Kalendář akcí: Calls for papers

Probíhající akce

Výzva k publikaci v CASALC Review

Vážené autorky, vážení autoři, rády bychom vás informovaly o možnosti publikovat vámi napsané texty v odborném časopise CASALC Review. V současné době připravujeme číslo 1/2021. CASALC Review je recenzované periodikum vydávané Českou a slovenskou asociací jazykových center na vysokých školách (CASAJC), jehož cílem je vytvořit prostor pro sdílení odborných zkušeností a poznatků o výuce cizích jazyků na […]

Proběhlé akce

CFP Working all night: modernity, night shifts and the temporal organization of labour across political and economic regimes

International workshop co-organised by the Charles University in Prague and the Graduate School of East and Southeast European Studies, University of Regensburg Prague, 14–16 November 2019. Deadline for submissions: 8 April 2019.

Kde |přebývá| devětaosmdesátý? Sametová revoluce v absolutní hodnotě

Cílem konference, která je organizována v rámci projektu PRIMUS, je shromáždit příspěvky mladých vědeckých pracovníků (doktorandů a čerstvých post-doktorandů) z různých oborů, kteří se zabývají odkazem a současnou reflexí událostí roku 1989. Od účastníků, jejichž anotace budou přijaty, se předpokládá, že se stanou součástí autorského týmu kolektivní monografie Kde |přebývá| devětaosmdesátý? Sametová revoluce v absolutní hodnotě. Termín pro […]

Studentská genderová interdisciplinární konference MeziMeze

Studentský spolek Gender kolektiv působící na Masarykově univerzitě v Brně v letošním roce organizuje studentskou genderovou interdisciplinární konferenci MeziMeze na půdě Fakulty sociálních studií MU v Brně. Cílem konference MeziMeze je propojovat studentky a studenty různých disciplín zpracovávající témata týkající se kategorie a studia genderu z nejrůznějších úhlů pohledu. Konference nemíří pouze na studentky a studenty. Přizvali jsme také […]

CFP: Moderní technologie a možnosti jejich využití v procesu archivace, analýzy a interpretace zvukových a audiovizuálních záznamů

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK vyzývají k přihlášení příspěvků na odborný studentský workshop Moderní technologie a možnosti jejich využití v procesu archivace, analýzy a interpretace zvukových a audiovizuálních záznamů. Workshop se uskuteční dne 1. listopadu 2018 od 10:00 Workshop je určen především pro vysokoškolské […]

Late-Ottoman Identities: the National, Transnational, and Marginal (Workshop)

CALL FOR APPLICATIONS The annual “Identities in the Middle East Workshop,” organized and hosted by the Institute of Near Eastern and African Studies at Charles University, will be inaugurated with a two day deliberation on late-Ottoman identities. The aim of the workshop is for participants to gain a profound awareness of the conceptualizations and manifestations […]

IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně Vás zveme k účasti na IX. mezinárodním sympoziu o češtině jako cizím jazyku, které se bude konat u příležitosti sta let od vyhlášení samostatného československého státu ve dnech 14.–17. 8. 2018 v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přihlášku a podrobné informace o konferenci najdete na webových stránkách: http://symp-ubs.ff.cuni.cz. Sympozium je určeno vědecké, pedagogické […]

CfP: konference Básně o věcech

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK srdečně zve na mezinárodní konferenci Básně o věcech. Konference se uskuteční ve dnech 30. 1. – 2. 2. 2019 na půdě FF UK, jednacími jazyky jsou angličtina a čeština (bude zajištěno tlumočení do angličtiny). Konference Básně o věcech je věnována širšímu rámci přítomnosti věci a předmětného zobrazení v poezii od antiky do současnosti. […]

CfP: 19. Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Formulář a abstrakt příspěvku pro 19. Mezinárodní setkání mladých lingvistů je třeba odeslat do 15. dubna 2018. podrobnosti na webu konference

CfP: Dny kulturní lingvistiky 2018

Volné sdružení ANTROPOLINGVA při FF UK v Praze pořádá již 5. konferenční setkání Dny kulturní lingvistiky (dříve známé jako Dny kognitivní lingvistiky). Letošní téma zní: Schémata, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa. Konference se koná ve dnech 22. a 23. 5. 2018 v místnosti č. 18 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). Přihlásit se na […]

CfP: Changes, Crises and Crucial Moments. 5th conference on the Middle Ages in Britain

Changes, Crises and Crucial Moments 5th conference on the Middle Ages in Britain Faculty of Arts, Charles University, Prague 28th – 29th April 2018 Call for papers The conference, designed as a meeting space for students and beginning researchers of Medieval Britain from across the Humanities, is the fifth in a series after Prague 2012, […]