Kalendář akcí: Calls for papers

Machiavelli and Contemporary Politics

4th Biennial Ideas in Politics Conference Machiavelli’s thought not only had a huge influence on the development of modern political philosophy, but his ideas continue to inspire – and divide – political theorists even today. The recent history of Machiavellian scholarship could be described in this way: Interpretation of Machiavelli as a teacher of evil […]

CFP Mezinárodní kongres LA UTOPÍA Y EL NUEVO MUNDO

Mezinárodní kongres LA UTOPÍA Y EL NUEVO MUNDO si klade zacíl věnovat se problematice moderních utopií v Americe i Evropě, a to napříč vědeckými disciplínami.

Kolokvium Latinská Amerika na švu velkých epoch

Workshop „Latinská Amerika na švu velkých epoch“ se uskuteční v rámci projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě. Věnuje se zkoumání forem sebeuvědomění a sebeutváření (autopoiesis), přičemž se mimo jiné dovolává i Hegelovy filosofie, jíž je v roce 2019 věnováno na FF UK několik akcí. Studium literatury a kultury Latinské Ameriky přináší pohled nejen […]