.–13. června se návštěvníci Kampusu Hybernská přenesli do starověké minulosti, aby na ni mohli pohlédnout optikou 21. století.

Třídenní akce Antický svět a Evropa očima 21. století, pořádaná Ústavem pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci s Hrdličkovým muzeem člověka PřF UK a Národním muzeem v Praze, oslovila návštěvníky přednáškami, výstavou, komentovanými prohlídkami i netradičním závěrečným koncertem.

Již v pondělí odpoledne se sál začal zaplňovat vědychtivými návštěvníky, kteří přišli od Petera Pavúka zjistit, co zajímavého bylo objeveno v šachtových hrobech v Agamemnónových Mykénách a v Pylu krále Nestora. Přednáška zářila zlatými odstíny posmrtných masek i moderními metodami archeologického výzkumu.

O hodinu později se sálem valily kameny: Miroslav Popelka přítomným vysvětlil, jakým způsobem získávali lidé v mladší době kamenné základní surovinu, která byla nepostradatelná například k výrobě nástrojů. Archeologické nálezy ukazují, s jakým důvtipem a zručností přistupovali první evropští zemědělci k její těžbě a zpracování.

Úterní odpoledne strávilo bezmála 60 zájemců v Národním muzeu na komentovaných prohlídkách nové výpravné výstavy Keltové. Ti, kteří se kvůli omezené kapacitě na výstavu nedostali, si mohli v Hybernské prohlédnout výstavu Tajemství stepi, mapující výzkumné projekty Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Uzbekistánu.

Středeční odpoledne návštěvníky do srdce Asie zavedlo znovu, tentokrát přednáškou Ladislava Stanča, vedoucího a přímého účastníka mnoha uzbeckých archeologických projektů. O tom, že starověk je zajímavý i z pohledu antropologie, vyprávěly Julie Tomsová a Zuzana Schierová z Hrdličkova muzea člověka PřF UK. Posluchači spolu s nimi sledovali různorodé osudy lidí trpasličího vzrůstu ve starověkém Egyptě i antickém světě a přiblížily, zda byl tento stav požehnáním, či prokletím.

Po přednáškách následovalo velké finále: koncert skupin Typ Skršín a Skrytý půvab byrokracie, složených zcela nebo alespoň částečně z kolegů archeologů.

Antika a moderní doba, věda i zábava – užít si ve třech dnech kousek od každého je možnost, která se nenaskytne každý den. Na podzim budeme pokračovat programem pro střední školy a nezapomeneme ani na veřejnost

Sledujte facebookový účet @KlasickaArcheologieFFUK, ať vám už žádná další akce neunikne! Těšíme se na viděnou.

tým archeologů FF UK

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK