Kalendář akcí: KREAS

Probíhající akce

Nenalezeno

Proběhlé akce

Přednáškový cyklus: Aktuální otázky archeologie

The Institute of Classical Archaeology cordially invites you to a lecture series by Sabine Hornung (Saarland) „The Caesarian fortress at Hermeskeil: latest research on Titus Labienus‘ conquest of the Treveri.“  

CALC-2: 2. konference České asociace kognitivní lingvistiky

Ve dnech 24. a 25. 11. 2022 se na FF UK uskuteční 2. konference České asociace kognitivní lingvistiky CALC-2. Na konferenci zazní příspěvky zahrnujících široké spektrum témat od psycholingvistických studií až po kulturně orientované přístupy. S plenárními přednáškami vystoupí Anežka Kuzmičová z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Jordan Zlatev (Lund University). Program konference Akce je pořádána s podporou projektu KREAS.

Přednáškový cyklus: Aktuální otázky archeologie

The Institute of Classical Archaeology cordially invites you to a lecture series by Fabrizio Ducati (Palermo) „Farms, villas and villages in late roman Sicily: a subregional approach to the landscape evolution.“ Programme:

1re rencontre internationale d’histoire et d’archéologie rurale de Prague. Parcours historiographiques

Ve dnech 8.-9. 11. 2022 se bude v prostorách Ústavu pro archeologii konat 1. mezinárodní workshop Rural History and Archaeology. Program workshopu Workshop je podpořený Evropským fondem pro regionální rozvoj – projekt Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734).

Morfosintaxis del Español Actual: La Morfosintaxis y la Deixis 2022

Mezinárodní konference s řečníky ze Španělska, která se týká španělské morfosyntaxe a deixe a jejich vztahů s morfosyntaxí a deixí v jiných jazycích, případně jejich zkoumání na korpusu.

Do we need language standardization?

This workshop by prof. dr. Ana Deumert (University of Cape Town) concentrates on the role of the current language standardization in the social control of people and on further aspects of mobile communication related to standardization processes.

3rd International Conference on Sociolinguistics

This conference is conceived of as an accessible new forum for cutting-edge sociolinguistic research. It is open to a broad range of sociolinguistics researchers, including those working outside the Anglo-Western sociolinguistic tradition, who address the varying and rapidly changing modes of linguistic interactions in the highly diverse world of today. The main themes of the conference […]

Xavier Bach: The origins of inflectional classes

Ústav románských studií FF UK si vás srdečně zve na přednášku Xaviera Bacha (University of Oxford, UK) o původu flexivních tříd. In this lecture, Xavier Bach will examine the diachronic development of inflectional classes in a wide range of language families, showing that they can originate in a series of phenomena including sound change, grammaticalisation, reanalysis, heteroclisis, and […]

Konference „Úspěšný vývoj a resilience v celoživotní perspektivě“

Jednodenní online konference „Úspěšný vývoj a resilience v celoživotní perspektivě“ se koná v pátek 26. listopadu 2021, od 9:30 do 17 hod, na platformě Zoom. Tématem konference jsou možnosti využití pozitivní psychologie při podpoře psychického zdraví a odolnosti jedinců a komunit. Na konferenci vystoupí odborníci a odbornice na problematiku duševního a pracovního zdraví, rozvoje osobnostních zdrojů a rozvoje nadání a potenciálu. Program konference naleznete v přiložené pozvánce. […]

Early Modern Theatre: Creativity and Fiction

KREAS / Creative Laboratory and Department of Anglophone Literatures and Cultures are pleased to invite you to an international workshop organized in cooperation with the Central European University: “Early Modern Theatre: Creativity and Fiction”. Programme: Dr Matthias Riedl: “Creativity and Performativity in the Early Reformation Period” Dr Sam Gilchrist Hall: “‘A Notable Foundation of Hearsay’: […]