Navštivte Veletrh vědy. Svůj výzkum zde představí také vědci z Filozofické fakulty UK

Populárně naučný veletrh, který se zabývá vědou v jejích různých podobách, se koná 8.–10. června 2023 v PVA EXPO Praha. Na veletrhu letos nabídne program Fonetický ústav a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK.

Fonetický ústav FF UK: „Na výslovnost s ultrazvukem a čeština je také cizí jazyk“

Přijďte si vyzkoušet, jak je možné pomocí ultrazvuku sledovat pohyb jazyka při artikulaci, což je metoda, kterou lze například využít při nápravě artikulace a osvojování výslovnosti cizího jazyka. Dále na vás čekají cvičení v nové webové aplikaci ProCzeFor (Pronunciation of Czech for Foreigners), pomocí níž mohou nerodilí mluvčí trénovat svou výslovnost a percepci češtiny.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK: „Jak mluvím, vnímám a kdo jsem?“

Jakou roli hraje jazyk a řeč v našem životě? Zjistíte, jestli to, jak ostatní mluví, ovlivňuje, co si o nich myslíme, a jestli poznáte odkud někdo pochází jen podle jeho řeči. Na stánku se také můžete naučit tomu, jak naše uši, oči a mozek vnímají a zpracovávají řeč a jak se jí během celého života učí porozumět. Nebo si můžete vyzkoušet poskládat puzzle mozku a ucha.

Více informací o veletrhu naleznete na jeho oficiálních stránkách.


Související články