Výstava „Ovidius, básník rozkoše, proměn i smutku“ připomíná 2000 let od smrti jednoho z největších básníků antického starověku

Do 26. května je v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy k vidění výstava, která vznikla ve spolupráci Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, Ústavu řeckých a latinských studií FF UK a Semináře dějin umění FF MU.

Oslnivý vzestup a trpký pád autora spojovaného zejména s milostnou poezií ilustrují pasáže z jeho slavných i méně známých děl. Vizuální stránku básníkovy inspirace připomínají odlitky antických soch ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. Výstava zároveň představuje bohatou tradici českých překladů Ovidiova díla a jeho reflexi v českém renesančním a barokním výtvarném umění.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK