Kalendář akcí: Pro veřejnost

50. výročí listopadové stávky na vysokých školách v ČSSR

Srdečně zveme na vzpomínkový večer k 50. výročí listopadové stávky na vysokých školách v Československu, který pořádáme ve středu 21. listopadu v 17 hodin na Filozofické fakultě UK, nám. Jana Palacha 2 (MHD Staroměstská), místnost č. 131. Program 17:00 – 17:15 Úvodní slovo zástupců pořádajících institucí 17:15 – 17:45 Přednáška Jaroslava Pažouta na téma „Československé studentské hnutí v 60. letech 20. století“ 17:45 […]

Básně o věcech – rozhlasové pořady

Od 19. listopadu 2018 vysílá stanice ČRo Vltava cyklus pořadů věnovaných básním o věcech a věcech v básních. Pořady lze vyslechnout každý všední den od 17:30 v relaci Kontexty, po odvysílání také v audioarchivu ČRo. V týdnu od 19. do 23. 11. proběhne první část cyklu.

TEMA+ European Territories: Heritage and Development

Erasmus Mundus TEMA bude na Filozofické fakultě UK pokračovat! S radostí oznamujeme, že nový magisterský studijní program konsorcia univerzit, jehož se FF UK účastní, byl vybrán pro Erasmus+: Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) pro období 2018–2020. Evropská komise tímto způsobem ocenila excelenci magisterského programu TEMA a jeho konsorcia, které nyní mezi sebou […]