Kalendář akcí: Calls for papers

Probíhající akce

Mezinárodní konference Česká slovo­tvorná koncepce v kontextu slovanské jazyko­vědy

Mezi­národní konference věnovaná 110 letům od narození a 20 letům od úmrtí Miloše Dokulila. Cílem akce je připomenout osobnost a dílo Miloše Dokulila, zhodnotit vliv české slovotvorné koncepce na další slovotvorné výzkumy, představit současné projekty a bádání v oblasti slovanské slovotvorby, které z vědeckého přínosu M. Dokulila vycházejí a které ho obohacují a dále rozvíjejí. Tematické okruhy: Život a dílo M. Dokulila v kontextu dějin […]

Conference Europa Postmediaevalis 2022

V pořadí třetí konference EUROPA POSTMEDIAEVALIS  by se měla konat 26. až 28. dubna 2022 v portugalském městě Coimbra. Příspěvky je možné přihlašovat do 31. října 2021.

Call for Papers: Culture as Interface and Dialogue: An Interdisciplinary Conference

Charles University, Prague (Faculty of Arts), 27–29 May 2022 Nowadays, nations and ethnic groups face a crucial political and cultural challenge: to supplant traditional concepts of identity based on national mythology, exclusivity and political sovereignty with new ones stemming from the plurality of identifications and richness of inter- and transcultural communication based on dialogue. This change […]

Proběhlé akce

Filosofický časopis Flux vyhlašuje Call for Papers

Druhé číslo časopisu ponese název PROSTOR LIMINALITY. Téma opět vyzývá autory k tomu, aby využili filozofické nástroje k reflexi současného dění, v sekci nezávislých textů poskytujeme prostor pro publikaci studentských prací. Výzva pro zasílání příspěvků, ve které se dozvíte všechny potřebné informace, je k dispozici zde.

100 František/Jorge Listopad: výzva k zaslání příspěvků

Call for Papers / Výzva k zaslání příspěvků do sborníku „100 František/Jorge Listopad“ Vydání: prosinec 2021 Editoři: Ricardo Rato Rodrigues, Karolina Válová, Petra Šantorová V roce 2021 si připomínáme 100. výročí narození Františka Listopada, českého spisovatele, básníka, literárního a filmového kritika, režiséra a pedagoga. Občanským jménem Jiří Synek se od roku 1941 skrýval, neboť byl účastníkem domácího odboje ve […]

One Biography, Multiple Places: The Life and Work of Shmuel Hugo Bergmann Between Prague and Jerusalem (1883–1975)

V posledních letech roste zájem badatelů o různé aspekty života a myšlení Samuela Huga Bergmanna. I přes jeho význam a vliv v rolích filozofa, teologa, politického myslitele a vůdčí osobnosti akademického života mu bylo ve výzkumu zatím věnováno poměrně málo prostoru. První mezinárodní konference o Bergmannovi proto na tento rozpor reaguje a klade si za cíl přispět ke studiu jeho politických i intelektuálních aktivit. […]

Memory in Central and Eastern Europe: past traumas, present challenges, future horizons

The conference focuses on a number of issues related to history, memory, media, policy and their future development in Eastern and Central Europe. The conference is intended for MA and PhD students who are engaged in studies of history, memory, sociology, anthropology, law, political science, literature, gender, area and other studies. Main sections: Theory and methodology […]

Konference mladých slavistů XVI: „Slované: nacionalismus a národní stereotypy“

Termín: 2. a 3. prosinec 2021 Místo: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha Uzávěrka přihlášek: 31. květen 2021 Více informací na oficiálních stránkách konference a FB. Konference mladých slavistů je projektem studentů a doktorandů slavistických oboru Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Svým mezinárodním rozměrem a zapojením mladých odborníků různých specializací a vědeckých zájmů by měl zvýšit informovanost o odborné činnosti studentů pregraduálního i doktorského studia, kteří se […]

Medievistická konference Místa setkávání: prostor a jeho narativy

Interdisciplinární konference Místa setkávání: prostor a jeho narativy, organizovaná doktorandy z Ústavu světových dějin FF UK, se bude zabývat problematikou a vnímáním míst setkávání v narativu středověkých dějin. Značná rozsáhlost a mnohovrstevnatost pojmu místa setkávání zabezpečí účastníkům široké pole badání a množství příležitostí k aplikaci interdisciplinárního přístupu. Prostor pro výzkum se proto otevírá nejen pro historiky, ale i pro široké spektrum badatelů z oblasti […]

Call for Papers: VIVA AFRICA 2021 – Africa and (the Other) Europe: Imageries – Discourses – Exchanges

Dvanáctá mezinárodní afrikanistická konference VIVA AFRICA se tento rok uskuteční na FF UK. Letošní ročník tematizuje vztahy mezi Afrikou a Evropou v minulosti i současnosti, a to s důrazem na ty části Evropy, které na koloniálním systému participovaly, ačkoliv samy kolonie neměly (tedy zejména většina zemí střední a východní Evropy). Více informací a podmínky pro příspěvky naleznete v přiloženém souboru. Deadline je 30. dubna […]

CFP: Multimedia Encounters: Experimental Approaches to Ethnographic Research

The UCL Multimedia Anthropology Lab is inviting submissions for our upcoming conference, Multimedia Encounters: Experimental Approaches to Ethnographic Research. The conference will take place online in January 2021 and will be accompanied by an exhibition. The deadline for submissions of abstracts is the 2nd of December 2020.

Výzva k publikaci v CASALC Review

Vážené autorky, vážení autoři, rády bychom vás informovaly o možnosti publikovat vámi napsané texty v odborném časopise CASALC Review. V současné době připravujeme číslo 1/2021. CASALC Review je recenzované periodikum vydávané Českou a slovenskou asociací jazykových center na vysokých školách (CASAJC), jehož cílem je vytvořit prostor pro sdílení odborných zkušeností a poznatků o výuce cizích jazyků na vysokých školách, šíření informací […]

Call for papers. Vítr stepí, hradby oáz II: Příspěvky k dějinám a kultuře Střední Asie

Kolokvium „Vítr stepí, hradby oáz“ si bere za cíl spojit v Česku působící badatele z různých oborů, zabývající se dějinami a kulturou Střední Asie i sousedních regionů. Vítány jsou příspěvky širokého spektra badatelů, kteří se zabývají oblastí z pohledu archeologie, historie, dějin umění, jazykovědy či etnologie. Kolokvium se bude konat 25. listopadu 2020 formou videokonference. Budeme se těšit na vaši milou účast! […]