Kalendář akcí: Konference a přednášky

Probíhající akce

Perspectives of Classical Archaeology 2019: Visual Culture in the Classical World

PeCla 2019 is a two‐day conference in Classical Archaeology and Classics organised by the Institute of Classical Archaeology, and aimed at postgraduate / doctoral students traditionally offering a space for presenting research results, discussion, and an exchange of ideas, in a friendly and supportive environment. This year’s theme of the conference is: „Visual Culture in the […]

Konference BEZ-MOCI: místopis vyloučení a přehlížení

Tématem konference je sledování města jako živého organismu, jehož součástí jsou i místa vylučovaná, zapomínaná, přehlížená, tzv. vágní terén, a místa nové divočiny, stejně jako vyloučení obyvatelé a sociální skupiny. Sledujeme bezdomovectví z hlediska prostoru, kterého se dotýká, a lidí, kteří ho obývají. Celodenní setkání zahrnuje teoretické a historické přednášky z různých oborů, panelové debaty o současnosti, […]

Lingvistický workshop Relatives, interrogatives, alternatives

„Relatives, interrogatives, alternatives“ je mezinárodní lingvistický workshop organizovaný Radkem Šimíkem, řešitelem jednoho z projektů Primus na FF UK, a podpořený networkem CENTRAL (DAAD). Na workshopu bude prezentován současný výzkum z oblasti vztažných vět, tázacích vět a aktuálního členění. Mezi pozvanými přednášejícími jsou Daniel Büring (Vídeň), Hubert Truckenbrodt (Berlín) či Robert Truswell (Edinburgh).

The Importance of Sinope in the production and the trade in Black Sea

Přednáška zahraničního hosta Ústavu pro klasickou archeologii FF UK Dominique Kassab Tezgör, Bilkent University, Ankara.

Sergej Jerofejev: ПУТИНСКИЙ ИСХОД: НОВАЯ УТЕЧКА МОЗГОВ

Veřejná přednáška s následující diskuzí sociologa Sergeje Jerofejeva ПУТИНСКИЙ ИСХОД: НОВАЯ УТЕЧКА МОЗГОВ. Organizuje Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK s podporou Atlantic Council.

Alexandr Verchovskij: ИСТОРИЯ РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Veřejná přednáška s následující diskuzí novináře a publicisty Alexandra Verchovského ИСТОРИЯ РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД. Organizuje Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK.

Necati Alkan: Scientific Method Guides Their Steps

Katedra Blízkého východu FF UK a Orientální ústav AV ČR se vrací s novou řadou přednášek Middle East Lecture Series! První přednášku s názvem „Scientific method guides their steps: Two Late Ottoman Officials between Modernity and Tradition in the Province of Beirut“ přednese Dr. Necati Alkan (Otto-Friedrich-Universität Bamberg) ve čtvrtek 24. 10. v 17:45 v hlavní budově FF UK (místnost 300).

Otevřený přístup: od teorie k publikační praxi

Nikdy jste neslyšeli o open access (otevřeném přístupu)? Nebo jste o něm slyšeli, ale stále nevíte, co si pod tímto termínem představit a jak do otevřeného publikování lépe proniknout? Navštivte v rámci Týdne otevřeného přístupu 2019 náš workshop! Představíme vám samotnou problematiku open access, seznámíme vás se základními nástroji, s nimiž můžete pracovat, ukážeme vám, na co […]

Sto let fonetiky v Praze

Při příležitosti oslav 100 let Fonetického ústavu FF UK srdečně zveme všechny zájemce na slavnostní zasedání, které pořádá Fonetický ústav ve spolupráci s Pražským lingvistickým kroužkem. Zasedání se koná 21. října 2019 od 17:30 v hlavní budově FF UK, v místnosti č. 104.

Autorské čtení Françoise Julliena

Autorské čtení významného francouzského filosofa a sinologa, profesora Diderotovy university v Paříži. François Jullien bude číst ze své knihy Zvláštní ideje krásy. Následovat bude diskuze.

Proběhlé akce

Hana Janečková: Život po smrti a Oreet Ashery: Dying Under Your Eyes

V rámci výstavy umělkyně Oreet Ashery: Umíráme, jak žijeme v Galerii Kurzor se společně s kurátorkou Edith Jeřábkovou a teoretičkou a kurátorkou Hanou Janečkovou zaměříme na téma smrti a umírání v současné společnosti. Po přednášce teoretičky a kurátorky Hany Janečkové Život po smrti bude následovat projekce filmu Dying Under Your Eyes (2019, 25 minut), který je zatím poslední […]

Dmitrij Timofejev: Dějiny jazyka jako konspirační teorie – Čeština v 18. století

Anotace přednášky Dmitrije Timofejeva (Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR): Jak vypadá jazyk, který nemá přesná pravidla? Proč národní obrození odsoudilo předchozí generace k zapomenutí? Má cenu zachovávat českou kulturu? Na zmíněné obecnější otázky odpovíme v rámci přednášky věnované charakteristice češtiny 17. a 18. století a hledání klíče, který by pomohl vědcům vysvětlit jednotlivé jazykové jevy. […]

On Cities: Reassembling the Urban and Global Political Landscape

The Institute of International Relations in cooperation with FORUM 2000 and The Department of Political Science at the Faculty of Philosophy and Arts, Charles University, would like to coordialy invite you to the lecture and debate with Saskia Sassen (Robert S. Lynd Professor of Sociology at Columbia University) with title „On Cities: Re-assembling the Urban […]

NA VIDĚNOU III: Vizuální kultura, její výzkum a studium

Jaký potenciál má virtuální realita ve vztahu k budování osobní paměti? Jak se dařilo komiksové reklamě v Československu? A jakým způsobem lze v dnešní době uchopit projekt dělnického muzea? Na mezioborové konferenci „Na viděnou“ se letos již potřetí setkají odborníci z oblasti dějin umění, společenských věd, historie, filmu a médií. Program, během něhož představí své aktuální výzkumy studenti, profesionální […]

Krásný Dvůr. Early landscape gardens in the Central Europe and their creators

Mezinárodní workshop zaměřený na počátky krajinářských parků ve střední Evropě v době osvícenství v širším evropském kontextu. Zvláštní pozornost patří prvnímu krajinářskému parku v Čechách a jeho budovateli Janu Rudolfu Černínovi (1757–1845). Příspěvky budou předneseny v angličtině nebo v němčině bez tlumočení.

Tradiční obraz matky v češtině: jazyk, folklor, poezie (Perspektiva moderní etnolingvistiky)

Anotace přednášky Anny Christou (Jazyková škola hlavního města Prahy) a Ireny Vaňkové (Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK): Mateřská láska, mateřský jazyk, matka vlast, Matka Boží, krkavčí matka. Už těchto několik kolokací signalizuje bohatý konotační potenciál lexému matka i fakt, že poukazuje k významným (intimním, a přitom společensky sdíleným) hodnotám. Matka je dárkyní fyzického života […]

Qiang: The Land, the People and their Histories

Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace při UK v Praze, Institut pro studium strategických regionů a Orientální ústav AV ČR zvou na přednášku QIANG: THE LAND, THE PEOPLE AND THEIR HISTORIES. Přednáší Prof. Wang Ming-ke, ředitel Institute of History and Philology, Academia Sinica, Taiwan. Abstrakt přednášky: The Qiang are one of the fifty-five officially recognized ethnic […]

VYVOLENÉ NÁRODY? Kontexty českého a polského mesianismu/excepcionalismu: evropské perspektivy

Česko-polská konference o specifické sebereflexi evropských národů (v komparaci s americkým, ruským a čínským geopolitickým sebepochopením). Přednášky a diskuse probíhají v češtině a polštině, konference je simultánně tlumočena.

Interní seminář ÚBS profesora Františka Čermáka

Vystoupí doc. Milan Hrdlička s tématem „Sémantický celek v onomaziologicky koncipovaném popisu mluvnice češtiny jako cizího jazyka“. Vystoupení se zabývá rolí sémaziologie a onomaziologie v didaktické gramatice, přednostmi a omezeními onomaziologického přístupu v lingvodidaktickém popisu mluvnické roviny češtiny jako cílového jazyka, problematikou „univerzálních“ sémantických polí v přirozených jazycích a strukturou sémantického celku zachycujícího místní významy (předložková spojení s významem ADV Loc).

Strategic Forum on Peace Process in the Korean Peninsula

Konference „Strategic Forum on Peace Process in the Korean Peninsula“ se uskuteční 7. října mezi 15 a 17 hodinou v Karolinu.