Juniorské granty GA ČR: Diskriminace humanitních a společenských věd

Grantová agentura České republiky (GA ČR) letos přistoupila k radikálnímu kroku, jímž bylo zrušení soutěže postdoktorských projektů a jejich nahrazení tzv. juniorskými granty. Toto opatření se  v nezanedbatelné části vědecké obce setkalo s ostrou kritikou, která se soustředila na stanovení věkové hranice třiceti pěti let a na požadavek absolvování půlroční postdoktorské stáže v zahraničí. Příspěvek v on-line komentářovém deníku kulturního čtrnáctideníku A2 upozorňuje na další diskriminační aspekt juniorských grantů, který se týká požadavku absolvování zahraniční postdoktorské stáže s přihlédnutím k rozdílům mezi přírodními a technickými vědami na straně jedné a vědami humanitními a společenskými na straně druhé.

Juniorské granty GA ČR: Diskriminace humanitních a společenských věd [a2larm.cz, 31. března 2014]

Související články:

Akademický senát UK se zabýval otázkami fungování GA ČR [ff.cuni.cz, 24. března 2014]

FF UK se připojuje k „Prohlášení UK a AV ČR k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží GA ČR“ [ff.cuni.cz, 13. března 2014]

Prohlášení AV ČR a UK k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží GA ČR [cuni.cz, 11. března 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK