Kalendář akcí: KREAS

CFP Mezinárodní kongres LA UTOPÍA Y EL NUEVO MUNDO

Mezinárodní kongres LA UTOPÍA Y EL NUEVO MUNDO si klade zacíl věnovat se problematice moderních utopií v Americe i Evropě, a to napříč vědeckými disciplínami.

Latin American Crafts: Biocultural Heritage, Women’s Work and Neoliberal Socionatures

Jednodenní mezinárodní workshop věnovaný problematice uměleckých řemesel nejenom v Latinské Americe. Středisko ibero-amerických studií FF UK (dále SIAS) si vás dovoluje pozvat na jednodenní mezinárodní workshop, který se uskuteční dne 2. května 2019 ve Šporkově paláci v místnosti číslo 303. Workshop se koná ve spolupráci SIAS, KREAS a El Colegio de la Frontera Sur (Mexico) pod vedením zahraničního […]

Sympozium Jedna cesta – tři jazyky

Sympozium je určeno vědecké i širší odborné veřejnosti zajímající se o česko-čínské a česko-korejské jazykové a kulturní kontakty, zejména o vyučování a užívání těchto jazyků jako jazyků druhých/cizích a o výzkumy této oblasti. Mezinárodní setkání filologů, lingvodidaktiků, překladatelů a vyučujících daných jazyků je věnováno jazykovým a lingvodidaktickým aspektům popisu a studia češtiny, čínštiny a korejštiny, […]