Kalendář akcí: KREAS

CFP Mezinárodní kongres LA UTOPÍA Y EL NUEVO MUNDO

Mezinárodní kongres LA UTOPÍA Y EL NUEVO MUNDO si klade zacíl věnovat se problematice moderních utopií v Americe i Evropě, a to napříč vědeckými disciplínami.

Přednáška švédského antropologa Ulfa Hannerze „World Watching: Experiences from Four Field Studies, over Four Decades“

Ústav etnologie FF UK srdečně zve všechny zájemce na přednášku Prof. Ulfa Hannerze (Department of Social Anthropology, University of Stockholm) s názvem Pozorovat svět: Zkušenosti ze čtyř terénních výzkumů v průběhu čtyř desetiletí Prof. Hannerz se zaměří na teoretické a metodologické aspekty vlastních terénních výzkumů. První z nich byl realizován v afroamerické městské čtvrti ve Washingtonu v 60. letech 20. století, další […]

Narrativity and Self-Creating Forms: Autopoiesis in Perspective

Mezinárodní konference věnovaná autopoietické, tedy sebeutvářející podobě zkušenosti. Zvoleným zřetelem je zde narativita, tedy příběhovost, nikoli jen v užším smyslu určitého rétorického diskurzu, ale jako forma zkušenosti. Konference se specificky zaměří na zkušenost uměleckou a náboženskou, dále otázky autopoietických základů práva, státu a institucí, stejně jako analýzu základních pojmů, jako jsou sebereflexe, autopoiesis, narativita, vzdělání a […]