Kalendář akcí: Konference a přednášky

SlaviCorp 2018

Konference je za­mě­ře­na na slovanské jazyky. Hlavní témata: kor­pu­sový vý­zkum slo­van­ských ja­zyků, včetně kontrastivních témat a využití paralelních nebo srovnatelných korpusů; budování jazykových zdrojů pro slovanské jazyky: korpusy, slovníky, anotace, nástroje; využití slovanských jazykových zdrojů pro jazykové technologie.

IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně Vás zveme k účasti na IX. mezinárodním sympoziu o češtině jako cizím jazyku, které se bude konat u příležitosti sta let od vyhlášení samostatného československého státu ve dnech 14.–17. 8. 2018 v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přihlášku a podrobné informace o konferenci najdete na webových stránkách: http://symp-ubs.ff.cuni.cz. Sympozium […]

Life and Biography in the Middle Ages: A Dark Hero

Tronege Hagen and the Sinister Thread of the Middle High German Nibelungenlied Young German scholar Florian Deichl (Ludwig-Maxmilians-Universität München) will speak about the sinister figure of Hagen in the German medieval Song of the Nibelungs and try to uncover the origins of the human fascinations by so called “dark heroes”. poster The series is organized by the […]

ingolfiii - modiii_web

19. Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na FF UP v Olomouci. Jaká jsou ústřední témata letošního ročníku? Vysloužila-li si více či méně vzdálená období dějin přízviska „století páry“, „věk světla a rozumu“ nebo „technologický věk“, pak první dekády 21. století mohou být směle nazvány […]

Life and Biography in the Middle Ages: A Jewish Jesus

Sorcerer, Rebel, or Pious Fool? Jewish Narratives about Jesus and Their Medieval Afterlives Young Czech Hebraist Milan Žonca (Charles University, Prague) will speak about spectacular, scurrile and blasphemous Jewish medieval narratives about the life of Jesus Christ poster The series is organized by the Department of Scandinavian Studies and the Centre for the Study of the […]

ingolfiii - modiii_web

Přednášky medievisty Albana Gautiera

V rámci česko-francouzského semináře ÚČD FF UK vystoupí Alban GAUTIER (Université de Caen Normandie) s přednáškami “Pirates et envahisseurs de part et d’autres de la Manche à la fin du IXe siècle : peut-on suivre les Vikings à la trace ?” (9:10) a “Communautés maritimes du premier Moyen Âge : bilan historiographique et perspectives de […]

Life and Biography in the Middle Ages: Jesus

The Late Medieval Lives of Christ Hungarian scholar David Falvay (ELTE Budapest) will speak about the late medieval lives of Christ and evaluate them as reflections of the medieval Christian piety. poster The series is organized by the Department of Scandinavian Studies and the Centre for the Study of the Middle Ages of the Faculty of Arts […]

ingolfiii - modiii_web

Přednášky medievistky Cécile Treffort

V rámci česko-francouzského semináře ÚČD FF UK vystoupí Cécile TREFFORT (Université de Poitiers) s přednáškami “Témoignages épigraphiques des migrations” (9:10) “Contexte, modalités et enjeux des migrations monastiques” (10:50).

Life and Biography in the Middle Ages: A Villain

The Growth of the Biography of Dismas and Gesmas in Medieval Sources German medievist and germanist Wilhelm Heizmann (Ludwig-Maxmilians-Universität München) will speak about the constitution of lives of the two prototypic villains of the European Middle Ages: Dismas and Gesmas, the two thieves on the Cross. poster The series is organized by the Department of Scandinavian […]

ingolfiii - modiii_web

Life and Biography in the Middle Ages: A Saint

Holy Lives. How you Make a Saint? Famous Austrian medievist Rudolf Simek (*1954) from Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn will speak about the constitution of the lives of the medieval saints. poster The series is organized by the Department of Scandinavian Studies and the Centre for the Study of the Middle Ages of the Faculty of Arts of the Charles University […]

ingolfiii - modiii_web