Kalendář akcí: Konference a přednášky

Oslavy k 20. výročí oboru Čeština v komunikaci neslyšících FF UK

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK zve na odbornou konferenci pořádanou k oslavě výročí oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Na konferenci vystoupí zahraniční a čeští přednášející s příspěvky zaměřenými na lingvistiku znakových jazyků, Deaf Studies a tlumočení znakového jazyka. Jazyky konference jsou český znakový jazyk, mezinárodní znakový systém a český jazyk, mezi nimiž bude zajištěno tlumočení. Simultánní […]

Tomáš Garrigue Masaryk and Charles University

Lecture presented by PhDr. Milada Sekyrková, CSc., Deaprtment of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies. It is a part of a new academic initiative for the ECES program – an annual lecture series. This year’s theme is “University and Republic”, focusing on this year’s centennial celebrations. Lecture 1: The USA and the Origins of Czechoslovakia, […]

Workshop Resilience of Heritage in Resilient Cities

Workshop pořádaný v rámci projektu Kreas (VP2 WP3).

The University in Prague in the First 500 Years of its Existence (1348-1848) – Ideas, Structures, Personalities

Lecture presented by PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D., Head of the Institute of the History of Charles University. It is a part of a new academic initiative for the ECES program – an annual lecture series. This year’s theme is “University and Republic”, focusing on this year’s centennial celebrations. Lecture 1: The USA and the Origins […]

Konference mladých slavistů

14. ročník mezinárodní Konference mladých slavistů opět uvítá mladé badatele do 35 let, kteří tentokrát představí svůj výzkum na téma „Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918: společenské a mezinárodní souvislosti “. Výzkumníci z Česka, Bulharska, Chorvatska, Polska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny přednesou své referáty v několika slovanských jazycích v blocích spadajících pod jazyk, literaturu či historii a […]

Combining verbs in and across languages

Srdečně zveme kolegy, studenty a kohokoli se zájmem o lingvistiku a gramatický popis konkrétních jazyků na workshop Combining verbs in and across languages, který pořádá skupina Pražské deskriptivní lingvistiky v pátek 26. října v místnosti č. 104 na hlavní budově FF UK. Hlavními hostujícími přednášejícími jsou renomovaní deskriptivní lingvisté František Kratochvíl (Olomouc) a Florian Siegl (Tartu). Účast na […]

Sympozium „Actualidad y perspectivas de las políticas de integración regional de América latina y el Caribe“

SIAS srdečně zve na symposium „Actualidad y perspectivas de las políticas de integración regional de América latina y el Caribe“, které se koná v pátek 26. října v posluchárně č. 206 ve Šporku od 10.00. Přednášejí přední dominikánští odborníci.

Přednáška „Central Europe goes Atlantic. The Partitions of Poland-Lithuania, French Guiana, Hurricanes in the Caribbean, c.1760s-1790“

Ústav světových dějin a Středisko ibero-amerických studií FF UK Vás srdečně zvou na přednášku s názvem „Central Europe goes Atlantic. The Partitions of Poland-Lithuania, French Guiana, Hurricanes in the Caribbean, c.1760s-1790“, kterou přednese Dr. Bernhard Struck (School of History and founding Director of Institute for Transnational & Spatial History, University of St Andrews). Přednáška se uskuteční […]

The westernising mechanisms in sociolinguistics: Trends and solutions

Přednáška Dicka Smakmana, specialisty na globalizaci sociolingvistiky z Univerzity v Leidenu, se uskuteční za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě, reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.