Kalendář akcí: Konference a přednášky

Probíhající akce

Bienále české lingvistiky 2024

Na Filozofické fakultě UK se bude 18–20 září 2024 konat první ročník nové konference nazvané Bienále české lingvistiky, zaštítěné Jazykovědným sdružením České republiky. Bienále poskytne platformu pro setkání (nejen) české lingvistické obce v celé její šíři – napříč lingvistickými subdisciplínami, filologiemi i teoretickými a metodologickými paradigmaty. Jádro Bienále budou tvořit odborné tematické panely organizované lingvisty z českých akademických a vědeckých […]

Nové edice České knižnice

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK zve na přednášku z cyklu Kruhu přátel českého jazyka, která se uskuteční 20. prosince 2023 v místnosti P018 v hlavní budově FF UK. Anotace V roce 2023 ediční řada Česká knižnice, jejímiž vydavateli jsou Nadační fond ČK, Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Host, přinese tradičně pět nových titulů. Setkání v KPČJ bude věnováno […]

Jindřich Libovický: Proč umí velké jazykové modely česky, slovensky, německy…, i když je to pořádně nikdo neučí?

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK zve na přednášku z cyklu Kruhu přátel českého jazyka, která se uskuteční 13. prosince 2023 v místnosti P018 v hlavní budově FF UK. Anotace Velké jazykové modely a na nich založené nástroje jako ChatGPT vykazují mnoho pozoruhodných schopností. Jednou z těchto schopností je, že se zdá, že ovládají nejen angličtinu, ale i celou řadu dalších jazyků včetně […]

Aktuální otázky archeologie: Richard Thér – Advances in Analysis of Pottery Forming Practices Based on Archaeological Record

Ústav pro klasickou archeologii FF UK zve na přednášku dr. Richarda Théra z Univerzity Hradec Králové v rámci cyklu Aktuální otázky archeologie, která se bude konat 13. prosince 2023 od 16:00 v Kampusu Hybernská.

Kolokvium Kafka a světová literatura

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, časopis Svět literatury a Institut für Slawistik der Universität Wien pořádá kolokvium 8. prosince 2023 od 10:00 do 15:00 v hlavní budově FF UK v místnosti P201.  

Etika ozbrojeného konfliktu

Studentský spolek POLIS a Madžlis zve na diskuzi Etika ozbrojeného konfliktu, která se bude konat 7. prosince 2023 od 18:00 v místnosti P104 v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1). Předmětem diskuze budou média, civilisti a válečné právo. Diskutovat bude prof. Pavel Barša a doc. Michal Smetana.

Konference SANTINI 2023

Národní památkový ústav a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska zve na odbornou konferenci, která se uskuteční 7. prosince 2023 v Mezinárodním duchovním centru Pražská křižovatka na Starém Městě v Praze u příležitosti výročí 300 let od úmrtí Jana Blažeje Santini-Aichela. Program konference se skládá ze dvou částí – odborné konference (cca 9:00–17:50), ve které přednesou své příspěvky mimo jiné doc. Richard Biegel, […]

Proběhlé akce

Miloslav Vondráček: Interjekce perspektivou gramatiky a slovníku

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK zve na přednášku z cyklu Kruhu přátel českého jazyka, která se uskuteční 6. prosince 2023 v místnosti P018 v hlavní budově FF UK. Anotace K intuitivní představě o povaze citoslovcí stačí elementární vzdělání: drží se poblíž slovotvorného významu českého termínu. Jádro slovního druhu je nápadné fonotakticky a funkčně, v součtu pak pragmaticky. K tomuto jádru se vztahují i teorie […]

Ruth Mace: Evolution and Culture – The Case of Religious Celibacy

Správa Pražského hradu a Univerzita Karlova zvou na vědecko-popularizační přednášku britské profesorky evoluční antropologie působící na University College London, která se uskuteční v anglickém jazyce ve středu 6. prosince 2023 od 18:00 v sále Nejvyššího purkrabství na Pražském hradě. Přednáška se zaměří na téma „Evoluce a kultura: případ náboženského celibátu“. Zájemce si mohou rezervovat místo zde, více informací o přednášce naleznete […]

Aktuální otázky archeologie: Ümit Güder – Forging the Past. Urartu Belts: Forms, Materials and Craftsmanship

Ústav pro klasickou archeologii FF UK zve na přednášku dr. Ümita Güdera z Ústavu pro archeologii FF UK v rámci cyklu Aktuální otázky archeologie, která se bude konat 6. prosince 2023 od 16:00 v Kampusu Hybernská.  

Lenka Dostálová: Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven – architektura knihoven 21. století

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK zve na přednášku Lenky Dostálové na téma „Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven – architektura knihoven 21. století“, která se bude konat 4. prosince 2023 od 10:50 online v MS Teams. Lenka Dostálová se dlouhodobě věnuje problematice architektonického řešení budov knihoven a v posledních letech je její práce spjata s činností Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci […]

Workshop: AI ze společenskovědní a humanitní perspektivy

Fakulty humanitních studií UK zve na mezinárodní workshop, který nabídne dva bloky přednášek o umělé inteligenci ze společenskovědní a humanitní perspektivy. Přednášky proběhnou v budově FHS UK v místnosti 0.02. První blok „Decoding Artificial Intelligence through Sociological and Anthropological Lens“ se koná ve čtvrtek 30. listopadu 2023 od 16 hodin. Blok se bude věnovat umělé inteligenci z pohledu sociologie a antropologie a proběhne […]

Den latiny 2023

Den latiny na Filozofické fakultě UK je celodenní sled přednášek a seminářů na různá témata, která navzájem spojuje právě latinský jazyk. Program je koncipován především pro středoškolské studenty a jejich pedagogy, ale vítáni jsou i další hosté z řad akademické obce i mimo ni. Cílem Dne latiny je představit latinu jako bránu do mnoha humanitních i uměleckých oborů a nabourat v široké veřejnosti […]

Kolokvium k 60. výročí založení oborů překladatelství a tlumočnictví

Kolokvium připomene 60 let existence oboru překladatelství a tlumočnictví. Na programu jsou přednášky českých i zahraničních translatologů a dvě panelové diskuze. V rámci kolokvia bude rovněž představeno nové číslo časopisu AUC Philologica. Více informací naleznete zde.

Alena M. Černá: O češtině Daniela Adama z Veleslavína

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK zve na přednášku z cyklu Kruhu přátel českého jazyka, která se uskuteční 29. listopadu 2023 v místnosti P018 v hlavní budově FF UK. Anotace Daniel Adam z Veleslavína (1546–1599) byl jedním z hlavních představitelů české předbělohorské kultury. Coby profesor historie na pražské univerzitě a posléze jeden z nejvýznamnějších tiskařů 2. poloviny 16. století natolik ovlivnil české písemnictví i společnost, že se […]

Komparatistická středa: Zuzana Šťastná

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK zve na další přednášku z cyklu Komparatistické středy. Vystoupí Zuzana Šťastná (Ústav translatologie FF UK) s přednáškou „Hana Žantovská jako překladatelka poezie z angličtiny“. Přednáška se bude konat ve středu 29. listopadu 2023 v 17:30 ve Šporkově paláci (Hybernská 3, místnost č. 18). Může se jeden básnický překlad dožít „při dobrém zdraví“ osmdesáti let? A co pro to […]

Aktuání otázky archeologie: Paola Pizzo – Lime and Gypsum Plaster Production at the Hellenistic Site of Yeronisos Island, Cyprus

Ústav pro klasickou archeologii FF UK zve na přednášku dr. Paola Pizza z Ústavu pro archeologii FF UK v rámci cyklu Aktuální otázky archeologie, která se bude konat 29. listopadu 2023 od 16:00 v Kampusu Hybernská.