Kalendář akcí: Stipendia, oborové nabídky a soutěže

Probíhající akce

Výzkumný grant v Historickém archivu Evropské unie

Výzkumný grantový program Mezinárodního visegrádského fondu (IVF) vyhlášený Mezinárodním visegrádským fondem a Evropským univerzitním institutem, nabízí podporu postgraduálním vědeckým pracovníkům ze střední a východní Evropy. Ti získají možnost provést archivního výzkum, který se týká evropské integrace, v Historickém archivu Evropské unie ve Florencii (Itálie). Uzávěrka výzvy k podávání přihlášek pro jaro 2024 je 30. dubna 2024. O grant se mohou […]

Fakultní kolo soutěže Student a věda – lingvistika

Do soutěže se mohou přihlásit studenti bakalářských a magisterských studijních programů FF UK. Soutěžní práce (lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky) nejsou tematicky omezeny. Jazykem příspěvků je čeština, případně slovenština nebo angličtina, ústní prezentace probíhá česky nebo slovensky. Přihlašovat se můžete do 19. dubna 2024 do 20:00. Porota soutěže hodnotí písemnou verzi, ústní prezentaci a odpovědi v diskuzi. První místo bude odměněno […]

Výtvarná soutěž Sny o Antice

Soutěž se vyhlášuje u příležitosti konání stejnojmenného festivalu, který se uskuteční 22.–25. dubna 2024. Soutěžní práce ve třech kategoriích – kresba, malba a socha – je možné posílat do 5. května 2024.   Témata příspěvků: 1) Lúkianos Stejné je to s takovými obrazy: člověk se nestane větším, jestliže ho někdo přirovná k božstvu, ale božstvo se nutně zmenší, protože se musí […]

Proběhlé akce

My Street Films – Soutěž námětů

Zajímáte se o filmovou tvorbu? Pomohlo by vám zkusit si natočit vlastní film pod vedením zkušených dokumentaristů a dokumentaristek? Vzdělávací platforma My Street Films vyhlašuje Soutěž námětů, kam se mohou zájemci hlásit se svými filmovými náměty a vyhrát účast na filmovém workshopu v Praze, Brně a v Ostravě. Uzávěrka přihlášení námětů na krátký dokumentární snímek je 20. dubna 2024. Prostřednictvím čtyř půldenních setkání v průběhu […]

Stáž na Zastoupení Evropské komise v ČR

Stáž na Zastoupení Evropské komise v České republice představuje jedinečnou příležitost k získání praktických zkušeností v oblastech: mezinárodních vztahů, komunikace, médií, a přípravy a organizace různorodých akcí. Délka stáže a náplň práce: Během 4 až 6 týdnů se stážistky a stážisté aktivně zapojí do práce na aktuálních evropských tématech, jako jsou digitální inovace, ochrana demokracie, právní stát a udržitelnost. Stáž lze využít k rozvoji dovedností a prohloubení znalostí […]

Inovační soutěž „Měníme svět pohybem“

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK a Balance Club Brumlovka společně s dalšími partnery vyhlašují druhý ročník soutěže, jejíž cílem je podpořit tvůrčí aktivity a inovativní myšlenky studujících v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit. Uzávěrka pro návrhy projektů je 7. dubna 2024. Letošní ročník je otevřený pro studující všech forem studia na veřejných, státních a soukromých vysokých školách. Hlásit se […]

Literární cena Vladimíra Vokolka 2023

Statutární město Děčín a Městská knihovna Děčín vyhlašují 26. ročník soutěže, která si klade za cíl objevovat nové básnické talenty a připomenout tak významného děčínského básníka a esejistu Vladimíra Vokolka. Kritéria soutěže v roce 2023 Soutěž je zaměřena na poezii a je určena mladým lidem, kteří trvale žijí v ČR. Soutěž se uskuteční ve třech věkových kategoriích: autoři od 15 do 18 […]

Překladatelská soutěž z ukrajinštiny do češtiny

Šestý ročník soutěže má dvě soutěžní kategorie – Překlad eseje a Překlad prózy. Termín pro odevzdání překladů je 10. prosince 2023. Soutěž vyhlašují společně Ústav východoevropských studií FF UK, Česká asociace ukrajinistů, Obec překladatelů a Velvyslanectví Ukrajiny v ČR. Pro letošní ročník se v kategorii Překlad eseje vybral text „В радіусі чудa“ spisovatele Ljubka Dereše. V něm popisuje záchranu spisovatele Vladimíra Rafejenka, […]

Soutěž o cenu České asociace pro sociální antropologii 2023: Nejlepší studentská práce

Asociace vyhlašuje osmý ročník soutěže o nejlepší bakalářskou a magisterskou práci v oblasti sociální antropologie. Práce je možné posílat do 10. listopadu 2023 na adresu asociace info@casaonline.cz. Vítěz nebo vítězka soutěže získá možnost prezentovat svoji práci v rámci Gellnerovského semináře, roční členství v CASA a finanční ocenění ve výši 3 000 Kč. Texty budou posuzovány z hlediska originality, kvality, empirického materiálu, argumentace, teoretické úrovně, jasnosti a struktury. […]

Výběrového řízení do programu Mladých dobrovolníků OSN pro rok 2024

Ministerstvo zahraničních věcí ČR společně s United Nations Volunteers otevírají nový ročník Mladých dobrovolníků OSN. Přihlašování je otevřeno do 31. října 2023. Na 9 pozic vypsaných v různých agenciích OSN v celkem 7 zemích se můžou hlásit občané ČR s minimálně bakalářským titulem a věkem do 29 let po dobu působení na vybrané pozici. Cílem programu je poskytnout mladým lidem možnost získat […]

Martin Maurach: Information about DAAD Scholarships and Funds

Filozofická fakulta UK zve na informační schůzku k stipendiím DAAD (Německé akademické výměnné služby), která se bude konat 23. října 2023 od 18:00 online v MS Teams. Schůzka bude vedena v anglickém jazyce. ID schůzky: 334 311 945 523  Přístupový kód: MaMxst 

Cena Josefa Vavrouška: Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace

Děkan Fakulty sociálních věcí UK vyhlašuje 28. ročník veřejné soutěže bakalářských, magisterských, rigorózních a dizertačních prací obhájené v roce 2023 nebo 2022. Zúčastnit se mohou studenti, doktorandi a mladí absolventi českých a slovenských vysokých škol. Uzávěrka pro zasílání do letošního ročníku je stanovena na pátek 28. 7. 2023 do 12:00. Náměty soutěžních prací je možné specifikovat podle následujících tematických okruhů: ekologie člověka; udržitelný […]

Student a věda – lingvistika

Přihlásit se mohou studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Soutěžní práce (lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky) nejsou tematicky omezeny. Jazykem příspěvků je čeština, případně slovenština nebo angličtina, ústní prezentace probíhá česky nebo slovensky. Porota soutěže hodnotí písemnou verzi, ústní prezentaci a odpovědi v diskusi. První místo bude odměněno částkou 5 000 Kč, druhé 3 000 Kč, třetí 2 000 Kč, ocenění studenti […]