Kalendář akcí: Konference a přednášky

Probíhající akce

Carl Schmitt’s Bodin

We would like to invite you to a unique open lecture delivered by Dr. Samuel Zeitlin from the University of Cambridge, the editor of Carl Schmitt’s Early Legal-Theoretical Writings, published by Cambridge University Press. The talk will consider Carl Schmitt’s Bodin against the background of Schmitt’s writings in the 1920s as well as in the 1930s and 1940s. The […]

Debata: Digitální hry, historie a historici

Jak by měli historici a historičky přistupovat k historickým videohrám? Co vlastně je historická autenticita? A patří hry do historického vzdělávání? Nejen na tyto otázky budou odpovídat Helena Bendová, Ondřej Trhoň, Jakub Šindelář a Jan Kremer.

Přednáškový cyklus: Aktuální otázky archeologie

The Institute of Classical Archaeology cordially invites you to a lecture series by Paolo Rondini (Pavia) „Through the Centuries, on the Rocks: New Research in the Quattro Dossi Area, Valle Camonica, Italy“ that will take place on 14 December from 4:30 pm in Campus Hybernska.

Živé dějiny církve: Osvícenská proměna náboženského života

Vysokoškolské katolické hnutí Praha zve na přednášku prof. Jiřího Mikulce o osvícenské proměně náboženského života. Přednáška se bude konat v pondělí 12. prosince v 19:00 u jezuitů v Družinském sále v Ječné 2. Přednáška ukáže změny hodnot v katolickém prostředí i jejich dopady na každodenní náboženskou praxi. Hlavním tématem ovšem nebudou vlastní náboženské reformy josefinismu, ale především myšlenkové pozadí, které k nim vedlo. V této souvislosti […]

Praktické fungování evropských institucí a práce v nich

Absolventky FF UK působící v institucích EU Petra Černá, dr. Markéta Franková a dr. Kateřina Kapounová představí, jak konkrétně se můžou studentky a studenti fakulty stát po ukončení studia spolutvůrci a vykonavateli evropské politiky. Přednáška bude probíhat online přes MS Teams v pondělí 12. prosince 2022 od 18:00 hod. Propojujícím tématem setkání bude práce absolventek fakulty v institucích Evropské unie, jak se na […]

Prof. Malgorzata Tryuk: dvě mimořádné přednášky z teorie a praxe tlumočení

Ústav translatologie FF UK srdečně zve všechny studenty i další zájemce na přednášky hostující profesorky dr. Malgorzaty Tryuk. V rámci svého pobytu přednese dvě mimořádné přednášky věnované tlumočníkům působícím v koncentračních táborech za 2. světové války a tlumočníkům v interbrigádách během občanské války ve Španělsku v letech 1936–39. Obě přednášky budou proneseny v angličtině. Prof. Malgorzata Tryuk je dlouholetá vedoucí Oddělení tlumočení a audiovizuálního […]

Panelová diskuze: Leadership in Action

Univerzita Karlova zve na panelovou diskuzi, která se bude konat v pátek 9. prosince 2022 od 11:00 do 13:00 ve Vlasteneckém sále Karolina. Cílem diskuze, která je určená především studentům, je sdílet zkušenosti vybraných ministrů zahraničních věcí s vedením v době krize a sdílet jejich poznatky s přesahem do dnešní situace. Program panelové diskuze a možnost registrace najdou zájemci na stránkách spolupořadatele […]

Proběhlé akce

Ancuta Mortu: A Script-Based Understanding of Art Appreciation

Společnost pro estetiku zve na přednášku Dr Ancuta Maria Mortu, která proběhne 8. prosince 2022 od 17:30 do 19:00 v Galerii Jana Čejky v Kampusu Hybernská. Přednáška proběhne v anglickém jazyce. Anotace přednášky: In cognitive psychology, scripts are defined as mental structures that play an important role in organising experiences occurring frequently by arranging them into conventionalised conceptual sequences […]

Jsme (v) EU

EU Careers Charles University a Stálé zastoupení ČR při EU si k blížícímu konci Českého předsednictví v Radě EU zvou celorepublikovou konferenci „Jsme (v) EU“, která se bude konat 8. prosince od 16.00 na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu (Rue Caroly 15, Ixelles), ale zároveň v Evropském domě v Praze (Jungmannova 745/24, Nové Město) a bude streamována na Facebooku. Debatovat se bude o tom, […]

Beseda nad Knihou: Vladař a Estetické čtení Vladaře

Nedávno vyšel v nakladatelství FF UK nový překlad Machiavelliho Vladaře a doprovodný komentář Estetické čtení Vladaře. Autorem je dr. Jan Bíba z Ústavu politologie FF UK. V neformálním večerním semináři představí obě své publikace, Machiavelliho myšlení i jeho různé interpretace. Součástí bude i četba vybraných ukázek a následná diskuze. Dr. Jan Bíba je politolog a politický filosof. Specializuje se na dějiny politických ideí, […]

FF UK proti genderově podmíněnému násilí

Iniciativa Nahlas a Studentská rada FF UK vás srdečně zvou na společné setkání u příležitosti představení ombudsmanky FF UK a dalších chystaných i zavedených změnách na FF a UK. Součástí programu bude debata o genderově podmíněnému násilí ve vysokoškolském prostředí a jeho prevenci. Zaměříme se především na přístupy v prostředí FF UK, ale také na úrovni Univerzity Karlovy. Jaká je role ombudsmanky? K čemu […]

Prof. Francisca Loetz: „Gelebte Reformation. Zürich 1500–1800“

Katedra Pomocných věd historických a archivního studia FF UK srdečně zve na přednášku, kterou prosloví prof. Francisca Loetz z univerzity v Curychu ve středu 7. prosince 2022 od 17.30 hodin v místnosti P201, FF UK Náměstí Jana Palacha 1/2. Přednášející představí v kontextu nových pohledů na švýcarskou reformaci stejnojmennou knihu, jejíž je editorkou a jednou z hlavních autorek. Pozvánka

Přednáškový cyklus: Aktuální otázky archeologie

The Institute of Classical Archaeology cordially invites you to a lecture series by Saskia Kerschbaum (Frankfurt) “‘You battle for a name and nothing more?’ – The rivalry between Nicomedia and Nicaea in imperial times.”  

Prof. Hana Machková: Les enjeux actuels des affaires internationales avec

Srdečně vás zveme na přednášku emeritní rektorky VŠE a ředitelky Francouzsko-českého institutu řízení, držitelky několika francouzských vyznamenání, včetně Řádu čestné legie, prof. Hany Machkové, která poodhalí současné trendy v mezinárodním podnikání – a to dokonce ve francouzštině. Přednáška proběhne v Kampusu Hybernská od 18:00 v sále 1B. Konkrétně se přednáška bude zabývat: rostoucí konkurenci na mezinárodních trzích globalizaci, zda je […]

Cleveringova přednáška na téma „Europe after the Zeitenwende“, prof. Luuk van Middelaar

Univerzita Karlova, Velvyslanectví Nizozemského království a Knihovna Václava Havla si Vás dovolují srdečně pozvat na přednášku na téma „Europe after the Zeitenwende“, kterou přednese profesor Luuk van Middelaar v rámci cyklu The Cleveringa Lecture. Přednáška se uskuteční 5. prosince od 17.00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 a proběhne v anglickém jazyce. Vzhledem k omezené kapacitě Vlasteneckého […]

Petr Plecháč: Analýza autorství Shakespearova Jindřicha VIII.

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK vás srdečně zve na přednášku Petra Plecháče na téma Analýza autorství Shakespearova Jindřicha VIII. Petr Plecháč působí jako vedoucí Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde se zabývá kvantitativní analýzou veršovaných textů a problematikou rozpoznávání autorství. V přednášce nás seznámí s metodou strojového učení, kterou použil při analýze hry Williama Shakespeara […]

Bourdieu’s Legacy in Literary Studies: Expanding Territories, Changing Concepts

On the occasion of the twentieth anniversary of Pierre Bourdieu’s death, CEFRES in collaboration with the Department of Czech and Comparative Literature at CU FA organize a round table on the development of Bourdieu’s central concepts during last two decades. The event will be held in English. Participants: Anna SCHUBERTOVÁ (Charles University) Csaba SZALÓ (Masaryk University) Jan […]