Kalendář akcí: Pro veřejnost

Minulost v dnešku/ The Presence of the Past

Srdečně zveme na koncert nových skladeb mladých autorů Minulost v dnešku / The Presence of the Past. Program vznikl díky spolupráci projektu HERA Sound Memories (soundme.eu) a studentů Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze pod vedením Michala Rataje. Každá z kompozic představuje individuální studii o podstatě a relevanci hudební minulosti v současné hudební kultuře.

COURAGE – PAREVO Mezinárodní festival dokumentárních filmů

menšiny – subkultury – hudba – výtvarné umění – levicové komunity – náboženská hnutí – filmová alternativa – generace 1968 – recese – disent VŠECHNY PROJEKCE ZDARMA ENGLISH FRIENDLY (scroll down for English info) Filmový festival je jedním z vyvrcholení mezinárodního výzkumného projektu COURAGE: Kulturní opozice – porozumění kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého socialistického bloku. Akce, […]

Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská

Celodenní festival určený všem zájemcům o světové jazyky, jejich společné a odlišné vlastnosti i učení se cizím jazykům. Filozofická fakulta UK coby instituce dlouhodobě nabízející kurzy více než 70 živých i mrtvých jazyků, se tak poprvé připojuje k tradiční evropské oslavě jazykové a kulturní diverzity, jež se koná každoročně 26. září. Program zajišťují akademičtí pracovníci a studenti […]

TEMA+ European Territories: Heritage and Development

Erasmus Mundus TEMA bude na Filozofické fakultě UK pokračovat! S radostí oznamujeme, že nový magisterský studijní program konsorcia univerzit, jehož se FF UK účastní, byl vybrán pro Erasmus+: Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) pro období 2018–2020. Evropská komise tímto způsobem ocenila excelenci magisterského programu TEMA a jeho konsorcia, které nyní mezi sebou […]