Archiv

Grantová agentura ČR schválila celkem 14 standardních projektů FF UK a podpoří jeden projekt v rámci programu JUNIOR STAR

FF UK podala celkem 50 žádostí, úspěšnost navržených projektů tedy činí 30 procent a v rámci soutěže standardních projektů 35 procent. V kategorii JUNIOR STAR uspěla dr. Veronika Dulíková z ČEgÚ FF UK, které agentura schválila i standardní projekt. Ve stejné kategorii uspěla i dr. Nikola Paillereau z FÚ FF UK, jejíž projekt bude řešen v Psychologickém ústavu AV ČR.

V aplikaci není zvuková jednotka, která by neprošla mýma ušima, říká vedoucí oceněného projektu ProCzeFor Jitka Veroňková

Projekt zaměřený na nácvik zvukové stránky českého jazyka obdržel 16. listopadu 2023 Evropskou jazykovou cenu Label. Porota ocenila, že projekt podporuje nově příchozí migranty, pomáhá učitelům a podporuje myšlenku kulturní a myšlenkové rozmanitosti Evropy. Na vývoji se podílel FÚ FF UK a ÚBN FF UK a Fenomen multimedia pod vedením dr. Jitky Veroňkové.

Filozofická fakulta UK hostí mezinárodní konferenci Asociace jazykových škol

Již 11. ročník mezinárodní konference s podtitulem „Moderní přístupy ve výuce jazyků 2023“ se uskuteční 14. října 2023 v hlavní budově FF UK. Konference je určena pro lektory a učitele cizích jazyků a je největší událostí svého druhu v České republice.

Filozofická fakulta UK se zapojí 6. října do festivalu Noc vědců na Albertově a v Kampusu Hybernská

Akademičky a akademici z Ústavu etnologie a středoevropských a balkánských studií, Českého egyptologického ústavu a Fonetického ústavu FF UK povedou interaktivní workshopy na Albertově. Vzdělávací centrum UK Didaktikon v Kampusu Hybernská se promění v Laboratoř hudebních badatelů, kde studenti a pedagogové z Ústavu hudební vědy představí svůj program pro děti.

„Dnešní řečové vědy jsou vysoce interdisciplinární,“ říká ředitel Fonetického ústavu FF UK Radek Skarnitzl 

Ve dnech 7. až⁠ 11. srpna 2023 se v pražském Kongresovém centru konal International Congress of Phonetic Sciences, na jehož pořádání se podílel Fonetický ústav FF UK. O zajímavých tématech, která přinesl, mluví v rozhovoru ředitel ústavu a zároveň prezident kongresu doc. Radek Skarnitzl.

Navštivte Veletrh vědy. Svůj výzkum zde představí také vědci z Filozofické fakulty UK

Populárně naučný veletrh, který se zabývá vědou v jejích různých podobách, se koná 8.–10. června 2023 v PVA EXPO Praha. Na veletrhu letos nabídne program Fonetický ústav a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK.

Učebnice Léčíme česky by nemohla vzniknout, kdyby jí všichni zúčastnění projektu nevěnovali veškerý volný čas, říká prof. Petr Čermák

Tým složený ze studentek a pedagogů z FF UK a 3. lékařské fakulty UK obdržel Cenu Miloslava Petruska za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření veřejného obrazu vnímání Univerzity Karlovy. O vzniku a významu oceněné učebnice Léčíme česky hovoří spoluautor prof. Petr Čermák z Ústavu románských studií FF UK.

Na Filozofické fakultě UK vznikla aplikace ProCzeFor k nácviku výslovnosti češtiny pro cizince

Od tohoto akademického roku mají univerzitní uživatelé možnost využívat webovou aplikaci Pronunciation of Czech for Foreigners. Tuto aplikaci vyvinul tým pod vedením dr. Jitky Veroňkové z Fonetického ústavu FF UK. Aplikace je určena především nerodilým mluvčím češtiny, kteří si chtějí zlepšit svou výslovnost a percepci češtiny, a jejich učitelům.

Vyšla učebnice zdravotnické češtiny pro sestry přicházející z Ukrajiny. Na přípravě se podíleli také autoři z FF UK

Tři měsíce od počátku války na Ukrajině vydalo Nakladatelství Karolinum ve spolupráci s platformou Publi volně dostupnou učebnici Léčíme česky: čeština pro sestry a jiné zdravotníky. Na její přípravě pracovala studentka Roksolana Fedorenko z Ústavu anglofonních literatur a kultur, filologickou a metodologickou oporu zajistil Petr Čermák z Ústavu románských studií.

FF UK pomáhá Ukrajině: bezplatnou výukou češtiny, tlumočením, překlady i hledáním řešení pro lidi, kteří se ocitli „mimo systém“

Způsobů, jakými se zaměstnanci a studenti FF UK zapojují do dění od započetí ruské invaze na Ukrajinu, je obrovské množství. Jejich energie vkládaná do pomoci lidem prchajícím před válkou přitom neochabuje: systematizuje se.