Akademičtí pracovníci FF UK vyjádřili znepokojení nad situací v Grantové agentuře ČR

V reportáži s názvem „Vědecká řež o miliony“, kterou odvysílala Česká televize v rámci pořadu Reportéři ČT, vystoupili akademičtí pracovníci Filozofické fakulty UK doc. Marie Šedivá Koldinská (Ústav českých dějin  FF UK) a doc. Vojtěch Kolman (Ústav filosofie a religionistiky FF UK), kteří se podíleli na hodnocení výzkumných projektů v oblasti humanitních a společenských věd a na vyjádření nesouhlasu rezignovali na své pozice hodnotitelů a předsedů panelů v Grantové agentuře ČR. Mezi dalšími rezignovavšími byl také prof. Miroslav Petříček (Ústav filosofie a religionistiky FF UK), který své kritické stanovisko v reportáži rovněž vyjádřil.

Děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová svým podpisem podpořila prohlášení Asociace děkanů filozofických fakult, které vyjadřuje znepokojení nad situací v Grantové agentuře ČR. Prohlášení bylo zveřejněno 9. dubna 2014.

V souvislosti s  případem neprůhledného rozdělování grantů bylo předsednictvo Grantové agentury ČR vyzváno k odchodu Předsednictvem České konference rektorů, Asociací děkanů filozofických fakult, Akademickým senátem Univerzity Karlovy, Akademickým senátem Masarykovy univerzity, Radou vysokých škol a Akademickým sněmem Akademie věd.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK