Kalendář akcí: Konference a přednášky

SlaviCorp 2018

Konference je za­mě­ře­na na slovanské jazyky. Hlavní témata: kor­pu­sový vý­zkum slo­van­ských ja­zyků, včetně kontrastivních témat a využití paralelních nebo srovnatelných korpusů; budování jazykových zdrojů pro slovanské jazyky: korpusy, slovníky, anotace, nástroje; využití slovanských jazykových zdrojů pro jazykové technologie.

New Media Inspiration 2018

Na New Media Inspiration již posedmé propojíme akademickou sféru se zástupci komerčního sektoru a odborníky z byznysu. Cílem konference je konfrontace odlišných přístupů a dílčích aspektů ústředního tématu, jímž je tentokrát umělá inteligence. Účastníky konference budou zejména vysokoškolští studenti a pedagogové ze společenských i technických oborů, podnikatelé v oblasti hi-tech i marketingu a pracovníci internetových […]

Program

Cyril Höschl: Kouzla a klamy vědeckého zkoumání

Malý přehled kouzel, smyslových klamů a selhání odhadu pravděpodobnosti a hodnot při rozhodovacím procesu s následným nastíněním postupů, jakými se věda snaží tyto handicapy korigovat. Něco málo o tomto skvělém přednášejícím: – ředitel Národního ústavu duševního zdraví – autor více než 200 odborných článku, knih a učebnic, pravidelně přispívá do týdeníku Reflex – držitel desítek […]

Program

Kosmopolitismus. Problematická dědictví, nadějné vize

Srdečně zveme na konferenci Kosmopolitismus. Problematická dědictví, nadějné vize. Cieľom konferencie je na jednej strane pokúsiť za zmapovať premeny kozmopolitizmu ako filozofického konceptu v jeho historicko-politickom kontexte od osvietenstva až po súčasnosť, a na strane druhej si položiť otázku, aké je jeho dnešné postavenie. Kozmopolitizmus nie je jednotným konceptom, putujúcim naprieč dejinami, ktorý raz naráža […]

The rise and development of the solar cult and architecture in Ancient Egypt

We would like to cordially invite you to the workshop entitled The rise and development of the solar cult and architecture in Ancient Egypt. This one-day workshop is organized as a final event of the first year of the GAČR project “The rise and development of the solar cult and architecture in Third Millennium BC […]

index

Vánoční jazykový jarmark

Na Vánočním jazykovém jarmarku se představí téměř dvacet prodejců a vydavatelů jazykové literatury (cizojazyčná beletrie, učebnice, odborná překladatelská literatura). Nabídka bude velmi pestrá – od knih přes flashcards a výukové pomůcky až po hry. Studenti mají možnost přinést a nabídnout k prodeji knihy z druhé ruky (také učebnice nebo cizojazyčnou beletrii). Doprovodný program bude představovat […]

vanocni-jazykovy-jarmark

International Workshop. Reconsidering the Cold War: New Approaches, Methodologies and Theories

Advance registration required on https://goo.gl/forms/432aIcE8Vl3Tar8A3 Frank Gerits (Utrecht University), The Unexpected Turn in International History: Multi-centrism and the Ambivalent Place of the Postcolonial Archive in Rethinking the International History of the 20th century Since 2000, transnational and international history have defined the cutting edge of historical research. Particularly innovative was the introduction of the multi-centric […]

Diskuse se studenty o možnostech práce v institucích EU

Pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Úřadu vlády ČR proběhne tzv. Debata studentů se studenty. Cílem bude studentům prostřednictvím tzv. EU Career Ambassadorů prezentovat možnosti uplatnění v institucích EU (stálé zaměstnání nebo stáž). Vedle prezentací bude možné se také ptát a debatovat. registrační formulář událost na Facebooku

Radek Šimík: Určitost v jazycích bez členu a její závislost na pozici ve větě: Korpusová a experimentální perspektiva

V přednášce představím několik empirických studií – korpusových a experimentálních – ověřujících tradiční tvrzení (pro češtinu Krámský 1972, Hlavsa 1975 atd.), že nedeterminované (holé) jmenné fráze (NP) v iniciální, resp. preverbální pozici jsou interpretovány jako určité, kdežto holé NP v pozici finální (resp. postverbální) jsou interpretovány buď jako neurčité, popř. zůstávají z hlediska určitosti dvojznačné […]

Kolokvium Nezávislá kultura a život v Československu 1948–1989

Česká sekce mezinárodního projektu COURAGE srdečně zve na závěrečné kolokvium badatelské soutěže „Nezávislá kultura a život v Československu 1948–1989“. Kolokvium se uskuteční ve Šporkově paláci, v učebně č. 303 (3. patro). Program setkání: 11:00–11:30 Úvodní slovo: Miroslav Michela 11:30–12:45 BLOK I: Veronika Jungmannová: Bytové divadlo jako fenomén přelomu 70. a 80. let 20. století Jakub […]