Kalendář akcí: KREAS

Probíhající akce

Nenalezeno

Proběhlé akce

Workshop: Power in Numbers. The Role of the Rural Population in Christianisation a State Formation

The proposed workshop aims to bring together researchers from Europe, dealing with different, yet connected, affairs of the state and church networks‘ of archaeological and historical heritage. In the last decade, interest in the research of Christianisation has been growing. Diverse approaches in history were observable; researchers have investigated the process in the light of […]

7th International Language Management Symposium: Standardization as Language Management

Standardization as a process based on intervening in variation is usually aimed at efficient communication on a larger scale. It not only covers the emergence of standard varieties of languages, but also language cultivation, the elaboration of genres and terminologies, and language teaching as well as the development of norms and standards for industry, commerce and intercultural […]

On Liberal Education: The autopoietic function of universities

The conference deals with (mainly but not only) the role of universities in contemporary societies, the selfconstituting aspect of universities, as well as with more current topics such as question of trust between universities and democratic societies, the position of expertise and its change during the covid pandemic or sources of continuing differences between universities […]

Mezinárodní workshop Zahraniční kontexty češtiny

Cílem workshopu je zmapovat významné směry výzkumu českého jazyka, literatury a kultury v nejširším významu toho slova a jejich výuky na badatelských i na výuku zaměřených pracovištích v zahraničí. Jeho jádro představují přednášky a další vystoupení významných osobností především z bohemistických a filologických pracovišť z celého světa od Jižní a Severní Ameriky přes evropské země a Asii až k Dálnému východu. Workshop Zahraniční kontexty češtiny proběhne jako […]

Zrušeno: Manfred Herbert: Language Problems in Employment Law: A Critical Analysis of the Relevant Jurisdiction of the European Court of Justice and the German Federal Labour Court

Skupina pro výzkum jazykového managementu při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zve srdečně na přednášku o jazykových problémech v německém pracovním právu a jeho souladu či nesouladu s jazykovým právem EU.

Zrušeno: Xavier Bach (University of Oxford): „The origins of inflectional classes“

V souvislosti se zrušením výuky a zákazem osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů byla akce zrušena. Podrobnosti ohledně situace zveřejňujeme na stránce Průběžně aktualizované informace o situaci s koronavirovou infekcí. Děkujeme za pochopení. — In this lecture, Xavier Bach will examine the diachronic development of inflectional classes in a wide range of language families, showing that they […]

Northern Europe, Migration and the Questions of Identity

Oddělení skandinavistiky Ústavu germánských studií FF UK zve na literární workshop Northern Europe, Migration and the Questions of Identity. Evropští skandinavisté se v něm zaměří na téma migrace v severské literatuře. Příspěvky přednesou například Satu Gröndahl (Univesity of Uppsala), Jon Helt Haarder (Univesity of Southern Denmark), Petra Broomans (University of Groningen), Elisabeth Oxfeldt (University of Oslo), Annika […]

Two Germanys: Ethnographic Museums, (Post)colonial Exhibitions, and the ‘Cold Odyssey’ of Pacific Objects between East and West

Přednáška Philippa Schorcha z Ludwig-Maximilians-Universität München.

Panelová diskuse: Integrační politika obcí pohledem výzkumu a praxe

Katedra sociální práce FF UK zve na panelovou diskusi „Integrační politika obcí pohledem výzkumu a praxe“. AKCE JE URČENA PRO: studenty FF UK, akademické pracovníky, odbornou veřejnost CÍLE PANELOVÉ DISKUSE: seznámení se s aktuálními výzkumy v oblasti integrace migrantů na lokální úrovni; představení integračních politik vybraných městských částí a magistrátu hlavního města Prahy a Brna, rozvíjení spolupráce mezi světem výzkumu […]

Martin Maiden: Folk etymology, contamination, and morphological change. Examples from the Romance languages

In this lecture, Professor Maiden will illustrate from various Romance languages two related types of morphological change, namely folk etymology and contamination. Martin Maiden is Professor of the Romance Languages at the University of Oxford and Director of the Oxford Research Centre for Romance Linguistics. His main interests are in Italian and Romanian linguistics and […]