Kalendář akcí: Různé

Festival anglického divadla FEST-END

Švandovo divadlo zahajuje nový pražský divadelní festival, který pražskému publiku představí pozoruhodné hry a inscenace současného anglicky mluvícího divadla. Festival naváže na spolupráci s Georgetown University ve Washingtonu ze září 2018, kdy se Švandovo divadlo zúčastnilo tamější rezidence. Tentokrát zaštítí společný projekt DAMU a Georgetown University, který bude uveden v rámci nultého ročníku FEST-END. Taktéž pokračuje spolupráce […]

Pražská muzejní noc v Karolinu

Chcete se dozvědět, co vás čeká při promoci na Univerzitě Karlově? Přijďte v noci do Karolina! Během 16. ročníku Pražské muzejní noci se veřejnosti otevřou místa, kde promovaly desetitisíce absolventů Univerzity Karlovy. Prostory, do kterých studenti nahlédnou během svého studia jen několikrát a které jinak slouží reprezentačním potřebám univerzity, se v noci 8. června 2019 stanou jednou z mimořádně přístupných expozic. […]

Generální zkouška Po konci světa

Divadlo Bez zábradlí zve širokou veřejnost a studenty na generální zkoušku hry Po konci světa. Je těžké milovat někoho, kdo o tom neví. Ještě těžší je milovat někoho, kdo o to nestojí. Strhující thriller o tom, kam až může vést posedlost v lásce. Hrají: Sarah Haváčová, Karel Heřmánek jr. Režie: Tomáš Mašín Dramaturgie: Ilona Smejkalová Scéna […]

Enviro meetup | Stávka za klima: studenti s vědci – vol II

Co se změnilo od první diskuze mezi studenty a vědci, která se konala na půdě pražské Paralelní Polis 9. dubna? Kam se studentské stávky za klima posunuly? Kdo další se snaží měnit mentalitu politiků? Britský parlament právě vyhlásil stav klimatické nouze. Studenti po celém světě vyšli v pátek 3. května znovu do ulic. Podařilo se jim už něco […]

REACH, nový projekt H2020, zahajuje činnost

S potěšením oznamujeme, že projekt REACH, který jsme spolu s partnery vytvořili, získal podporu Evropské komise v programu v rámci výzvy CULT-COOP-60-2017. Jeho cílem je mj. vytvořit mezinárodní sociální platformu expertů a amatérů v oblasti reprezentace a užívání kulturního dědictví.

TEMA+ European Territories: Heritage and Development

Erasmus Mundus TEMA bude na Filozofické fakultě UK pokračovat! S radostí oznamujeme, že nový magisterský studijní program konsorcia univerzit, jehož se FF UK účastní, byl vybrán pro Erasmus+: Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) pro období 2018–2020. Evropská komise tímto způsobem ocenila excelenci magisterského programu TEMA a jeho konsorcia, které nyní mezi sebou […]