Kalendář akcí: Stipendia, oborové nabídky a soutěže

Probíhající akce

Nenalezeno

Proběhlé akce

Literární soutěž Jana Palacha 2022

Studentská rada FF UK vyhlašuje u příležitosti 53. výročí sebeupálení Jana Palacha studentskou literární soutěž na téma SEBEOBĚTOVÁNÍ. Je určena pro studenty a studentky, a to všech škol od základních až po vysoké. Literární příspěvky všeho druhu je možné odevzdávat do soboty 15. ledna 2022 na sr@ff.cuni.cz. Pravidla a bližší informace o tom, jak se do soutěže zapojit, naleznete na webu SR a v popisku […]

Mezinárodní stáže v rámci projektu CLS INFRA

Evropský projekt CLS INFRA (Computational Literary Studies Infrastructure) otevřel soutěž o mezinárodní stáže pro badatele v oblasti literary studies. Stáž je možné uskutečnit na některém ze zapojených pracovišť. Podrobnější informace o tom, jak postupovat, kdo a za jakých podmínek se může přihlásit najdete na webu projektu.

Překladatelská soutěž: řecká povídka

Při příležitosti Mezinárodního dne řeckého jazyka, který připadá na 9. února, byla vyhlášena PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ. Určena je jak neogrecistům, studentům i absolventům, tak širší veřejnosti, tedy všem zájemcům, kteří by si chtěli vyzkoušet své znalosti řečtiny a schopnosti překladu literárního textu. K překladu byly vybrány dvě povídky řeckého prozaika Antonise Samarakise O τοίχος a Ζητείται ελπίς. Více informací na najdete […]

Výběrové řízení na studijní pobyty v Oslu v LS 2020/21

Ústav etnologie FF UK vypisuje výběrové řízení na studijní pobyty na Katedře sociální antropologie na Univerzitě v Oslu, podpořené Fondy EHP a Norska. V rámci této aktivity může vyjet: 1) Jeden student/studentka na semestr (LS 2021) V termínu leden–květen 2021, celkem 160 dní. Finanční podpora zahrnuje 160 000 Kč na pobyt, 7 000 Kč na cestovné + finanční příspěvek na jazykovou přípravu […]

Soutěž pro studentské týmy ANGELINI UNIVERSITY AWARD

Soutěž ANGELINI UNIVERSITY AWARD pokračuje již 3. ročníkem. Téma je DUŠEVNÍ ZDRAVÍ s motem NOVÉ PŘÍSTUPY. Tentokrát společnost Angelini ocení tři nejlepší studentské projekty finanční odměnou: 1. MÍSTO 100 000 Kč pro tým / 20 000 Kč garant projektu (např. vyučující) 2. MÍSTO 50 000 Kč pro tým / 10 000 Kč garant projektu (např. vyučující) 3. MÍSTO 25 000 Kč pro tým / 5 000 Kč garant projektu (např. vyučující) Soutěž […]

Soutěž studentských prací na téma „Dačického dům“ s možností stipendijních pobytů

Město Kutná Hora v příštím roce oslaví čtvrtstoletí od zápisu města na seznam kulturního dědictví a při této příležitosti pořádá i celostátní soutěž odborných prací pro studenty vysokých škol. Jednotícím tématem soutěže bude rodný dům Mikuláše Dačického. Právě ten se stane v prosinci 2020 místem, kde budou oceněni nejlepší autoři vybraní odbornou porotou a kde se veřejnosti na konferenci představí vybrané […]

Prezentace projektu Do Německa na zkušenou

Přemýšlíš o vycestování za prací nebo studiem? Láká tě vycestovat co nejlevněji nebo úplně zadarmo? Chtěl/a bys ses dozvědět ještě o jiných nabídkách než je Erasmus+? Zvažuješ ucházet se o stipendium a nevíš, co je k tomu potřeba? Tak přijď na informační setkání DO NĚMECKA NA ZKUŠENOU dne 10. října v 18 hodin a získej mnoho užitečných informací ohledně vycestování do zahraničí na […]

Soutěž o Cenu Wernera von Siemense 2019 za nejlepší diplomové, disertační a vědecké práce

Cena je udělována nejlepším studentům, vedoucím prací a školitelům, mladým vědcům a nejlepšímu pedagogovi. Finanční odměnu získává nejen autor, ale i vedoucí práce a ten, kdo doporučí vítěze. Přihlášky je možné podávat na www.cenasiemens.cz do 30. listopadu 2019. Proč se zapojit do soutěže? Navýšili jsme odměny v kategoriích Nejlepší diplomová práce a Nejlepší disertační práce o 140 000 Kč. Doporučte nám vítěze a získejte 10 tisíc korun. Nemůže být odměněn každý, proto zveřejňujeme přihlášené, jejichž […]

Fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika 2019

Přihlásit se mohou studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Soutěžní práce (lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky) nejsou tematicky omezeny, jazykem příspěvků i prezentací je čeština, případně slovenština. Porota soutěže hodnotí jednak písemnou verzi, jednak ústní prezentaci a diskusi k příspěvku. Účastníci, kteří se ve fakultním kole umístí na prvních třech místech, dostanou finanční odměnu (bude vyplacena formou stipendia).

Visiting Professor in Social Sciences and/or Area Studies

The Faculty of Arts, Charles University (Prague) invites applications for the position of a Visiting Professor in Social Sciences and/or Area Studies. The position is open in any area of social sciences and area studies at the relevant Departments of the Faculty. The applicant must be an internationally recognized scholar in his research area, and is […]