Kalendář akcí: Konference a přednášky

SlaviCorp 2018

Konference je za­mě­ře­na na slovanské jazyky. Hlavní témata: kor­pu­sový vý­zkum slo­van­ských ja­zyků, včetně kontrastivních témat a využití paralelních nebo srovnatelných korpusů; budování jazykových zdrojů pro slovanské jazyky: korpusy, slovníky, anotace, nástroje; využití slovanských jazykových zdrojů pro jazykové technologie.

Jan Konvalinka: Největší zabijáci dějin

Co se dozvíme tentokrát? 🙂 – jak se viry nenápadně podílely na utváření světových dějin (kolonizace Ameriky atd.) – jak se hledá Achillova pata viru a jak ji následně využít – proč jsou antivirotika tak drahá – co stojí za úspěšnými taženími proti dřívějším velkým virovým strašákům (HIV, hepatitida C)   Něco málo o tomto […]

The Crossroads III. A Stranger in the House – Foreigners in Ancient Egyptian and Near Eastern Societies of the Bronze Age

Mezinárodní konference týkající se vybraných problémů cizinců v prostředí starověkého Egypta a Předního východu ve 3. a 2. tisíciletí př. n. l.