Kalendář akcí: Výstavy

Nejen nepřátelé: Staří Řekové a jejich sousedé

Slavnostní zahájení výstavy věnované komplikovanému soužití národů antického Středomoří a jejich vzájemným kontaktům. Tak jako se řecká kultura ve svých počátcích inspirovala hmotným i myšlenkovým bohatstvím antického Orientu, zejména Egypta, sama se záhy stala vzorem pro jiné starověké národy. Výstava prostřednictvím exponátů ze sbírek Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, Národního muzea a dalších tuzemských […]