Kalendář akcí: Pro veřejnost

Probíhající akce

Korpusový workshop online

Tradiční workshop seznamující zájemce se základy práce s jazykovými korpusy a korpusovými nástroji, tentokrát v online režimu

Proběhlé akce

Welcome Day for International Degree Students 2020 – online

We are pleased to invite all international Bachelor´s, Master´s and Doctoral degree programmes students beginning their studies at Charles University in the academic year 2020/2021 to our Welcome Day. Due to the current situation and protective measures, Welcome Day for International Degree Students is going to take place online. Please follow the news for up-to-date programme and […]

Festival spisovatelů Praha 2020

Jubilejní 30. ročník Festivalu spisovatelů Praha se letos ponese v duchu motta „Nezbývá než doufat…“, citátu Elsy Morante.

Evropský den jazyků Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK oslavuje Evropský den jazyků. Připojte se k naším zahraničním lektorům, naučte se zajímavé věci a rozmluvte se! Sledujte webové stránky KJBS FF UK kvůli možným změnám v harmonogramu.

Evropský den jazyků 2020: Speakdating online

Before Tito. The Communist Party of Yugoslavia during the Great Purge (1936–1940)

The Institute of the World History of the Faculty of Arts cordially invinites you to attend a presentation by Stefan Gužvica on his book „Before Tito. The Communist Party of Yugoslavia during the Great Purge (1936–1940)“. The time of the Great Purge in the Soviet Union has been one of the most controversial and under-researched periods in the […]

Orientační týden pro studenty prvních ročníků

Akce se uskuteční online 14. a 15. září 2020. Registrace je nutná, odkazy na jednotlivé přednášky budou registrovaným účastníkům rozeslány před začátkem akce na uvedenou e-mailovou adresu.   Pondělí 14. 9. 10:00 Studium na UK – Mgr. Ludmila Součková Registrace 11:00 Stipendia a poplatky – prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. Registrace 12:00 Informační systém – Mgr. Josef Kružík, Ph.D. […]

Týden Afriky

Festival Týden Afriky v Kampusu Hybernská navazuje na loňský Den Afriky. SOBOTA (12. 9.) – 2. ročník Dne Afriky Akce začíná sobotním programem (12. září) v Kampusu Hybernská, který je určený (nejen) pro veřejnost. Můžete se těšit na diskuzi o tropických nemocech, panelovou diskuzi o Přítomnosti Číny v Africe (s Olgou Lomovou, Vilémem Řehákem a moderátorkou Fatimou Rahimi), dekolonizační okénko nebo blok […]

Knihex 2020

Knihex je místem setkání nakladatelů a čtenářů v příjemné atmosféře, v létě pod širým nebem. FF UK se tradičně účastní s vlastním stánkem.

Přednáška „Vyšebrodský rukopis č. 42 jako jedinečný pramen písňové kultury v klášterním prostředí předhusitských Čech“

Rukopis č. 42 ze sbírky cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě patří k nejvýznamnějším památkám hudební tradice předhusitských Čech. Díky příkladům staročeské duchovní lyriky v něm obsaženým, zejména písním Otep myrry a Doroto, panno čistá, pronikla do učebnic středoškolské literatury. Tato v mnoha ohledech jedinečná kolekce unikátních hudebních zápisů na straně jedné a nejstarších známých zápisů později bohatě tradovaných […]

Béowulf v překladu Jana Čermáka

Představení nového vydání staroanglického eposu Béowulf, který poprvé česky vyšel až po více než tisíci letech od doby svého vzniku roku 2003 v překladu a s komentáři Jana Čermáka. Přítomná podoba knihy představuje rozšířené a upravené druhé vydání skladby s ilustracemi Františka Štorma a v grafické úpravě Jana Franty. Béowulf je nejstarší z velkých básnických skladeb anglické literatury, která vznikla […]