Kalendář akcí: Stipendia, oborové nabídky a soutěže

Probíhající akce

Nenalezeno

Proběhlé akce

Výběrové řízení na studijní pobyty v Oslu v LS 2020/21

Ústav etnologie FF UK vypisuje výběrové řízení na studijní pobyty na Katedře sociální antropologie na Univerzitě v Oslu, podpořené Fondy EHP a Norska. V rámci této aktivity může vyjet: 1) Jeden student/studentka na semestr (LS 2021) V termínu leden–květen 2021, celkem 160 dní. Finanční podpora zahrnuje 160 000 Kč na pobyt, 7 000 Kč na cestovné + finanční příspěvek na jazykovou […]

Soutěž pro studentské týmy ANGELINI UNIVERSITY AWARD

Soutěž ANGELINI UNIVERSITY AWARD pokračuje již 3. ročníkem. Téma je DUŠEVNÍ ZDRAVÍ s motem NOVÉ PŘÍSTUPY. Tentokrát společnost Angelini ocení tři nejlepší studentské projekty finanční odměnou: 1. MÍSTO 100 000 Kč pro tým / 20 000 Kč garant projektu (např. vyučující) 2. MÍSTO 50 000 Kč pro tým / 10 000 Kč garant projektu (např. vyučující) 3. MÍSTO 25 000 Kč pro tým / 5 000 Kč garant projektu […]

Soutěž studentských prací na téma „Dačického dům“ s možností stipendijních pobytů

Město Kutná Hora v příštím roce oslaví čtvrtstoletí od zápisu města na seznam kulturního dědictví a při této příležitosti pořádá i celostátní soutěž odborných prací pro studenty vysokých škol. Jednotícím tématem soutěže bude rodný dům Mikuláše Dačického. Právě ten se stane v prosinci 2020 místem, kde budou oceněni nejlepší autoři vybraní odbornou porotou a kde se veřejnosti […]

Prezentace projektu Do Německa na zkušenou

Přemýšlíš o vycestování za prací nebo studiem? Láká tě vycestovat co nejlevněji nebo úplně zadarmo? Chtěl/a bys ses dozvědět ještě o jiných nabídkách než je Erasmus+? Zvažuješ ucházet se o stipendium a nevíš, co je k tomu potřeba? Tak přijď na informační setkání DO NĚMECKA NA ZKUŠENOU dne 10. října v 18 hodin a získej mnoho užitečných informací […]

Soutěž o Cenu Wernera von Siemense 2019 za nejlepší diplomové, disertační a vědecké práce

Cena je udělována nejlepším studentům, vedoucím prací a školitelům, mladým vědcům a nejlepšímu pedagogovi. Finanční odměnu získává nejen autor, ale i vedoucí práce a ten, kdo doporučí vítěze. Přihlášky je možné podávat na www.cenasiemens.cz do 30. listopadu 2019. Proč se zapojit do soutěže? Navýšili jsme odměny v kategoriích Nejlepší diplomová práce a Nejlepší disertační práce o 140 000 Kč. Doporučte nám vítěze a získejte 10 tisíc korun. Nemůže […]

Fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika 2019

Přihlásit se mohou studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Soutěžní práce (lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky) nejsou tematicky omezeny, jazykem příspěvků i prezentací je čeština, případně slovenština. Porota soutěže hodnotí jednak písemnou verzi, jednak ústní prezentaci a diskusi k příspěvku. Účastníci, kteří se ve fakultním kole umístí na prvních třech místech, dostanou finanční odměnu […]

Visiting Professor in Social Sciences and/or Area Studies

The Faculty of Arts, Charles University (Prague) invites applications for the position of a Visiting Professor in Social Sciences and/or Area Studies. The position is open in any area of social sciences and area studies at the relevant Departments of the Faculty. The applicant must be an internationally recognized scholar in his research area, and […]

Anglo-Czech Educational Fund – stipendia na studium v UK

Stipendium Anglo-Czech Educational Fund 2019/20 je určeno na několikaměsíční až roční studijní a vědecké pobyty doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii. Žadatelé bývají při získávání tohoto typu stipendia každoročně velmi úspěšní. Uzávěrka přihlášek je 28. února.

Smart Prague Hack Fest

Studenti středních a vysokých škol se mohou v 3–5členném týmu zúčastnit soutěžního klání, které proběhne 8.–9. června v Pavilonu budoucnosti na Výstavišti Praha. První cenou je 1000 eur; vítězné nápady budou realizovány.   Výzva organizátora: Máte rádi výzvy? Víte, co byste ve městech chtěli zlepšit? Pojďme dát hlavy dohromady a trochu si zasoutěžit. V rámci akce Legendy totiž pořádáme […]

Post-doctoral Research Fellowship in Linguistics

Application date: 3. July 2018 Ref. nr.: 2018/1669 One Post-doctoral Research Fellowship within Linguistics (Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to Russian) is available in the Department of Language and Culture at the University of Tromsø – The Arctic University of Norway (UiT). The position is affiliated with the CLEAR research group, Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to […]