Seznámení s hudební vědou (přípravný kurz)

Kurz o rozsahu 48 vyučovacích hodin (12 čtyřhodinových lekcí) je určen všem, kteří chtějí prohloubit svoji přípravu na přijímací zkoušky na obor hudební věda, ale též pro ty zájemce, kteří se chtějí seznámit se základy odborné muzikologické práce a rozšířit své znalosti zejména v oblasti dějin hudby a hudební teorie.

Výuka bude realizována formou přehledových přednášek a cvičení (dějiny hudby, hudební teorie, případně volitelných přednášek – například etnomuzikologie), seminářů k vybrané problematice (práce s odbornými texty) a praktických cvičení (přehrávky, videoprojekce, sluchová cvičení, základy hudební teorie a analýzy skladeb).

Zápis, zahájení a vstupní lekce se konají v pátek 23. února 2024 od 15:00 do 18:15učebně č. 230 v Národní knihovně ČR, Praha 1, Klementinum (2. patro).

Výuka proběhne dle rozpisu vždy v pátek od 15:00 do 18:15 hodin. Zajišťují ji vyučující Ústavu hudební vědy FF UK.

Garant kurzu: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.

Zapsat se můžete zasláním přihlášky na e-mail uhv@ff.cuni.cz

Další informace můžete získat telefonicky (+420 221 619 224) či e-mailem (uhv@ff.cuni.cz) na sekretariátu Ústavu hudební vědy FF UK.

Více informací naleznete zde.

Rozpis výuky

Datum 15.00–16.30 16.45–18.15
   23. února 2024 Úvodní hodina (Eduard Douša) Hudební teorie (Eduard Douša)
   1. března

Dějiny hudby (středověk)

(David Eben)

Seminář (středověk)

(David Eben)

   8. března Dějiny hudby (renesance) (Jan Baťa)

Seminář (renesance)

(Jan Baťa)

  15. března

Dějiny hudby (baroko)

(Marc Niubo)

Seminář (baroko)

(M. Niubo)

  22. března

Dějiny hudby (klasicismus)

(M. Niubo)

Seminář (klasicismus)

(M. Niubo)

    5. dubna

Dějiny hudby (19. století)

(Miroslav Pudlák)

Dějiny hudby (19. století)

(Miroslav Pudlák)

  12. dubna

Dějiny hudby (1.polovina 20. století)

(Miroslav Pudlák)

Volitelná přednáška

(Tereza Havelková)

  19. dubna Dějiny hudby (2.polovina 20. století) (Miroslav Pudlák)

Seminář (hudba 20. století)

(Miroslav Pudlák)

  26. dubna Sluchová analýza (Eduard Douša) Volitelná přednáška (Vít Zdrálek)
   3. května Sluchová analýza (Eduard Douša) Hudební teorie (Eduard Douša)
  10. května Sluchová analýza (Eduard Douša) Hudební teorie (Eduard Douša)
  17. května

Seminář k přijímacímu řízení

(M. Niubo)

Závěrečný test z hudební teorie

(E. Douša)

 

Podrobnosti události

Začátek události
23. 2. 2024 15:00
Konec události
18. 5. 2024 18:15
Místo konání
učebně č. 230 v Národní knihovně ČR, Praha 1, Klementinum (2. patro)
Webové stránky
https://uhv.ff.cuni.cz/cs/studium/uchazec/seznameni/
Organizátor
Ústav hudební vědy FF UK
Typ události
Kurzy
Přílohy
Pozvánka
Pozvánka