Katedra sociologie FF UK spolupořádá devátý ročník konference Naše společná přítomnost. Jeho tématem je odpovědná spotřeba

Program bude pobíhat 24. dubna v Kampusu Hybernská a 25. dubna v Celetné 20. Hlavní pořadatelkou za Filozofickou fakultu UK je Eva Kyselá.

V Kampusu Hybernská se 24. dubna od 16 hodin uskuteční diskuse se studenty, iniciátory hnutí i odpovědného podnikání, dále workshopy, seznámení s cirkulární ekonomikou i sdílením věcí a výstava. Smyslem této části je zapojit veřejnost, sdílet nápady a vzájemně se inspirovat. Součástí akce bude také doprovodný program. Na tento den není třeba se registrovat.

V Zelené posluchárně Celetné 20 proběhne 25. dubna od 9:30 akademická konference. Ta nabídne příspěvky akademiků z různých disciplín, mimo jiné se zde představí i doktorandky Radky Hanzlové z Katedry sociologie FF UK. Konference bude zakončena panelem zástupců akademické, státní, soukromé i umělecké sféry. Abstrakty jednotlivých příspěvků a formulář registrace jsou k dispozici na konferenčním webu.

Cílem konference je nejen sdílení výsledků výzkumu a akademická debata, ale rovněž propojení akademické sféry s dalšími sférami života, od individuálních snah odpovědné spotřeby přes podnikání a státní sektor až po občanské a umělecké iniciativy. Účast na obou akcích je zdarma.

Konferenci dále spolupořádá Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Na konferenci se rovněž podílí Regionální centrum expertizy Česko, spolufinancována je Technologickou agenturou České republiky.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK