Kalendář akcí: Konference a přednášky

SlaviCorp 2018

Konference je za­mě­ře­na na slovanské jazyky. Hlavní témata: kor­pu­sový vý­zkum slo­van­ských ja­zyků, včetně kontrastivních témat a využití paralelních nebo srovnatelných korpusů; budování jazykových zdrojů pro slovanské jazyky: korpusy, slovníky, anotace, nástroje; využití slovanských jazykových zdrojů pro jazykové technologie.

IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně Vás zveme k účasti na IX. mezinárodním sympoziu o češtině jako cizím jazyku, které se bude konat u příležitosti sta let od vyhlášení samostatného československého státu ve dnech 14.–17. 8. 2018 v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přihlášku a podrobné informace o konferenci najdete na webových stránkách: http://symp-ubs.ff.cuni.cz. Sympozium je určeno vědecké, pedagogické […]

Life and Biography in the Middle Ages: A Dark Hero

Tronege Hagen and the Sinister Thread of the Middle High German Nibelungenlied Young German scholar Florian Deichl (Ludwig-Maxmilians-Universität München) will speak about the sinister figure of Hagen in the German medieval Song of the Nibelungs and try to uncover the origins of the human fascinations by so called “dark heroes”. poster The series is organized by the […]

19. Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na FF UP v Olomouci. Jaká jsou ústřední témata letošního ročníku? Vysloužila-li si více či méně vzdálená období dějin přízviska „století páry“, „věk světla a rozumu“ nebo „technologický věk“, pak první dekády 21. století mohou být směle nazvány „věkem pohybu“. […]

Life and Biography in the Middle Ages: A Jewish Jesus

Sorcerer, Rebel, or Pious Fool? Jewish Narratives about Jesus and Their Medieval Afterlives Young Czech Hebraist Milan Žonca (Charles University, Prague) will speak about spectacular, scurrile and blasphemous Jewish medieval narratives about the life of Jesus Christ poster The series is organized by the Department of Scandinavian Studies and the Centre for the Study of the […]

Přednášky medievisty Albana Gautiera

V rámci česko-francouzského semináře ÚČD FF UK vystoupí Alban GAUTIER (Université de Caen Normandie) s přednáškami „Pirates et envahisseurs de part et d’autres de la Manche à la fin du IXe siècle : peut-on suivre les Vikings à la trace ?“ (9:10) a „Communautés maritimes du premier Moyen Âge : bilan historiographique et perspectives de recherche“ […]

Life and Biography in the Middle Ages: Jesus

The Late Medieval Lives of Christ Hungarian scholar David Falvay (ELTE Budapest) will speak about the late medieval lives of Christ and evaluate them as reflections of the medieval Christian piety. poster The series is organized by the Department of Scandinavian Studies and the Centre for the Study of the Middle Ages of the Faculty of Arts […]

Přednášky medievistky Cécile Treffort

V rámci česko-francouzského semináře ÚČD FF UK vystoupí Cécile TREFFORT (Université de Poitiers) s přednáškami „Témoignages épigraphiques des migrations“ (9:10) „Contexte, modalités et enjeux des migrations monastiques“ (10:50).

Kruh přátel českého jazyka: Čítanky nové generace (K novým čítankám nakladatelství Fraus)

Andrea Králíková (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, Praha) – Aleš Marek (Gymnázium Jaroslava Seiferta, Praha) – Karel Šebesta – Kateřina Šormová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Praha) Přednáška v Kruhu přátel českého jazyka. Večer bude věnován čítankám nové generace vydávaným nakladatelstvím Fraus od roku 2016, aktuálně pro druhý stupeň základních škol […]

Göran Malmqvist (Stockholmská univerzita, Švédská akademie): Politics and Philology at the end of the Qing dynasty

Göran Malmqvist (Stockholmská univerzita, Švédská akademie): Politics and Philology at the end of the Qing dynasty: The case of Kang Youwei 康有為 (1858-1927) Karolinum, Malá aula, pátek 27. dubna 2018, 16.00 Přednáška se zaměří na utopickou představu světového společenství budoucnosti rozvinutou v Knize velké jednoty čínského učence a politika Kang Youweie. Na základě Kangova projektu založeného v tradiční […]