Archiv

„Dnešní řečové vědy jsou vysoce interdisciplinární,“ říká ředitel Fonetického ústavu FF UK Radek Skarnitzl 

Ve dnech 7. až⁠ 11. srpna 2023 se v pražském Kongresovém centru konal International Congress of Phonetic Sciences, na jehož pořádání se podílel Fonetický ústav FF UK. O zajímavých tématech, která přinesl, mluví v rozhovoru ředitel ústavu a zároveň prezident kongresu doc. Radek Skarnitzl.

Tackling the Complexity in Speech

Tackling the Complexity in Speech je kniha vycházející z předpokladu, že složitost je něco, co je od lidské řeči neoddělitelné, a to jak v oblasti řečového signálu, tak i řečového chování lidí. Je zřejmé, že jakékoli zkoumání řeči musí s touto složitostí počítat a zohlednit ji. Vědci zabývající se řečí – bez ohledu na jejich užší specializaci – se snaží objevovat, […]