Archiv

Na výstavě Z rodinného alba pořádané Památníkem národního písemnictví se podíleli lingvisté z Filozofické fakulty UK

Centrální část expozice, která představí příběhy česko-slovenského kulturního sbližování, připravil dr. Jan Bičovský z Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK a platformy Library of Languages a Zuzana Oceláková a Natalia Nudga z Fonetického ústavu FF UK. Multižánrová expozice je v Letohrádku Hvězda k vidění do 8. září.

Několik týdnů před Vánoci zveřejnil Fonetický ústav FF UK karetní hru Dubleta, fonetickou adaptaci populární hry Dobble

Hra, v níž rozhoduje soustředěnost a postřeh, je zdarma ke stažení na webu Fonetického ústavu FF UK.

Mluví jinak anglicky Kanaďan, Australan nebo Fin? FF UK hostila konferenci o výslovnosti angličtiny

Na konci května proběhl na FF UK čtvrtý ročník mezinárodní konference EPIP4 (English Pronunciation: Issues & Practices), o jehož pořádání byl požádán Fonetický ústav FF UK.

Profesorce Palkové byl udělen čestný titul emeritní profesor UK

Prof. Zdena Palková, dřívější dlouholetá ředitelka Fonetického ústavu FF UK, se významně zasloužila o rozvoj ústavu i fonetiky jako vědního oboru. Předání dekretu proběhlo v rámci zasedání Vědecké rady FF UK 21. května 2015.