Kalendář akcí: Calls for papers

Výzkum v mimoevropských oblastech: Metody, techniky, problémy, výzvy

Jednodenní workshop se uskuteční dne 18. října 2018 na půdě Střediska ibero-amerických studií FF UK (Hybernská 3). Úvodní metodologickou přednášku k problematice etnologického výzkumu (nejen) v Mexiku přednese Adam Uhnák z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě; součástí workshopu bude i komentované promítání etnografického dokumentu Radoslava Hlúška. Srdečně zvány jsou příspěvky představující konkrétní problémy (metodologické, teoretické stejně jako etické) […]

Late-Ottoman Identities: the National, Transnational, and Marginal (Workshop)

CALL FOR APPLICATIONS The annual “Identities in the Middle East Workshop,” organized and hosted by the Institute of Near Eastern and African Studies at Charles University, will be inaugurated with a two day deliberation on late-Ottoman identities. The aim of the workshop is for participants to gain a profound awareness of the conceptualizations and manifestations […]