Kalendář akcí: Kampus Hybernská

Probíhající akce

Nenalezeno

Proběhlé akce

Workshop: „Řetězec výsledků – Jak dosáhnou toho, že váš projekt bude společensky užitečný?“

Srdečně váz zveme na workshop, který se uskuteční 8. prosince od 9:00–12:00 v Kampusu Hybernská. Určený všem tvůrčím studentům i zaměstnancům Univerzity Karlovy napříč obory a fakultami. Tématem workshopu s Janem Veselým bude řetězec výsledků (result chain), díky kterému si vyzkoušíte, jak lépe podchytit a specifikovat společenské dopady svého tématu nebo projektu. Workshop je zaměřen na proces znalostního a technologického transferu od […]

Překladatelé na FF UK

Úvodní ročník čtení překladů se uskuteční 30. listopadu od 18 hodin v Čítárně Kampusu Hybernská. Zaměří se na překlady publikované v letech 2020–2022, a to i časopisecky. Každý překladatel stručně představí publikované dílo a přečte úryvek z překladu, případně i kus originálu. Délka vystoupení je max. 8 minut. Akce proběhne v návaznosti na již pravidelné čtení básníků z řad pedagogů, studentů i zaměstnanců Básníci na FF […]

Výstava: Odlesky helénského slunce

Odlesky helénského slunce prozáří Galerii HYB4 v Kampusu Hybernská v podobě odlitků slavných děl antického sochařství. Sádrové kopie starověkých uměleckých děl byly již od renesance ceněným sběratelským artiklem, zároveň jsou však také odrazem hlubšího a obecnějšího zájmu o klasickou kulturu. Vernisáž se koná 10. října od 18:00. Výstava prostřednictvím sbírky odlitků antické plastiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy tedy zkoumá nejen […]

Zahájení nového akademického roku se uskuteční v Kampusu Hybernská

Oslavte s námi začátek akademického roku 2022/23. Můžete se těšit na odpoledne plné kultury, inovací, vědy a vzdělávání. Program začíná v 16:00, slavnostní zahájení proběhne v 18:00 v hlavním sále. Součástí programu bude komentovaná prohlídka Kampusu Hybernská a nově otevřeného vzdělávacího centra Didaktikon. Dočkáte se také představení studentského života v kampusu, výzkumů studentů během krátkých stand-upů a vystoupení kapely Tygroo kombinující lidové žánry […]

Evropský den jazyků

Celodenní jazykový festival, který se bude konat 30. září v Kampusu Hybernská, se zaměřuje na školy a širokou veřejnost. Letošním zastřešujícím tématem jsou utlačované jazyky (v minulých ročnících se EDJ zaměřil na ohrožené jazyky, překlad či na dopady pandemie na jazyky a jejich mluvčí). Pořádá se ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR. Plánovaný program zahrnuje minikurzy širokého spektra jazyků, workshopy, […]

HYB4 Čítárna: Projekt Sinopsis: Vzestup a pád jedné družby

Autorské čtení a debata k právě vydané knize Vzestup a pád jedné družby: Pět let česko-čínských vztahů v souvislostech. Projekt Sinopsis 2016–2021 Velká očekávání, ještě větší zklamání, manévry diplomatické i policejní, fiktivní investice a skutečné dluhy, intriky, předžalobní výzvy a vyhaslý poradce –⁠ to vše a mnohem více v jednom svazku! Přijďte se dozvědět více o turbulentních vztazích ČR a ČLR, od nekritického nadšení počátečních let […]

S Lucií Němečkovou o dramatičkách subsaharské Afriky

Srdečně vás zveme na poutavou přednášku dramaturgyně a ředitelky festivalu Tvůrčí Afrika Lucie Němečkové. Společně poodhalíme divadelní svět frankofonní subsaharské Afriky a v centru dění budou stát ženy – dramatičky. Akce je vhodná pro všechny, zejména pak studenty francouzského jazyka a divadelní vědy. Přednášku pro vás organizuje studentský spolek SaFra ! z Ústavu translatologie FF UK.

Debata: (post)socialistické metropole a voda | udržitelnost mokrých infrastruktur

Vztah města a vody je v posledních letech žhavým tématem, zejména v souvislosti s adaptací na klimatickou změnu. Ovšem jen vzácně se v diskusích objevuje historický pohled, a přitom (post)socialistická realita zásadně ovlivnila a nadále ovlivňuje nejen utváření diskursu (a konsensu?) o vodě ve městě a její správě, ale také stav mokrých infrastruktur jako takových. Tázání jak dále s vodou v našich městech v sobě musí obsahovat nejen […]

Koncert: Baroko v Hybernské

Studentská Hybernská vás srdečně zve na koncert Baroko v Hybernské, který proběhne ve středu 22. června 2022 od 20:00 na druhém dvoře Kampusu Hybernská, tedy před hlavním sálem (v případě nepřízně počasí bude mokrou variantou hlavní sál). Ensemble Ad Beatitudinem je soubor mladých muzikantů soustředících se na barokní hudbu. Pro červnový večer jsme si připravili raně barokní italské skladby […]

HYB4 Čítárna: Lidé nelétají. Arabská pomezí

Večer časopisu Plav a revue Prostor k situaci hebrejsky píšících palestinských autorů*ek a arabské vězeňské literatuře. Hudba, liminalita, fíky. Na akci se podílí několik lidí, kteří aktuálně působí nebo studovali na FF UK.