Uchazeči o studium na FF UK se mohou zapsat do přípravných kurzů pro přijímací řízení

Kurzy uchazečům přiblíží vybrané studijní programy a jejich přijímací zkoušky.

Nabídka aktuálně otevřených přípravných kurzů v rámci celoživotního vzdělávání určená pro uchazeče:

Seznámení s hudební vědou

Zajišťuje: Ústav hudební vědy FF UK
Garant programu: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
Časová dotace: 48 hodin (12 čtyřhodinových lekcí)
Realizace: 23. února 2024 – 18. května 2024, v pátek od 15:00 do 18:15
Místo konání: učebna č. 230 v Národní knihovně ČR, Praha 1, Klementinum (2. patro)
Cena kurzu: 3 025 Kč (vč. DPH)

Více informací zde.


Jak na bohemistiku

Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
Garant programu: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Časová dotace: 30 hodin
Realizace: 24. únor 2024 – 23. března 2024
Místo konání: hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 (místnost P300)
Termín přihlášek: 14. února 2024
Cena kurzu: 3 500 Kč (vč. DPH)

Více informací zde.


Víkendový přípravný kurz k přijímací zkoušce pro studijní programy germanistiky

Zajišťuje: Ústav germánských studií FF UK
Kontaktní osoba: Alena Orten (alena.orten@ff.cuni.cz
Realizace: 24.–25. února 2024
Místo konání: Ústav germánských studií, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, místnost 317 (Bc. studium) / 318b (Mgr. studium)
Termín přihlášek: 21. února 2024
Cena: 1 500 Kč (vč. DPH)

Určen pro zájemce o tyto studijní programy:

  • Bc. a Mgr. Germánská a severoevropská studia – specializace Germanistika
  • Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
  • Učitelství německého jazyka a literatury

Více informací zde.


Workshop pro uchazeče o studium filosofie (distanční a kombinovaný)

Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky FF UK
Garant programu: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.
Časová dotace: 13 hodin
Místo konaní: online a hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 (místnost P217)
Termín přihlášek: 10. února 2024
Cena kurzu: 1 800 Kč (vč. DPH)

Realizace:

  • Distanční forma – února, 17. března, 13. dubna, v čase 10:00–12:00 a 14:00–16:00
  • Kombinovaná forma – února (prezenčně) a 16. března (prezenčně) v čase 10:00–15:00, 13. dubna (online) v čase 10:00–12:00, 14:00–16:00

Více informací zde.


Online přípravný kurz k přijímací zkoušce pro bakalářské studijní programy germanistiky

Zajišťuje: Ústav germánských studií FF UK
Garant programu: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Časová dotace: 52 hodin
Realizace: 26. února 2024 – 26. května 2024
Místo konání: online (Moodle)
Termín přihlášek: 21. února 2024
Cena: 1 500 Kč (vč. DPH)

Určen pro zájemce o tyto studijní programy:

  • Germánská a severoevropská studia – specializace Germanistika
  • Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Více informací zde.


Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium Sociologie

Zajišťuje: Katedra sociologie FF UK
Garant programu: Mgr. Eva Richter, Ph.D.
Časová dotace: 6 hodin
Realizace: 9. března 2024
Místo konání: Celetná 13, Praha 1
Cena kurzu: 500 Kč (vč. DPH)

Více informací zde.


Přípravný kurz pro přijímací řízení do bakalářského studia pedagogiky

Zajišťuje: Katedra pedagogiky FF UK
Garant programu: doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Časová dotace: 20 hodin
Realizace: 9. března 202420. dubna 2024
Místo konání: Celetná 20, Praha 1, místnost C244
Termín přihlášky: 23. února 2024
Cena kurzu: 6 000 Kč (vč. DPH) – V případě nízké obsazenosti kurzu si organizátoři vyhrazují právo kurz neotevřít s náhradou kurzovného v plné výši.

Více informací zde.


Příprava ke studiu programu andragogika a personální řízení na FF UK

Zajišťuje: Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK
Garant programu: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Časová dotace: 21 vyučovacích hodin
Realizace: 9. března, 23. března a 6. dubna 2024, vždy v čase 10:00–16:00
Místo konání: Celetná 20, Praha 1, místnost č. 247
Termín přihlášek: 4. března 2024
Cena kurzu: 4 598 Kč (vč. DPH)

Více informací zde.


Přípravný kurz k přijímací zkoušce oboru Mezikulturní komunikace (varianta A – jazykový kurz pro jeden obor)

Zajišťuje: Ústav translatologie FF UK
Garant programu: Mgr. Lukáš Klimeš
Realizace: 12. dubna 2024
Místo konání: Hybernská 1036/3, Praha 1
Termín přihlášek: 31. března 2024
Cena: 2 420 Kč (vč. DPH)

Více informací zde.

Přípravný kurz k přijímací zkoušce oboru Mezikulturní komunikace (varianta B – jazykový kurz pro dva obory)

Zajišťuje: Ústav translatologie FF UK
Garant programu: Mgr. Lukáš Klimeš
Realizace: 12.–13. dubna 2024
Místo konání: Hybernská 1036/3, Praha 1
Termín přihlášek: 31. března 2024
Cena: 3 630 Kč (vč. DPH)

Více informací zde.


Související články