Kalendář akcí: Kurzy

Probíhající akce

Angličtina. Konverzace on-line

Večerní on-line konverzační kurz pro studenty a další zájemce, kteří mají AJ na úrovni B1–B2 a rádi by získali větší sebevědomí při mluvení, obohatili si slovní zásobu a debatovali o různých tématech. On-line úterý 17:45 – 18:45

Kurz CŽV – Ruština A1

Intenzivní kurz pro úplné začátečníky je určen zejména studentům UK, kteří se nedostali do běžného kurzu, a i přesto by se rádi seznámili s ruštinou, naučili se číst, psát, osvojili si základní komunikační dovednosti a dozvěděli se řadu zajímavostí ze života v Rusku. Náplní kurzu je 1. díl učebnice S. Černyšova: Poechali 1.1 (materiály poskytne lektorka). Díky intenzitě 2×2 hodiny týdně […]

Kurz CŽV – Francouzština A1

Kurz je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti francouzštiny. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v Jazykovém centru FF UK. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje seznámení se životem ve Francii. Vyžaduje […]

Kurz CŽV – Němčina A1

Kurz je určen pro začátečníky v němčině (i věčné začátečníky), zejména z řad studentů UK, ale i pro širší univerzitní veřejnost. Účastníci kurzu se naučí slovní zásobu a gramatiku nutnou ke zvládnutí úrovně A1. Součástí kurzu je také nácvik mluveného a písemného projevu. Náplň kurzu je shodná s kreditovým kurzem Němčina A1. Absolvování kurzu účastníkům zajistí upevnění základů jazyka a umožní jim vstup […]

Kurz CŽV – Latina: kurz pro začátečníky

Kurz je určen pro zájemce o latinu z řad široké veřejnosti, kteří se tento jazyk dosud neučili. Kurz vede od naprostých začátků až k ovládnutí základů latinské substantivní a slovesné flexe. Výuka bude doplněna o zajímavosti z antické mytologie, historie či reálií. Absolvent nabude schopnosti překládat jednouché umělé či upravené texty, okřídlená slova nebo jednoduché nápisy. Kurz je prezenční, pondělí 15:50–17:20,

Proběhlé akce

UNIcert II. Akademická angličtina pro humanitní a společenské předměty a intenzivní příprava ke zkoušce B2

Kurz je určen pro studenty a studentky FF i jiných fakult UK, kteří se chystají v rámci jazykového programu UNIcert II skládat závěrečnou certifikovanou zkoušku. Pro ně je kurz povinný. Přihlásit se ale mohou i studenti, kteří se připravují na standardní zkoušku B2. V průběhu osmi devadesátiminutových bloků se věnujeme rozvoji všech jazykových dovedností (čtení, poslech, mluvení a psaní), se zaměřením […]

Letní škola lužické srbštiny

Společnost přátel Lužice a Katedra středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pořádají letní kurz horní lužické srbštiny a lužickosrbské kultury: — cena: pro studenty VŠ 1 800 Kč, pro ostatní zájemce 3 500 Kč (v ceně je ubytování, strava, jazykový kurz a doprovodný kulturní program) — v případě zrušení letní školy např. z důvodu nepříznivé epidemické situace, vracíme 100 % zaplacené částky — termín konání: neděle […]

Kurz CŽV: Španělština – konverzace

Konverzační kurz s rodilým mluvčím pro studenty a další zájemce, kteří mají znalosti španělského jazyka na úrovni B1–B2 a chtěli by se rozmluvit, obohatit si slovní zásobu a dozvědět se zajímavosti z Latinské Ameriky.

Kurz CŽV: Psaní akademického eseje ke zkoušce B2

Psaní akademického eseje je součástí písemné zkoušky B2 a na celkovém hodnocení se podílí 20 %. Tento žánr má svá pevná pravidla, která se výrazně liší od tradičně vnímané volné úvahy, jak ji studenti znají ze střední školy. Cílem kurzu je seznámit studenty s procesem psaní akademického eseje, poradit, jak se vyvarovat stylistických chyb a dosáhnout výsledku, který odpovídá […]

Ruština pro začátečníky (A1) a mírně pokročilé (A2)

Jazykové centrum FF UK otevírá kurzy ruského jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé.

Byzantské myšlení

Online výuka PhDr. Jozefa Matuly, Ph.D. Kód v SIS: AGLV00092 Každý týden ve čtvrtek od 17:30 – 19:00 počínaje 25. 2. 2021 Předmětem kurzu je základní seznámení s filozofickým myšlením v Byzanci. Pozornost je věnována dějinám byzantské filozofie, vztahu byzantských myslitelů k antickému myšlení a vlivu byzantské emigrace na formování renesančního myšlení. Studenti získají znalosti potřebné pro porozumění vztahu byzantské filozofie, náboženství, […]

Kurz CŽV: Španělština A2 pro mírně pokročilé

Blokový kurz na úrovni A2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost a je zaměřen na jazykové jevy a dovednosti, které jsou předpokladem pro vstup do kurzu Španělština I v Jazykovém centru. Studenti si osvojí všechny jazykové kompetence (psaní, čtení, mluvení a poslech) v rozsahu modulů 5–8 učebnice Embarque 1 (Edelsa). Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí […]

Kurz CŽV: Konverzační kurz španělštiny

Konverzační kurz s rodilým mluvčím pro studenty a další zájemce, kteří mají znalostí španělského jazyka na úrovni B1–B2 a chtěli by se rozmluvit, obohatit si slovní zásobu a dozvědět se zajímavosti z Latinské Ameriky. Rozsah: 10 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 20 hodin Cena: 2.700,- Kč; pro studenty FF UK 2.200,- Kč

Kurz CŽV: Němčina A1/2

Kurz na úrovni A1/2 je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost. Cílem kurzu je upevnit gramatické a lexikální znalosti úrovně A1 a rozvinout jazykové dovednosti na vyšší úrovni A1. Kurz vyžaduje velmi aktivní spolupráci a intenzivní domácí přípravu. Kurz trvá 12 týdnů, 2 hodiny týdně, tj. celkem 24 hodin. Cena: 1.800,- Kč; pro studenty FF UK 1.200,- […]

Kurz CŽV: Francouzština pro začátečníky

Pro velký zájem přidán další kurz! Kurz je vhodný pro úplné začátečníky bez předchozí znalosti francouzštiny. Je určen pro studenty všech fakult UK i širší univerzitní veřejnost, zejména pak pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem do kurzů v Jazykového centra FF UK. Kurz rozvíjí všechny jazykové kompetence (mluvený i psaný projev, porozumění) a zároveň umožňuje […]