Kalendář akcí: Oznámení studijního oddělení

Probíhající akce

Nenalezeno

Proběhlé akce

Bakalářské promoce

Doplňující zápis předmětů zkouška z jazyka do SIS

Možnost doplňujícího zápisu předmětů zkouška z jazyka do SIS, před vypsání zkouškových termínů Jazykovým centrem FF UK. Platí pouze pro studenty pregraduálního studia FF UK. Pozn.: Předmět zkouška z jazyka se zapisuje v SIS v modulu Zápis předmětů a rozvrhu přes Zápis (vlastní).

Bakalářské promoce

Konečný termín podání přihlášky k SZK – učitelství

Platí pro termíny SZK – učitelství 13. 1. a 14. 1. 2016. Termín kontroly splnění povinností před státní zkouškou je pro tento termín stanoven na 4. 1. 2016.

Bakalářské promoce

Bakalářské promoce

Konečný termín pro podání přihlášky k SZK

Platí pro termín SZK 25. 1. – 5. 2. 2016. Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou je pak stanoven na 13. 1. 2016.

Magisterské promoce

Magisterské promoce

Magisterské promoce