Kalendář akcí: Jednání komisí FF UK

Probíhající akce

Nenalezeno

Proběhlé akce

Volby do Akademického senátu UK

Volby začínají 8. listopadu v 10 hodin a končí 10. listopadu ve 13 hodin. Uskuteční se elektronicky prostřednictvím webové aplikace http://volby.ff.cuni.cz. V kurii akademických pracovníků jsou voleni dva členové AS UK, v kurii studentů rovněž dva členové. Studenti FF UK, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky, mohou volit v kurii studentů i v kurii akademických pracovníků a zároveň být voleni jako akademičtí pracovníci i jako studenti. V případě zvolení […]

Podání kandidatur do Akademického senátu UK

Kandidatury se podávají písemně sekretariátu AS FF UK do 31. října do 15 hodin prostřednictvím podatelny. Samotné volby začínají 8. listopadu v 10 hodin a končí 10. listopadu ve 13 hodin. Uskuteční se elektronicky prostřednictvím webové aplikace http://volby.ff.cuni.cz. V kurii akademických pracovníků jsou voleni dva členové AS UK, v kurii studentů rovněž dva členové. Kandidáty má právo navrhovat každý člen akademické obce FF UK. Studenti […]

Představení Kariérního řádu FF UK

Filozofická fakulta UK zve všechny členy a členky své akademické obce na setkání k představení Kariérního řádu a s ním spojeného hodnocení akademických pracovníků. Setkání proběhne v úterý 10. 5. od 14:10 v aule (P131). K zavedení obojího fakultu zavazuje Opatření rektora (OR č. 28/2021). Před vydáním Opatření děkanky plánovaným na červen 2022 je možné vše prodiskutovat i s akademickou obcí. Kariérní řád nově vymezuje pracovní pozice zaměstnanců […]

Zahájení výstavy The Blacks: Vizuální rituál boje s úzkostí

Ústav etnologie FF UK a Galerie Nativ si vás dovolují pozvat na zahájení výstavy The Blacks: Vizuální rituál boje s úzkostí v úterý 12. prosince 2017 od 19.00 v Galerii Nativ. Zahájení výstavy proběhne za účasti americké multimediální umělkyně Vanessy German.