Akademický senát UK se zabýval otázkami fungování GA ČR

Akademický senát UK na svém zasedání 21. 3. 2014 v rozsáhlé rozpravě diskutoval otázky fungování GA ČR, zejména pak situaci kolem změny pořadí center excelence a pravidla vyhlášených veřejných soutěží GA ČR. K oběma bodům přijal AS UK usnesení.

AS UK se připojuje k Prohlášení Akademické rady AV ČR a Univerzity Karlovy k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží GA ČR ze dne 11. 3. 2014.

AS UK se zároveň připojuje ke stanovisku Předsednictva České konference rektorů k situaci kolem GA ČR ze dne 20. 3. 2014 a vyjadřuje znepokojení nad podezřelým jednáním Předsednictva GA ČR. AS UK vyzývá Předsednictvo GA ČR k vyvození osobní zodpovědnosti.

Související články:

FF UK se připojuje k „Prohlášení UK a AV ČR k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží GA ČR“ [ff.cuni.cz, 13. března 2014]

Prohlášení AV ČR a UK k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží GA ČR [cuni.cz, 11. března 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK