Archiv

Akademičtí pracovníci FF UK vyjádřili znepokojení nad situací v Grantové agentuře ČR

V pondělí 12. května vysílala Česká televize v pořadu Reportéři ČT reportáž o případu Grantové agentury ČR.

Prohlášení Asociace děkanů filozofických fakult k situaci v Grantové agentuře ČR

Děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová svým podpisem podpořila prohlášení Asociace děkanů filozofických fakult, které vyjadřuje znepokojení nad situací v Grantové agentuře ČR.

Juniorské granty GA ČR: Diskriminace humanitních a společenských věd

Pokračuje diskuse o zrušení soutěže postdoktorských projektů Grantovou agenturou České republiky a jejich nahrazení tzv. juniorskými granty.

Akademický senát UK se zabýval otázkami fungování GA ČR

AS UK se na svém zasedání zabýval otázkami fungování GA ČR, zejména pak situací kolem změny pořadí center excelence a pravidly vyhlášených veřejných soutěží GA ČR.