Kalendář akcí: Calls for papers

Late-Ottoman Identities: the National, Transnational, and Marginal (Workshop)

CALL FOR APPLICATIONS The annual “Identities in the Middle East Workshop,” organized and hosted by the Institute of Near Eastern and African Studies at Charles University, will be inaugurated with a two day deliberation on late-Ottoman identities. The aim of the workshop is for participants to gain a profound awareness of the conceptualizations and manifestations […]

IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně Vás zveme k účasti na IX. mezinárodním sympoziu o češtině jako cizím jazyku, které se bude konat u příležitosti sta let od vyhlášení samostatného československého státu ve dnech 14.–17. 8. 2018 v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přihlášku a podrobné informace o konferenci najdete na webových stránkách: http://symp-ubs.ff.cuni.cz. Sympozium je určeno vědecké, pedagogické […]

CfP: konference Básně o věcech

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK srdečně zve na mezinárodní konferenci Básně o věcech. Konference se uskuteční ve dnech 30. 1. – 2. 2. 2019 na půdě FF UK, jednacími jazyky jsou angličtina a čeština (bude zajištěno tlumočení do angličtiny). Konference Básně o věcech je věnována širšímu rámci přítomnosti věci a předmětného zobrazení v poezii od antiky do současnosti. […]