Kalendář akcí: Konference a přednášky

Probíhající akce

Translation in Transition 6

The Translation in Transition conference is a continuation of the well-established series that serves as a meeting point for scholars conducting research in translation based on an empirical methodological paradigm. This edition wants to put special emphasis on three main directions: we would like to draw on the vast resources of the Czech National Corpus (including InterCorp, […]

Mezinárodní konference Česká slovo­tvorná koncepce v kontextu slovanské jazyko­vědy

Mezi­národní konference věnovaná 110 letům od narození a 20 letům od úmrtí Miloše Dokulila. Cílem akce je připomenout osobnost a dílo Miloše Dokulila, zhodnotit vliv české slovotvorné koncepce na další slovotvorné výzkumy, představit současné projekty a bádání v oblasti slovanské slovotvorby, které z vědeckého přínosu M. Dokulila vycházejí a které ho obohacují a dále rozvíjejí. Tematické okruhy: Život a dílo M. Dokulila v kontextu dějin […]

Den otevřených dveří FF UK

Připojte se v sobotu 15. ledna na https://dod.ff.cuni.cz/ a navštivte prezentace všech studijních programů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, které vás zajímají. Nic nevynecháme, představí se úplně všichni. A všichni rádi zodpoví vaše dotazy v chatu! Připravena jsou pro vás setkání se zástupci studijních programů v MS Teams a ve streamech na YouTube, povídání se studentskými spolky i obecné informace k přijímačkám. Program, odkazy k připojení a vše další najdete […]

International Conference „30 Years of Integration: Success Stories, Challenges and Unused Opportunities“

Velvyslanectví České republiky v Tallinnu zve zájemce na Konferenci o integraci, která se bude konat 11. až 12. listopadu 2021 v estonském Tallinnu. Konference je určena výzkumným pracovníkům, studentům, politikům i představitelům občanské společnosti, kteří se zajímají o otázku integrace. Cílem konference je vytvořit prostor pro diskusi o tom, jak dosáhnout soudržnějších společností, a příležitost ke sdílení osvědčených postupů z různých zemí Evropy. Kdo nemá […]

Konference Společenská odpovědnost a udržitelnost na vysokých školách

Česká zemědělská univerzita v Praze zve na CSR konferenci „Společenská odpovědnost a udržitelnost na vysokých školách“, která se uskuteční v úterý 9. 11. 2021 od 9:00 v Aule České zemědělské univerzity v Praze. Cílem konference je otevřít téma environmentálních a společensky odpovědných řešení na vysokých školách a rozvinout společnou debatu nad možným vývojem agendy CSR v univerzitním prostředí. Příspěvky řečníků povedou od obecné implementace principů CSR […]

Prof. Stephan Sander-Faes (Zürich-Bergen): „Metamorphosen: Herrschaft, Steuern und Verwaltung im nachweißenbergischen Böhmen“

Přednáška se bude věnovat dynamice zdanění a formování správy země v 17. století. V centru pozornosti stojí transformace každodenního administrativního života v raně novověkých Čechách. Výklad se zaměří zejména na vzájemnou závislost místních versus centrálních nebo sociálních versus politických aktérů rekonstrukce správy a daňového systému v pobělohorských Čechách.

Přednáška Thomase Hyllanda Eriksena (University of Oslo): O budoucnosti kulturní a přírodní diverzity v antropocénu

Ústav etnologie FF UK a Česká asociace pro sociální antropologii zve všechny příznivce sociální a kulturní antropologie na veřejnou přednášku prof. Thomase Hyllanda Eriksena (University of Oslo) s názvem The future of diversity in the Anthropocene: Globalisation, nature, and culture. Akce byla podpořena v rámci projektu Fondů EHP a Norska (EHP-CZ-MOP-2-014).

Přednášky chorvatské fonetičky a lingvistky dr. Ivančici Banković-Mandić

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK zve na přednášky chorvatské fonetičky a lingvistky Ivančici Banković-Mandić, Ph.D., z Filozofické fakulty Univerzity v Záhřebu: Hláskový systém chorvatštiny ve srovnání s češtinou (Hrvatski glasnički repertoar u odnosu na češki jezik) – úterý 19. 10. 2021 v 14.10, místnost č. 23 Slovní přízvuk v chorvatštině (Hrvatski naglasni sustav) – úterý 19. 10. 2021 v 15.50, místnost č. 23 Chorvatský jazyk a kultura jako (ne)balkánské […]

Proběhlé akce

Přednáška Jan Jessenius – renesanční Evropan

Veřejná přednáška prof. Tomáše Nejeschleby z Univerzity Palackého v Olomouci pojednává o Jesseniově filosofickém díle v dobovém konfesním a církevně-politickém kontextu.

Archeologové Čeněk Chvojka a Ivan Borkovský: česko-ukrajinský příběh

Česko-ukrajinské kolokvium připomínající kulturně-historický kontext působení Čecha Vincence Chvojky (†1914) na Ukrajině a Ukrajince Ivana Borkovské (†1976) v Čechách.

Světová literatura v Čechách – česká literatura ve světě

Mezinárodní konference „Světová literatura v Čechách – česká literatura ve světě“ si klade za cíl identifikovat faktory, které hrají roli při komunikaci mezi světovou a českou literaturou, a zasadit je do širšího teoretického rámce přenosu kultury, zmapovat teoretické a metodologické otázky výzkumu recepce, ohledat život konkrétních děl v cizím prostředí i související problematiku jejich překládání, vydávání, interpretačního zprostředkování a propagace. Příspěvky budou reflektovat […]

Armenologická konference

Konferenční setkání u příležitosti zahájení činnosti Armenian Chair a oslav 30. výročí nezávislosti Arménie.

Evolution of Civic Activism in America

Zveme vás na diskuzi na téma Evolution of Civic Activism in America. V panelu zasednou Dr. Finnie Coleman (University of New Mexico), Dr. Norma J. Hervey (Charles University), Kelsey Roman (activist and graduat student), and Chuck Seaton (Marketing and branding specialist). Diskuzí bude provádět zpěvačka Tonya Graves a ředitel Novinářského institutu Tomáš Bouška. Diskuze bude probíhat […]

Public Art in Poland, Italy, and the Czech Republic

Online Workshop: Presentation of work-in-progress and discussion Adam Andrzejewski and Marta Maliszewska (University of Warsaw) Rural Public Art The paper aims at analyzing the role of public art in rural areas in Poland. Our investigation is initiated by the intuition that in inhabited rural areas that are lacking public institutions (that is, where almost every […]

Šárka Zahálková: Malleable Memory

Malleable Memory is a title of the Art for Public Space of Pardubice event, which took place in Fall 2020 and consisted of the series of temporary installations in public spaces, complemented by live art events, walks, and happenings. Šárka Zahálková is GAMPA programme director and a curator of Malleable Memory festival. She co-founded and leads the […]

Adam Andrzejewski: Atmospheres, Urban Sites, and Metaphysics

Atmosphere is one of key ideas in contemporary aesthetics. Contrary to the widespread view, I argue that an atmosphere is not a “quasi-thing”, or “half-thing”, but rather a relational feature of a given site that exists only when it is experienced by someone. At the same time, my discussion of the metaphysics of atmospheres will provide better understanding of […]

Největší republika Evropy? / The Greatest Republic of Europe?

Letos uplynulo již 230 let od vzniku první písemné ústavy v Evropě, kterou vydal polsko-litevský sněm 3. května 1791. K příležitosti tohoto významného výročí pořádá Spolek studentů historie FF UK a Polský institut v Praze debat s význačným historikem prof. Robertem I. Frostem z Aberdeenské univerzity ve Skotsku. Tématem rozpravy bude samotná ústava, která představuje velmi významný a zajímavý dokument nejen pro polské […]

The Theological Significance of the Rise of Non-Religiously-Affiliated Persons

Prof. Tom Beaudoin (Fordham University) přednáší online na téma „The Theological Significance of the Rise of ´Non-Religiously-Affiliated Persons´: A Perspective from the USA“. Link na přednášku je k dispozici na pozvánce v příloze.