Kalendář akcí: Calls for papers

Probíhající akce

Nenalezeno

Proběhlé akce

PhD Battle – soutěž pro studující v doktorských programech

Soutěž pro studující v doktorských programech se uskuteční v rámci programu Týdne humanitních věd 15. listopadu 2023 v 16:30 v Didaktikonu v prostorách Kampusu Hybernská. Studující si mohou v soutěži vyzkoušet prezentovat svůj výzkumný projekt před publikem z jiných oborů. Prezentace by měla mít max. 5 minut a měla by představit doktorandský projekt, jeho cíle a přínos v rámci humanitních věd. Soutěž má účastníkům umožnit sdílet […]

Studentská soutěž magisterských prací Nakladatelství Academia

Nakladatelství vyhlašuje 12. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Termín pro odevzdání všech náležitostí je 15. listopadu 2023. Soutěží se ve třech kategoriích: Humanitní a společenské vědy […]

Dis/Connectivities: Anthropological Perspectives in the South Caucasus

In light of the war in Ukraine, the recent oil and gas crisis in Europe, and the Russian exodus to the South Caucasus, the dynamics in this region deserve more attention than ever. With an anthropological approach, this international workshop aims to shed light on the presence and absence of connectivities as productive tools for […]

Studentský časopis Obscura hledá nové redaktorky a redaktory

Studentský časopis Obscura vyhlašuje konkurz na nové členy a členky redakce. Vyplňte přihlašovací formulář na konci příspěvku a staňte se součástí redakce časopisu s dlouholetou tradicí, jenž je zaštiťován Spolkem studentů historie FF UK, jedním z nejstarších a největších studentských spolků na FF. Pozice redaktora/redaktorky je časově nenáročnou činností, která vám přinese nové zkušenosti, vhled do nového prostředí a pomůže vám udržovat […]

Call for Papers: Diagnostika jazykového vývoje v češtině: nástroje a zkušenosti

Katedra psychologie FF UK a Ústav psychologie AV ČR zvou na dvoudenní konference, která se bude konat 18.–19. září 2023. Konference má akreditaci vzdělávací akce od Asociace klinických psychologů a Asociace klinických logopedů a domlouváme také akreditaci od České lékařské komory. Hlavními tématy jsou jazykový vývoj u českých dětí a metody jeho testování a máme přislíbené příspěvky od předních odborníků z praxe i z vývoje diagnostických metod. Účast […]

Cena Josefa Vavrouška: Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace

Děkan Fakulty sociálních věcí UK vyhlašuje 28. ročník veřejné soutěže bakalářských, magisterských, rigorózních a dizertačních prací obhájené v roce 2023 nebo 2022. Zúčastnit se mohou studenti, doktorandi a mladí absolventi českých a slovenských vysokých škol. Uzávěrka pro zasílání do letošního ročníku je stanovena na pátek 28. 7. 2023 do 12:00. Náměty soutěžních prací je možné specifikovat podle následujících tematických okruhů: ekologie člověka; udržitelný […]

Call for Papers: Týden kulturní lingvistiky

Mezinárodní setkání „Týden kulturní lingvistiky: Interpretace světa v jazyce a textu“ se koná 20.–24. listopadu 2023. V rámci něho se 21.–22. listopadu uskuteční tradiční konference Dny kulturní lingvistiky. Setkání pořádá volné sdružení ANTROPOLINGVA při České asociaci kognitivní lingvistiky a Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK. Konference nabídne cyklus kulturně lingvisticky a etnolingvisticky zaměřených přednášek a workshopů v gesci pěti předních lingvistek z Polska a Ukrajiny: Anny Pajdzińské, Doroty […]

Call for Papers: Digitální data perspektivou humanitního vědce

Masarykova univerzita v Brně si vás dovoluje pozvat na třetí ročník specializované online konference, která je zaměřena na digitální platformy a jejich využití ve výzkumu. Konference se uskuteční virtuálně 23. listopadu 2023. Příspěvky je možné posílát do 26. června 2023. Akce je určena nejen pro badatele v oblasti digitálních humanitních věd, ale i všechny další zájemce, kteří se orientují na metodologii […]

Překladatelé na FF UK

Druhý ročník akce se uskuteční 20. června 2023 od 18 hodin. Během večera přečtou pedagogové, studenti a zaměstnanci fakulty svá nově publikovaná díla i rozpracované překlady poezie, prózy a esejů. V průběhu večera každý překladatel popíše své přeložené nebo překládané dílo a přečte z něj úryvek, případně i kus originálu. Vystoupí Dušan Andrš, Zdeněk Beran, Michal Brabec, Helena Březinová, Michal Ctibor, Vojtěch Frank, […]

17. Konference mladých slavistů

Ústav východoevropských studií FF UK zve na konferenci, která se bude tento rok zabývat tématem „Fenomén druhořadosti a okrajovosti ve slovanském areálu“. Uzávěrka přihlášek končí už 18. června 2023. Konference se bude konat 7. a 8. prosince 2023 na FF UK Více informací naleznete na oficiálních stránkách konference a facebookové události.