Kalendář akcí: Různé

John Michael Coggeshall jako hostující profesor na Ústavu etnologie FF UK

John Michael Coggeshall je americký kulturní antropolog působící na Clemson University (Jižní Karolína, USA). V Praze bude hostovat v zimním semestru 2019/2020 v rámci projektu OPVVV (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362). Na půdě Filozofické fakulty UK bude vyučovat dva kurzy v anglickém jazyce. První z nich bude věnován teorii a dějinám kulturní antropologie (Anthropological Theories), druhý metodologii terénního výzkumu (Ethnographic Fieldwork). Dr. Coggeshall se […]

REACH, nový projekt H2020, zahajuje činnost

S potěšením oznamujeme, že projekt REACH, který jsme spolu s partnery vytvořili, získal podporu Evropské komise v programu v rámci výzvy CULT-COOP-60-2017. Jeho cílem je mj. vytvořit mezinárodní sociální platformu expertů a amatérů v oblasti reprezentace a užívání kulturního dědictví.

TEMA+ European Territories: Heritage and Development

Erasmus Mundus TEMA bude na Filozofické fakultě UK pokračovat! S radostí oznamujeme, že nový magisterský studijní program konsorcia univerzit, jehož se FF UK účastní, byl vybrán pro Erasmus+: Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) pro období 2018–2020. Evropská komise tímto způsobem ocenila excelenci magisterského programu TEMA a jeho konsorcia, které nyní mezi sebou […]