Kalendář akcí: Konference a přednášky

L2 Translation: Getting Out of the Grey Zone

Despite being a common practice in most parts of the world, L2 translation (also referred to as non-native translation or inverse translation) remains a relatively under-explored area. Existing research suggests that L2 translation, and directionality in general, is a complex issue, with key factors including the text type, the client’s expectations and, perhaps most importantly, […]

From Social Interaction to Digital Networking: Processes of Mediatisation and the Transformation of the Self

Přednáška prof. Rainera Wintera (Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt) According to the tradition of pragmatism and symbolic interactionism, the social self constitutes by social interaction. After explaining this connection, the here presented contribution analyses the consequences of audio-visual mediatisation in the last decades of the 20th century and the implications of digital […]

Michal Vašíček: Rusínsko-západoslovanské jazykové kontakty na příkladu prézentních tvarů sloves v rusínských nářečích na Slovensku

Přednáška bude příspěvkem ke studiu jazykových kontaktů na pomezí západoslovanského a východoslovanského jazykového areálu v rovině morfologie. Rusínská nářečí Slovenska jsou (spolu s lemkovskými nářečími na území Polska, dnes však zachovanými jen reliktně) nejzápadnějším výběžkem východoslovanského nářečního kontinua, sousedícím na jihu se slovenskými a na severu s polskými dialekty. Mnohasetleté vzájemné jazykové kontakty výrazně změnily jednotlivé nářeční systémy […]

Stylometric analysis and machine learning methods

In this lecture we will present various key developments in the Authorship Attribution (AA) methodology. More specifically we will examine a very successful and widely used stylometric feature in AAI studies, i.e. the n-gram. We will investigate n-grams in character and word levels and explore their quantitative properties. We will also discuss the various methods […]

Přednášky Ségolène Plyer

V rámci česko-francouzského semináře ÚČD FF UK vystoupí Ségolène Plyer z Université de Strasbourg s přednáškami „La frontière alsacienne autour de 1918“ a „Établir la paix sur le Rhin. La frontière entre France et Allemagne (1945-1950)“.

Predicting the author’s gender using computational stylistic methods

Online textual production increases rapidly through Web 2.0 media, enriching traditional text genres with new ones. Blogs produce daily more than 900,000 posts, while in microblogging services like Twitter, approximately 5,700 tweets per second are sent from more than 231 million registered accounts. Automatic identification of author’s characteristics (e.g. gender, age and personality) in such […]

Přednášky Alaina Soubigoua

V rámci česko-francouzského semináře ÚČD FF UK vystoupí Alain Soubigou z Université Paris 1 Sorbonne-Panthéon s přednáškami „La Tchécoslovaquie et la Pologne à la conférence de Versailles“ a „Masaryk, Paderewski, Dmowski et le conflit de Teschen : anatomie d’un désamour“.

Mutsumi Imai (Keio University, Japan): The role of iconicity in language acquisition

Language is a system of abstract symbols. To address the symbol grounding problem (Harnad,1998), which is directly linked to key problems in language acquisition and evolution, we need to consider not only how children map their physical and sensory experiences to the first set of symbols but also how they de-ground from “here and there” […]

Andrej Kiska: Hodnoty demokracie – Slovensko, Česko a EU

Přednáška prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky proběhne 29. dubna od 15 hodin v posluchárně Collegium Maximum na Právnické fakultě UK. Účast je z bezpečnostních důvodů nutné potvrdit do 26. dubna na e-mail: rsvp@cuni.cz. Příchod je možný od 14:00 do 14:50.                      

Mezinárodní vědecká konference «Понятие свободы в России»

První každoroční vědecká mezinárodní konference Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK «POCCИЯ: ИДЕИ, ИНСТИТУТЫ, ПРАКТИКИ», letošní konferenční téma: «Понятие свободы в России».