Kalendář akcí: Stipendia, oborové nabídky a soutěže

Probíhající akce

Student a věda – lingvistika

Přihlásit se mohou studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Soutěžní práce (lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky) nejsou tematicky omezeny. Jazykem příspěvků je čeština, případně slovenština nebo angličtina, ústní prezentace probíhá česky nebo slovensky. Porota soutěže hodnotí písemnou verzi, ústní prezentaci a odpovědi v diskusi. První místo bude odměněno částkou 5 000 Kč, druhé 3 000 Kč, třetí 2 000 Kč, […]

Proběhlé akce

Mathesiovy ceny 2022

Nadační fond Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze každoročně uděluje ceny za nejlepší bakalářské a diplomové práce obhájené v uplynulém akademickém roce na ÚAJD a ÚALK. Ceny nesou jméno Viléma Mathesia, prvního řádného profesora anglistiky na Univerzitě Karlově a spoluzakladatele Pražského lingvistického kroužku. Vyhlášení a slavnostní předání cen za rok 2022 proběhne ve středu 26. října 2022 od 14:15 v místnosti […]

Cena Josefa Vavrouška

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, kde Josef Vavroušek působil jako pedagog a jako proděkan pro vědu a výzkum, vypisuje od roku 1996 na jeho památku studentskou soutěž. Za dobu šestadvaceti ročníků soutěže se zúčastnilo celkem 407 známých soutěžících. Soutěže se mohou zúčastnit studenti, doktorandi a mladí absolventi českých a slovenských vysokých škol (orientační věková hranice do 35 let) v následujících […]

Vyhlášení soutěže k připomenutí významu Jiřiny Šiklové

Soutěže, která má připomenout význam Jiřiny Šiklové, se mohli zúčastnit studenti s českými i anglickými články, které využily metodologických impulsů genderových a/nebo LGBTQ+ studií. Vyhlášení proběhne 27. září v Knihovně Jana Palacha od 17:30. Odborným kolegiem soutěže bude udělena jedna hlavní cena a dvě mimořádná ocenění bez ohledu na jazyk textu. Ocenění bude spojeno také s diskuzí, malým pohoštěním a symbolickými jiřinkami […]

První kolo vnitřní soutěže SVV: „Středověká studia ve studentské perspektivě“

Bylo vyhlášeno 1. kolo vnitřní soutěže na rok 2022 v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV): „Středověká studia ve studentské perspektivě“. Tato vnitřní soutěž je koncipována jako finanční podpora studentských badatelských aktivit na FF UK, které se tematicky týkají středověku. O finanční podporu v 1. letošním kole soutěže se pro svůj medievisticky zaměřený projekt mohou ucházet studenti doktorských a magisterských programů […]

12. ročník soutěže o Cenu Pavly Lidmilové pro překladatele z portugalsky psaných literatur

Oddělení Portugalistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Portugalským centrem v Praze vyhlašují 12. ročník soutěže o překlad z portugalsky psaných literatur. Cena se uděluje překladatelům do 35 let, kteří žijí na území ČR a překládají do češtiny nebo slovenštiny. Do soutěže lze přihlásit uměleckou prózu, poezii nebo esej. Autoři nejlepších překladů získají finanční odměnu. Soutěžní překlady se odevzdávají do 31. března […]

Literární soutěž Jana Palacha 2022

Studentská rada FF UK vyhlašuje u příležitosti 53. výročí sebeupálení Jana Palacha studentskou literární soutěž na téma SEBEOBĚTOVÁNÍ. Je určena pro studenty a studentky, a to všech škol od základních až po vysoké. Literární příspěvky všeho druhu je možné odevzdávat do soboty 15. ledna 2022 na sr@ff.cuni.cz. Pravidla a bližší informace o tom, jak se do soutěže zapojit, naleznete na webu SR a v popisku […]

Mezinárodní stáže v rámci projektu CLS INFRA

Evropský projekt CLS INFRA (Computational Literary Studies Infrastructure) otevřel soutěž o mezinárodní stáže pro badatele v oblasti literary studies. Stáž je možné uskutečnit na některém ze zapojených pracovišť. Podrobnější informace o tom, jak postupovat, kdo a za jakých podmínek se může přihlásit najdete na webu projektu.

Překladatelská soutěž: řecká povídka

Při příležitosti Mezinárodního dne řeckého jazyka, který připadá na 9. února, byla vyhlášena PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ. Určena je jak neogrecistům, studentům i absolventům, tak širší veřejnosti, tedy všem zájemcům, kteří by si chtěli vyzkoušet své znalosti řečtiny a schopnosti překladu literárního textu. K překladu byly vybrány dvě povídky řeckého prozaika Antonise Samarakise O τοίχος a Ζητείται ελπίς. Více informací na najdete […]

Výběrové řízení na studijní pobyty v Oslu v LS 2020/21

Ústav etnologie FF UK vypisuje výběrové řízení na studijní pobyty na Katedře sociální antropologie na Univerzitě v Oslu, podpořené Fondy EHP a Norska. V rámci této aktivity může vyjet: 1) Jeden student/studentka na semestr (LS 2021) V termínu leden–květen 2021, celkem 160 dní. Finanční podpora zahrnuje 160 000 Kč na pobyt, 7 000 Kč na cestovné + finanční příspěvek na jazykovou přípravu […]

Soutěž pro studentské týmy ANGELINI UNIVERSITY AWARD

Soutěž ANGELINI UNIVERSITY AWARD pokračuje již 3. ročníkem. Téma je DUŠEVNÍ ZDRAVÍ s motem NOVÉ PŘÍSTUPY. Tentokrát společnost Angelini ocení tři nejlepší studentské projekty finanční odměnou: 1. MÍSTO 100 000 Kč pro tým / 20 000 Kč garant projektu (např. vyučující) 2. MÍSTO 50 000 Kč pro tým / 10 000 Kč garant projektu (např. vyučující) 3. MÍSTO 25 000 Kč pro tým / 5 000 Kč garant projektu (např. vyučující) Soutěž […]