Kalendář akcí: Konference a přednášky

SlaviCorp 2018

Konference je za­mě­ře­na na slovanské jazyky. Hlavní témata: kor­pu­sový vý­zkum slo­van­ských ja­zyků, včetně kontrastivních témat a využití paralelních nebo srovnatelných korpusů; budování jazykových zdrojů pro slovanské jazyky: korpusy, slovníky, anotace, nástroje; využití slovanských jazykových zdrojů pro jazykové technologie.

IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně Vás zveme k účasti na IX. mezinárodním sympoziu o češtině jako cizím jazyku, které se bude konat u příležitosti sta let od vyhlášení samostatného československého státu ve dnech 14.–17. 8. 2018 v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přihlášku a podrobné informace o konferenci najdete na webových stránkách: http://symp-ubs.ff.cuni.cz. Sympozium je určeno vědecké, pedagogické […]

Workshop Když všechny cesty vedly do Paříže. Umělecká výměna mezi Francií a střední Evropou v 19. století

Workshop, otevřený doktorandům, postdoktorandům a mladým badatelům pořádá Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) spolu s Ústavem pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚDU FF UK), Národní galerií v Praze (NG) a Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky (ÚDU AV ČR). Událost bude zahájena přednáškou profesora Marka Zgórniaka (Ústav dějin umění, Jagellonská Univerzita, […]

Current Research in Egyptology

Current Research in Egyptology je konference konaná studenty a zaměřená na studenty. Letos se v Praze bude konat již její XIX. ročník. Bude trvat čtyři dny (tj. 25. 6. – 28. 6. 2018) a bude probíhat ve třech paralelních sekcích. V Praze se po dobu konference setkají studenti egyptologie z celého světa, ze zemí jako je Argentina, Austrálie, Japonsko, Kanada, USA […]