Kalendář akcí: Pro uchazeče

Probíhající akce

Nenalezeno

Proběhlé akce

Den otevřených dveří pro navazující magisterské studium Politické teorie

Dny bakalářského studia se chýlí ke konci a rozhodujete se co dál? Přijměte naše pozvání na malý den otevřených dveří navazujícího magisterského studijního programu Politické teorie, který se uskuteční v pátek 22. března 2024 od 14:00. Dozvíte se, jaká je struktura a koncepce studia, co vás čeká u přijímaček, ale i v přednáškách a seminářích, a k čemu vám to bude. Setkáte se s vyučujícími i studujícími […]

MA in Anglophone Literatures and Cultures – orientation meeting for applicants

Ústav anglofonních literatur a kultur srdečně zve všechny studenty, kteří mají zájem o studium dvouletého magisterského programu Anglofonní literatury a kultury na společné orientační setkání. Účastnit se budou členové sboru ÚALK, kteří s vámi rádi proberou přihlašovací proces i základní aspekty samotného magisterského programu a rádi zodpoví vaše dotazy. Setkání se bude konat ve středu 28. února 2024 ve 14:15 SEČ v místnosti […]

Den otevřených dveří FF UK v Kampusu Hybernská

Přijďte se dozvědět, jak vypadá výuka na FF UK, co čekat od konkrétních studijních programů a jak se připravit na přijímací zkoušky. Potkejte se s pedagogy, kteří vás budou vyučovat, a skrze studující a absolventy jednotlivých oborů se přijďte dozvědět, jaké jsou možnosti uplatnění po studiu. Vybrané studijní programy představíme prostřednictvím interaktivních workshopů, panelových debat, diskuzí s absolventy, jazykových minikurzů a vědomostních kvízů. […]

Přípravný kurz pro uchazeče o studium filosofie na FF UK

Třídenní workshop pro zájemce o studium filosofie probíhá online nebo v kombinované formě o třech víkendových dnech od února do dubna. Zaměřuje se na práci s povinnými texty k přijímací zkoušce. Uzávěrka přihlášek je 10. 2. 2024.

Přípravný kurz pro přijímací řízení do bakalářského studia pedagogiky

Kurz Katedry pedagogiky FF UK poskytuje intenzivní vědomostní přípravu zejména k prvnímu písemnému, ale i druhému ústnímu kolu přijímací zkoušky. Účastníci obdrží certifikát o absolvování. Termín podání přihlášky a zaplacení kurzovného je 23. února 2024. Tematické okruhy a termíny konání přípravného kurzu: Základní pedagogické disciplíny, jejich předmět a obsah (9. 3. 2024) Filosofie a teorie výchovy a jejich představitelé (23. 3. 2024) Pedagogické a didaktické kategorie, kurikulární reforma a školské dokumenty […]

Gaudeamus Praha

Filozofická fakulta UK zve všechny zájemce o studium na Gaudeamus do Prahy od 23.–25. ledna 2024 v PVA Expo Praha (hala 4). Za jeden den návštěvníci získají přehled o nabídce studia v České republice i zahraničí. Na akci si zájemci mohou promluvit se zástupci škol, mezi něž patří i FF UK, ale také se studenty a absolventy, kteří se rádi podělí o svoje zkušenosti. Školy […]

Přípravný kurz pro uchazeče o bc. studijní programy Hispanistika a Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Všechny zájemce o studium programů Hispanistika a Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání zveme na přípravný kurz, který proběhne online přes platformu Zoom: https://cesnet.zoom.us/j/97137626082. Kurz je zdarma a není nutné se na něj předem registrovat. Vedou ho přímo vyučující Oddělení hispanistiky, kteří během jednoho dopoledne podrobně vysvětlí, jak probíhá přijímací zkouška, poradí, jak se na ni nejlépe […]

Na Karlovku

Nabídka všech studijních programů Univerzity Karlovy bude na jednom místě na veletrhu v sobotu 25. listopadu 2023 v 9:00–16:00 v budově Právnické fakulty (Praha 1, náměstí Curieových 7). Zástupci UK připravují představení přes 600 studijních programů ze všech fakult, ze kterých si opravdu vybere každý. Budova Právnické fakulty ožije celou Karlovkou, sejdou se zde studentští zástupci ze všech fakult. […]

Online veletrh Vysoké školy.cz

Letošní ročník On-line veletrhu vysokých škol se bude konat 22–23. listopadu 2023 online na webové adrese veletrh.vysokeskoly.cz. V nabídce budou desítky vysokých škol, možnost chatování se studenty daných škol, ale také videoprezentace škol, včetně FF UK. Veletrh je zdarma. Navštívit ho můžete v jakýkoliv čas a odkudkoliv, jen je nutné se předem registrovat zde.

Týden humanitních věd: Psychologie krizí a katastrof – reflexe vývoje systému v ČR

Filozofická fakulta UK zve na přednášku dr. Štěpána Vymětala z Katedry psychologie FF UK, která se uskuteční 13. listopadu 2023 od 10:00 v aule hlavní budovy FF UK (místnost P131, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1). Anotace Psychologie krizí a katastrof je relativně novým oborem aplikované psychologie. V ČR se od roku 2002 rozvíjí systém psychosociální krizové pomoci při mimořádných událostech, který vychází […]