Kalendář akcí: Výstavy

Probíhající akce

Nenalezeno

Proběhlé akce

Výstava: Posláni na Sever. Češi na nucené práci v Norsku za 2. sv. války

Výstavní projekt Posláni na sever představuje málo známé okolnosti nucené práce Čechů v Norsku během druhé světové války. Výstava zahrnuje faktografickou část, kde jsou prezentovány základní údaje a dobové materiály. Druhou částí výstavy je soubor 15 fotografických portrétů potomků nuceně nasazených, s nimiž autorský tým jednal. Spolupráce s potomky přinesla výzkumu nový rozměr, když kromě poskytnutí jedinečných materiálů uchovávaných […]

Vernisáž výstavy (Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945

Výstava, kterou připravilo Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, se koná u příležitosti dvojího stoletého jubilea: založení Ukrajinské svobodné univerzity a zahájení tzv. Ruské pomocné akce – programu československé pomoci uprchlíkům z rozpadlého Ruského impéria. Univerzita vznikla na počátku roku 1921 ve Vídni, záhy přesídlila do Prahy, kde se stala důležitým intelektuálním a kulturním střediskem prvorepublikového Československa.   […]

Výstava Lipnická bible 1421–2021: Štít víry do neklidné doby

Výstava v Zrcadlové kapli Klementina představuje pět latinských biblických rukopisů sepsaných v Čechách kolem roku 1421 v čele s tzv. Lipnickou biblí. Tento středověký kodex byl do Čech mimořádně zapůjčen Muzeem Bible v americkém Washingtonu u příležitosti 600 let od jeho dokončení v Lipnici (pravděpodobně Lipnici nad Sázavou). Vstup je zdarma každý den od 10 do 18 hodin. Více se o Lipnické bibli dozvíte […]

Výstava Lipnická bible 1421–2021

Výstavu o Lipnické bibli připravovala se studenty doc. Lucie Doležalová z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK. Výstava je po celé léto k vidění na hradě v Lipnici nad Sázavou, v září se pak přesune do zrcadlové kaple Klementina. Virtuálně k prolistování ji připravil doktorand ÚŘLS FF UK Martin Roček.

Odloženo: Svět knihy Praha 2020

V souvislosti se zrušením výuky a zákazem osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů byla akce odložena. Veletrh pravděpodobně proběhne na podzim 2020. Více informací o změně data konání najdete na webu pořadatele. Podrobnosti ohledně situace zveřejňujeme na stránce Průběžně aktualizované informace o situaci s koronavirovou infekcí. Děkujeme za pochopení. — 26. mezinárodní knižní veletrh a literární festival. Čestný host: […]

Zahájení výstavy „Koreanistika včera a dnes. 70 let na FF UK“

Oddělení koreanistiky Ústavu asijských studií FF UK zve na slavnostní zahájení výstavy u příležitosti sedmdesátého výročí od svého založení. Výstava představí vznik a vývoj české koreanistiky od roku 1950 do současnosti, včetně jejích zakladatelů a významných osobností. Vernisáž se uskuteční v pátek 6. března 2020 od 17 hodin ve vestibulu budovy v Celetné. Výstava bude přístupná do 6. dubna 2020.

Vernisáž výstavy Dějiny umění ve smyčkách doby

Vernisáž výstavy, která připomene sté výročí Ústavu pro dějiny umění FF UK, se uskuteční v úterý 21. ledna 2020 v 17:30 v Křížové chodbě Karolina. Expozice bude otevřena denně od 10 do 18 hodin, k vidění bude do 23. února 2020. U příležitosti výročí bude rovněž vydána rozsáhlá publikace, která mapuje osudy ústavu a jeho klíčových osobností. Kniha vyjde ve Vydavatelství FF […]

Zahájení výstavy 100 let Fonetického ústavu na FF UK

Fonetický ústav FF UK zve na slavnostní zahájení výstavy u příležitosti stého výročí od svého založení. Výstava představí počátky fonetiky na fakultě i vývoj oboru v dalších desetiletích. Vernisáž se uskuteční v úterý 17. prosince 2019 od 17 hod. ve vestibulu hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 1/2). Výstava bude přístupná do 31. ledna 2020. Pozvánka

Vernisáž výstavy „ArchaeoCentrum pohledem fotografa“

Ústav pro archeologii FF UK srdečně zve na vernisáž výstavy fotografií studentky Lucie Novotné s názvem „ArchaeoCentrum pohledem fotografa“. Všechny fotografie vznikly v průběhu trvání projektu „ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor“, který je podpořen Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj. Ústav pro archeologii se na projektu podílel uspořádáním řady workshopů a přednášek. Mimoto se studenti […]

OTEVŘENÁ UNIVERZITA: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 1918 – 1938 – 1948

Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR připravilo u příležitosti 30. výročí obnovení české demokracie a státní suverenity výstavu, která nám prostřednictvím osudů „našich cizinců“, působících na FF UK v dynamickém období 1918–1938–1948, může být připomenutím, že odvážná a tvůrčí otevřenost vůči jinakosti náleží k dobré tradici naší akademické obce. Výstava bude přístupná do 15. prosince 2019.