Kalendář akcí: Calls for papers

Probíhající akce

Nenalezeno

Proběhlé akce

Překladatelé na FF UK

Úvodní ročník čtení překladů se uskuteční 30. listopadu od 18 hodin v Čítárně Kampusu Hybernská. Zaměří se na překlady publikované v letech 2020–2022, a to i časopisecky. Každý překladatel stručně představí publikované dílo a přečte úryvek z překladu, případně i kus originálu. Délka vystoupení je max. 8 minut. Akce proběhne v návaznosti na již pravidelné čtení básníků z řad pedagogů, studentů i zaměstnanců Básníci na FF […]

Křest knihy a CD „100 František/Jorge Listopad“

Srdečně vás zveme na křest kolektivní monografie 100 František / Jorge Listopad a přiloženého CD Inspirovaná hudba / Música inspirada (Vydavatelství FF UK, 2022). Úvodní slovo a beseda: Karolina Válová + zástupci Portugalského institutu Řetězová recitace vybraných básní Františka Listopada Hudba: Jan Faix a Chapadla Česko-portugalská kolektivní monografie Karolina Válová a kol. 100 František / Jorge Listopad (Vydavatelství FF […]

Cena Josefa Vavrouška

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, kde Josef Vavroušek působil jako pedagog a jako proděkan pro vědu a výzkum, vypisuje od roku 1996 na jeho památku studentskou soutěž. Za dobu šestadvaceti ročníků soutěže se zúčastnilo celkem 407 známých soutěžících. Soutěže se mohou zúčastnit studenti, doktorandi a mladí absolventi českých a slovenských vysokých škol (orientační věková hranice do 35 let) v následujících […]

Věda pro zemi 2022

Národní zemědělské muzeum vyhlašuje již sedmý ročník této vědecké soutěže o nejlepší bakalářskou, diplomovou či doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Kromě již tradičních témat je letošní ročník věnován také tématům Tradiční rybolov a akvakultura a Běžné i netradiční obiloviny. První téma koresponduje s Mezinárodním rokem tradičního rybolovu a akvakultury, který byl pro rok 2022 vyhlášen Organizací spojených národů (OSN). Druhé […]

Power in Numbers. The Role of the Rural Population in Christianisation and State Formation II.

The meeting introduces a Primus project, “Empowering the Voiceless. The Role of the Rural Population in State Building and Christianisation in East-Central Europe”, started in early 2021 at the Department of Archaeology at Charles University, Prague, and aspires to invite scholars working on similar issues to join the discussion with their papers in the framework of […]

Call for papers: Čestina a ostatní jazyky

Filozofická fakulta vyzývá k zasílání příspěvku na mezinárodní konferenci zaměřenou na kontrastivní studium češtiny a ostatních jazyků a na oblasti styčné, především akvizici jazyka (druhého, cizího, zděděného, prvního), translatologii, paralelní a akviziční korpusy. Konference se bude konat 8.–12. srpna 2022 v Praze. Kompletní informace k výzvě naleznete zde: Výzva k zasílání příspěvků Na konferenci spolupracují: Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav bohemistických studií, […]

Kniha z kina v Ponrepu

Filozofická fakulta UK si vás dovoluje pozvat na prodejní akci v kině Ponrepo Knihy dobrých nakladatelství a knihkupectví: FF UK, Národní filmový archiv, wo-men, OIKOYMENH, Rubato, Revolver Revue, NAMU, Nová Beseda, Knihkupectví Ostrov. Doprovodný program: 18.30 Lucie ROHANOVÁ: třinecký básník Karel Adamus 19.00 Michal LAŠTOVIČKA & Milan MASÁK: Držte si klobouky, jedeme z kopce 20.00 Jan ŠULC: Jan […]

Conference Europa Postmediaevalis 2022

V pořadí třetí konference EUROPA POSTMEDIAEVALIS  by se měla konat 26. až 28. dubna 2022 v portugalském městě Coimbra. Příspěvky je možné přihlašovat do 31. října 2021.

Call for Papers: Linguistics Prague

We are happy to announce that the 4th edition of the Linguistics Prague conference will be held from 30 September to 2 October 2022. The aim of the conference is to bring together graduate students and early career researchers whose research addresses any topics relevant to linguistics and is grounded in empirical methods. Papers using […]

First Issue of Student Academic Journal The Protagonist: Call for Submissions

The newly established student academic journal The Protagonist is now inviting contributions to the first issue, focused on the topic of transnationalism. Accepted formats include academic articles, research-based reviews, opinion pieces, and interviews Articles should not exceed 5,000 words An abstract of 200-300 words is required Deadline for submissions: 15 April 2022 (to be sent […]