Kalendář akcí: Pro veřejnost

Probíhající akce

Den otevřených dveří FF UK

Připojte se v sobotu 15. ledna na https://dod.ff.cuni.cz/ a navštivte prezentace všech studijních programů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, které vás zajímají. Nic nevynecháme, představí se úplně všichni. A všichni rádi zodpoví vaše dotazy v chatu! Připravena jsou pro vás setkání se zástupci studijních programů v MS Teams a ve streamech na YouTube, povídání se studentskými spolky i obecné informace k přijímačkám. Program, odkazy k připojení a vše další najdete […]

Proběhlé akce

Jan Svoboda: Masarykovo pojetí humanity a demokracie

Z cyklu přednášek pro veřejnost připravených ve spolupráci s vědeckými pracovníky Filosofického ústavu Akademie věd ČR k výstavě Parlament. Přednáška se zaměří na Masarykovo specifické pojetí humanity. V potřebné tematické návaznosti se pokusí osvětlit důležité sociologicko-historické i některé politické dobové kontexty, na jejichž pozadí se stane zřejmé, proč se tento ideál pro něho stal vůdčím nadčasovým ideálem národa a tím […]

Pražský mikrofestival

Prague Microfestival (PMF) je každoroční festival umělecké tvorby spojující současnou experimentální literární produkci s výtvarným uměním, filmem a živým vystoupením. PMF je plně dvojjazyčný (ČJ a AJ) a klade si za úkol představovat autorská čtení nejlepších současných tvůrců experimentální poezie a prózy. PMF každoročně vítá renomované i undergroundové autory z celého světa, kteří ve spojení s filmovými projekcemi, hudbou, živým vystoupením a výtvarným uměním […]

Michael Hauser: Československý experiment s hodnotovou demokracií

Z cyklu přednášek pro veřejnost připravených ve spolupráci s vědeckými pracovníky Filosofického ústavu Akademie věd ČR k výstavě Parlament. Československo v době první republiky nebylo liberální demokracií tak, jak ji chápeme dnes. Parlament a další instituce neměly být pouhým neutrálním rámcem rozhodování, nýbrž vycházely z určitých myšlenek a hodnot, které se utvářely v českém myšlení a politice v devatenáctém a počátkem dvacátého století. Tyto myšlenky […]

Zahájení akademického roku 2021/2022

Kampus Hybernská – tepající a živoucí organismus v centru Prahy – otevře 1. října dveře široké veřejnosti. Využijte jedinečné příležitosti zjistit, co všechno se za zdmi tohoto jedinečného objektu skrývá. Odhalíte všechna jeho zákoutí? Čeká vás bohatý program a prezentace našich aktivit. 15:30–17:00 Nad čtení není s Vladimírem Polívkou (Budova A, Divadelní klub) Nenechte si ujít setkání s hercem Vladimírem Polívkou […]

Petr Kužel: Ekonomická demokracie a reformy roku 1968

Z cyklu přednášek pro veřejnost připravených ve spolupráci s vědeckými pracovníky Filosofického ústavu Akademie věd ČR k výstavě Parlament. Pražské jako 1968 je právem spojováno s demokratizačním procesem a s politickým uvolňováním. Dochází ke zrušení cenzury, svobodnému rozvoji v oblasti kulturního života, diskutují se formy pluralitního demokratického systému. Často se nicméně zapomíná, že diskuse o reformách se neomezují pouze na rovinu občanských […]

Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská 2021

Evropský den jazyků se po roce uskuteční opět „off-line“ v Kampusu Hybernská, a to ve čtvrtek 30. září 2021. Letos na vás čekají přednášky týkající se jazyků, smyslů, překladu a řeči bilingvních dětí nebo třeba výstava o severských jazycích. A pro ty, kteří si rádi hrají, máme připravenou venkovní jazykovou únikovou hru! Letošním heslem je „Vyjděte z mlhy!“ – po covidu najděte cestu z kognitivní […]

Prezentace publikace Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction

Na vzniku publikace „Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction“ (De Gruyter 2021) se podílel prof. Jiří Holý z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK a několik dalších pracovníků z FF UK. Prezentace se uskuteční online prostřednictvím Herderova institutu v Marburgu v úterý 28. září od 18 do 19 hodin anglicky. Zde najdete link na připojení Zoom (Meeting-ID: 843 7966 9495, Kenncode: […]

Noc vědců 2021

Noc vědců oživuje na jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je vítaný. Setkejte se s našimi vědci a oni už vás naučí vědu milovat. Za FF UK vystoupí na Albertově v 17 hodin dr. […]

Joe Grim Feinberg: Disent, antipolitika a posvátná politika

Z cyklu přednášek pro veřejnost připravených ve spolupráci s vědeckými pracovníky Filosofického ústavu Akademie věd ČR k výstavě Parlament. V této přednášce se zaměříme na pojetí politiky ve středoevropském disentu a formování postkomunistického politického diskurzu. Vycházíme z koncepcí tzv. antipolitiky a nepolitické politiky, které se v disentu šířily před rokem 1989. Hlavní otázkou je, jak se toto negativní pojímání politiky přetvořilo po roce […]

Knižní jarmark Knihex 11

Setkání malých nakladatelů a čtenářů pod širým nebem. Vydavatelství FF UK se Knihexu pravidelně účastní s vlastním stánkem. Cílem knižního jarmarku je podpora menších nakladatelů a jejich produkce. Knihex umožňuje těmto kvalitním menším nakladatelům sejít se a představit se společně veřejnosti. Je záměrně pořádán v pražském veřejném prostoru, aby se knihy dostaly na čerstvý vzduch a mezi lidi. Snaží se být […]