Kalendář akcí: Různé

Probíhající akce

Volby do Studentské rady FF UK

Valná hromada Studentského fondu FF UK, tedy volby do Studentské rady. Na dobu voleb je vyhlášeno děkanské volno. Volit a kandidovat může každý student FF UK (kandidatury se podávají na místě).

Podzimní slevy v Nakladatelství Karolinum

Vzhledem k blížícímu se výročí 30 let od Sametové revoluce bude Nakladatelství Karolinum poskytovat výjimečnou slevu 30 % na tištěné i elektronické tituly. Sleva platí od 1. 10. do 30. 11. 2019 v Knihkupectví Karolinum.

John Michael Coggeshall jako hostující profesor na Ústavu etnologie FF UK

John Michael Coggeshall je americký kulturní antropolog působící na Clemson University (Jižní Karolína, USA). V Praze bude hostovat v zimním semestru 2019/2020 v rámci projektu OPVVV (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362). Na půdě Filozofické fakulty UK bude vyučovat dva kurzy v anglickém jazyce. První z nich bude věnován teorii a dějinám kulturní antropologie (Anthropological Theories), druhý metodologii terénního výzkumu (Ethnographic Fieldwork). Dr. Coggeshall se […]

REACH, nový projekt H2020, zahajuje činnost

S potěšením oznamujeme, že projekt REACH, který jsme spolu s partnery vytvořili, získal podporu Evropské komise v programu v rámci výzvy CULT-COOP-60-2017. Jeho cílem je mj. vytvořit mezinárodní sociální platformu expertů a amatérů v oblasti reprezentace a užívání kulturního dědictví.

TEMA+ European Territories: Heritage and Development

Erasmus Mundus TEMA bude na Filozofické fakultě UK pokračovat! S radostí oznamujeme, že nový magisterský studijní program konsorcia univerzit, jehož se FF UK účastní, byl vybrán pro Erasmus+: Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) pro období 2018–2020. Evropská komise tímto způsobem ocenila excelenci magisterského programu TEMA a jeho konsorcia, které nyní mezi sebou […]

Proběhlé akce

Lekce FAUST neboli FAkultní Uvítání STudentů

Neoficiální, médii a papaláši nevyhledávané, zato ale mnohem zábavnější uvedení do akademické obce. V tomto „orientačním běhu“ po budovách FF UK nejenom poznáte svoje nové spolužáky, ale také hned zpočátku studia odhalíte tajemství a skrytá zákoutí jednotlivých budov a získáte mnoho informací, které vám pomohou ve vysokoškolském (a konkrétně filozofickofakultním) víru událostí. Budete čelit úkolům, o […]

Slavnostní zahájení akademického roku 2019/2020

Nový akademický rok 2019/2020 zahájí děkan FF UK doc. Michal Pullmann. K účasti srdečně zveme všechny členy akademické obce FF UK a její zaměstnance. Slavnostní zahájení se uskuteční v úterý 1. října od 9 hodin ve Velké aule Filozofické fakulty UK. Oslava zahájení akademického roku bude 2. října pokračovat programem v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1). Těšíme se na […]

Překladatelská soutěž z ukrajinštiny do češtiny

Umíte ukrajinsky a baví vás překládat? Přihlaste se do 3. ročníku překladatelské soutěže, kterou společně vyhlašují Česká asociace ukrajinistů, Obec překladatelů, Ústav východoevropských studií FF UK a Velvyslanectví Ukrajiny v České republice. Termín pro odevzdání překladů je 30. září 2019. Více informací o soutěži naleznete zde.

Noc vědců na Univerzitě Karlově

Věda je zábava! Čtrnáctý ročník Noci vědců se blíží, tentokrát s podtitulem Šetrně k planetě. Během jedné noci vás přivítají vědci, studenti a popularizátoři vědy napříč univerzitami, vědeckými pracovišti i dalšími neotřelými místy. Těšit se můžete na filmové projekce, diskuze, přednášky, workshopy, výstavy a experimenty. Pojďme se společně zamyslet nejen nad stavem přírody a ekologickými tématy, ale […]

Koncert Sedm dní na Karlově univerzitě

Řešitelé evropského projektu HERA Sound Memories si Vás dovolují pozvat na koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis a hráčky na historické klávesové nástroje Coriny Marti (CH) s názvem Sedm dní na Karlově univerzitě, jenž se uskuteční 24. září v Kostele Panny Marie Sněžné. Dramaturgie koncertu umožní nahlédnout do hudebního života pražské univerzity v pozdním středověku a je unikátní historickou rekonstrukcí.  

Den otevřených dveří v Jazykovém centru

Jazykové centrum FF UK srdečně zve stávající i budoucí studenty na Den otevřených dveří. Chcete se dozvědět, jak probíhá v JC výuka jazyků? Poradit se, jak se připravit na jazykovou zkoušku, která vás čeká? Pak přijďte v úterý 17. 9. do Jazykového centra, Celetná 20, 1. patro, učebna č.144. Začátky prezentací jsou v 9:00, 10:00 a 11:00. Po celé dopoledne budou […]

Série seminářů „Lék: výzkum – farmaceutický průmysl – terapie – úhrada“

Zajímá vás, jak vzniká nový lék? Chcete vědět jakou roli při tom hrají farmaceutické společnosti a regulační úřady? Máte zájem otevřeně prodiskutovat etické aspekty vztahu lékař – výrobce léčivých přípravků? V zimním semestru připravila 1. lékařská fakulta UK sérii seminářů, které budou komplexně mapovat otázku vzniku a vývoje léčivých přípravků, a to od fáze jejich výzkumu […]

Tesařská a nábytkářská dílna na zřícenině hradu Zvířetice

Tým projektu Řeč materiálu: tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl při Ústavu etnologie FF UK spolupořádá s Národním památkovým ústavem od 19. do 25. srpna 2019 tesařskou a nábytkářskou dílnu na zřícenině hradu Zvířetice. Pod vedením truhlářského mistra bude probíhat výroba nábytku v souladu s původními postupy a za využití původních materiálů.

Festival anglického divadla FEST-END

Švandovo divadlo zahajuje nový pražský divadelní festival, který pražskému publiku představí pozoruhodné hry a inscenace současného anglicky mluvícího divadla. Festival naváže na spolupráci s Georgetown University ve Washingtonu ze září 2018, kdy se Švandovo divadlo zúčastnilo tamější rezidence. Tentokrát zaštítí společný projekt DAMU a Georgetown University, který bude uveden v rámci nultého ročníku FEST-END. Taktéž pokračuje spolupráce […]

Pražská muzejní noc v Karolinu

Chcete se dozvědět, co vás čeká při promoci na Univerzitě Karlově? Přijďte v noci do Karolina! Během 16. ročníku Pražské muzejní noci se veřejnosti otevřou místa, kde promovaly desetitisíce absolventů Univerzity Karlovy. Prostory, do kterých studenti nahlédnou během svého studia jen několikrát a které jinak slouží reprezentačním potřebám univerzity, se v noci 8. června 2019 stanou jednou z mimořádně přístupných expozic. […]