Kalendář akcí: Konference a přednášky

Richard Wittmann: For They Cannot Speak

Katedra Blízkého východu FF UK a Orientální ústav AV ČR vás zve na další přednášku ze série Middle East Lecture Series. Dr. Richard Wittmann (Orient-Institut Istanbul) přednese přednášku s názvem For They Cannot Speak: Two Early Examples of Animal Protection Laws in the Islamic World ve čtvrtek, 13. 12. 2018, v 17:45 v Celetné 20, 116 42, Praha 1, místnost 238. Těšíme […]

Přednáška prof. Gisle Andersena „The pragmatic turn in studies of borrowing and language contact“

Prof. Gisle Andersen will give an overview of the ‘pragmatic turn’ towards functional approaches to language contact, followed by an account of some case studies drawn from his own previous work on Anglicisms. These cover topics such as borrowing of expletives and politeness markers, the chance of semantic prosody of borrowings over time, and phraseological […]

Paměť a zapomínání v krajině. Přednáška Karolíny Pauknerové

Paměť a zapomínání v krajině lze chápat jako dvojsměrný pohyb utváření smyslu krajiny. Do krajiny se zapisují uplynulé děje, od událostí velkých dějin až po malé každodenní události jednotlivců, a ty jsou pak převrstvovány dalšími, anebo mizí spolu s pamětníky. Některé roviny paměti jsou udržovány, např. péčí o památníky nebo jako kulturní dědictví, některé se po určitý […]