Kalendář akcí: Pro veřejnost

Přípravný kurz pro francouzskou filologii

Během soboty 2. února budou zájemci o bakalářské i magisterské studium oboru Francouzská filologie na FF UK provedeni pravidly a průběhem přijímací zkoušky, dostanou obecná doporučení týkající se přípravy na zkoušku i vhodné bibliografie k prostudování. Zároveň si budou moci vyzkoušet v praxi, jak zkouška probíhá. Kurz je bezplatný a otevřený všem seriózním zájemcům o studium.

Konference Básně o věcech

Mezinárodní konference věnovaná tématu věcí a věcnosti v poezii se uskuteční 30. 1 až 2. 2 2019. Program v příloze.

TEMA+ European Territories: Heritage and Development

Erasmus Mundus TEMA bude na Filozofické fakultě UK pokračovat! S radostí oznamujeme, že nový magisterský studijní program konsorcia univerzit, jehož se FF UK účastní, byl vybrán pro Erasmus+: Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) pro období 2018–2020. Evropská komise tímto způsobem ocenila excelenci magisterského programu TEMA a jeho konsorcia, které nyní mezi sebou […]