Kalendář akcí: Workshop

Probíhající akce

Pražský Mikrofestival

Prague Microfestival (PMF) je každoroční festival umělecké tvorby spojující současnou experimentální literární produkci s výtvarným uměním, filmem a živým vystoupením. PMF není pouze platformou experimentálního umění, ale i místem setkávání. I přes vzrůstající mezinárodní prestiž si PMF udržuje silnou provázanost s místní pražskou kulturou. Vytváří tak prostor pro přátelské setkávání mezinárodních básníků a umělců s místními spisovateli, studenty a veřejností.  

Noc vědců

Akademičky a akademici z Ústavu etnologie, Českého egyptologického ústavu a Fonetického ústavu FF UK povedou 6. října 2023 interaktivní workshopy na Přírodovědecké fakultě UK na Albertově. Vzdělávací centrum Univerzity Karlovy Didaktikon v Kampusu Hybernská se tentýž den promění v Laboratoř hudebních badatelů, kde studenti a pedagogové z Ústavu hudební vědy FF UK představí svůj bohatý program pro děti.   Přírodovědecká fakulta UK, Albertov […]

Proběhlé akce

Evropský den jazyků: Cesta do středu Evropy

Library of Languages ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR zve na 6. ročník jazykového festivalu, který se uskuteční 26. září 2023 v Kampusu Hybernská. Letošním zastřešujícím tématem jsou jazyky střední Evropy. Program začíná v 9:00 a probíhá po celý den. Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská je celodenní festival zaměřený na školy a širokou veřejnost. Plánovaný program zahrnuje minikurzy jazyků středovropských (např. němčiny, […]

Dynamika politické účasti: disciplinární poznání skrze prizma „teritoriálních studií“

Filozofická fakulta UK a Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách zvou na mezinárodní doktorandský workshop „Dynamics of Political Participation: Disciplinary Knowledge through the Prism of ‚Area Studies‘“. Konference se uskuteční 26. září 2023 v Knihovně CEFRES (Na Florenci 3, Praha 1). Na workshopu vystoupí prof. Olga Lomová z Katedry sinologie FF UK a doktorandka Anna Huláková z Katedry blízkého východu […]

Festival Šrámkova Sobotka

Letošní téma festivalu českého jazyka, řeči a literatury cílí na mluvenou řeč, hlas a rozhlas, ale také slyšení, poslouchání a naslouchání. To vše se promítne do bohatého programu, jehož součástí jsou přednášky, semináře, autorská čtení, divadelní inscenace, literární pořady nebo koncerty v podání předních vědců, umělců, pedagogů nebo žurnalistů, a to nejen z řad FF UK. Festival se koná 1.–8. července 2023 […]

Úvodní workshop Centra pro digital humanities FF UK

Na úvodním workshopu CDH na FF UK se představí jak pracovní skupiny a infrastruktury, tak jednotlivci a projekty v oblasti digital humanities na FF UK. Na závěr workshopu proběhne diskuse o cílech a směřování CDH. Program workshopu naleznete zde.

Jak indián (ne)přišel o I, aneb dilema pojmu v současném diskurzu

Středisko ibero-amerických studií ve spolupráci s Centrem strategických regionů srdečně zvou na jednodenní workshop, který se uskuteční v pátek 9. června ve Šporkově paláci (Hybernská 3) v místnosti číslo 303. Workshop se bude zabývat pojmem Indián (a sdruženými pojmy jako indio, indígena, indiano atd.), zejména pak problematikou jeho používání v odborných, ale také v popularizačních a didaktických textech. V češtině se jedná zejména […]

Well-being: Innovations for Students in Europe

Univerzita Karlova zve studenty, zaměstnance UK i všechny další zájemce na akci podporující well-beingu studentů, která se bude konat ve Vlasteneckém sále 5. a 6. června 2023. Akce je klíčovou součástí mezinárodního projektu WISE (Well-being Innovations for Students in Europe), jehož je Univerzita Karlova součástí. Projekt si klade za cíl zlepšit duševní zdraví a celkové blaho studentů na univerzitách po celé […]

Kreativní workshop: Kinetická metoda aneb Nakopni svou kreativitu

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK zve na workshop určený všem studentům Univerzity Karlovy napříč obory a fakultami. Workshop se zaměří na kinetickou metodu, které má za cíl rozvíjet funkční kreativitu, kterou můžeme aplikovat na komplexní problémy týkající se sociálních, strukturálních a environmentálních oblastí. Workshopem vás provede Veronika Haissingerová z CPPT UK. Registrovat se můžete zde. Událost na […]

Koncepty a koncepce: Úvod do teorie architektury 1965–1980

Workshop nabídne úvodní vhled do vývoje teorie architektury v 2. pol. 20. stol., která byla ovlivněna myšlením francouzského strukturalismu a poststrukturalismu. Od účastníků workshopu se očekává, že budou číst a interpretovat odborné texty v angličtině a aktivně participovat na diskuzích v češtině. Počet míst omezen. Přihlášky a pár vět o sobě a své motivaci k účasti zašlete do 5. května 2023 na pragueaxiomaticcircle@gmail.com.

Workshop s dr. Markétou Supa: Dětská mediální a čtenářská zkušenost

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK srdečně zve na workshop s Dr. Markétou Supa (Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK) na téma Dětská mediální a čtenářská zkušenost. Workshop je určen pro všechny studenty a vyučující, které téma dětského čtenářství a prožívání příběhů zajímá. Během interaktivního workshopu se zaměří na zažité představy o dětech, čtení a médiích. Seznámí vás s různými kreativními a výzkumnými […]

Workshop s prof. Markem Segdwickem: Traditionalism, antimodernism and contemporary far right

Ústav politologie FF UK a Centrum strategických regionů zvou na workshop s prof. Markem Segdwickem, který se bude konat v pondělí 15. května 2023 od 10.00–12:30 v místnosti 407 ve Voršilské 1, Praha 1. Cílem workshopu je poskytnout soustředěný prostor všem, kteří se zajímají jak o zdroje antimodernistického a iliberálního obratu v konzervativním diskursu současné populistické pravice, tak o různé podoby politického tradicionalismu v politice […]