Kalendář akcí: Výstavy

Probíhající akce

Michalis a Andonis Kunduris: ΠΡΟΣΦΥΓΟ-ΠΟIΗΣΗ / Uprchlická poezie

Před sty léty bylo jeden a půl milionu řeckých uprchlíků z Malé Asie vykořeněno ze své domoviny. Tragickou shodou okolností letos v Evropě začala další válka a další uprchlická krize. Výstava skic Michalise Kundurise zpřítomňuje traumatickou paměť uprchlíků – jejich vykořenění, cestu a osídlení v nových zemích; to vše hořce a odvážně snoubeno s poezií. Vernisáž proběhne 1. prosince 2022 v prvním patře hlavní budovy […]

Ivan Meštrović (1883–1962): Sochař a světoobčan

Výstava světoznámého chorvatského sochaře probíhající v Galerii hl. m. Prahy v budově Městské knihovny. Na přípravě výstavy se jako odborný spolupracovník podílel dr. Ondřej Vojtěchovský z Ústavu světových dějin FF UK. V rámci doprovodných akcí proběhne 12. ledna 2023 přednáška Ondřeje Vojtěchovského „Ivan Meštrović v kontextu historie 20. století“. Foto: Tomáš Souček

Výstava Kouzlo objevování: od hieroglyfů k Tutanchamonovi

V pátek 11. listopadu 2022 se na Univerzitě Karlově v prostorách Karolina návštěvníkům otevře výstava, kterou připravil tým Českého egyptologického ústavu FF UK. Tato akce připomíná dvě významná výročí, která světová egyptologie v roce 2022 oslavuje. Na podzim roku 1822 Jean François Champollion odhalil způsob, jakým číst starověké hieroglyfy, a fakticky tak moderní egyptologii jako vědu založil. O sto let později, […]

Proběhlé akce

Vernisáž výstavy „Ion Luca Caragiale – předchůdce avantgardy a absurdního divadla“

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK srdečně zve všechny zájemce na vernisáž výstavy, která se uskuteční v úterý 8. listopadu 2022 v 17 hodin v 1. patře hlavní budovy FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.  

Výstava k 55. výročí úmrtí Jiřího Levého

Ústav translatologie FF UK za podpory Státního fondu kultury České republiky a Zastoupení Evropské komise v České republice připravuje výstavu týkající se osobnosti Jiřího Levého (1926–1967), a to při příležitosti 55 let, jež nás dělí od jeho předčasného úmrtí. Výstava a vernisáž proběhnou 4. listopadu od 11 hodin ve vestibulu Šporkova paláce. Levého kultovní dílo, Umění překladu, dodnes patří nejen do […]

Výstava: Odlesky helénského slunce

Odlesky helénského slunce prozáří Galerii HYB4 v Kampusu Hybernská v podobě odlitků slavných děl antického sochařství. Sádrové kopie starověkých uměleckých děl byly již od renesance ceněným sběratelským artiklem, zároveň jsou však také odrazem hlubšího a obecnějšího zájmu o klasickou kulturu. Vernisáž se koná 10. října od 18:00. Výstava prostřednictvím sbírky odlitků antické plastiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy tedy zkoumá nejen […]

Evropský den jazyků

Celodenní jazykový festival, který se bude konat 30. září v Kampusu Hybernská, se zaměřuje na školy a širokou veřejnost. Letošním zastřešujícím tématem jsou utlačované jazyky (v minulých ročnících se EDJ zaměřil na ohrožené jazyky, překlad či na dopady pandemie na jazyky a jejich mluvčí). Pořádá se ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR. Plánovaný program zahrnuje minikurzy širokého spektra jazyků, workshopy, […]

Vernisáž výstavy České země uprostřed Evropy

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK vás zve na slavnostní zahájení výstavy zaměřené na témata a historické souvztažnosti mezi českými zeměmi a dalšími regiony Evropy v období aktuálního předsednictví České republiky v Radě EU. Vernisáž výstavy proběhne 19. září v 17:00 v prvním patře hlavní budovy FF UK a potrvá do 12. října. Souběžně probíhá hlavní výstava projektu v Národním archivu do 30. října.

Do Borovan s tím! Středověký klášter a jeho knihy – slavnostní otevření výstavy

Slavnostní otevření stálé výstavy, kterou připravili studenti FF UK pod vedením Lucie Doležalové (ÚŘLS) ve spolupráci s Národní knihovnou a dalšími institucemi v rámci projektu LINDAT-CLARIAH.

Vernisáž, Galerie antického umění, Hostinné

Slavnostní znovuotevření Galerie antického umění, s novým výstavním konceptem a po komplexním zrestaurování historické sbírky sádrových odlitků antických soch ve správě Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. Úvodní slovo pronese paní děkanka Eva Lehečková a starostka města Hostinné, Dagmar Sahánková.

Book Me 2021

Book Me je mezinárodní knižní výstava pořádaná Nakladatelstvím AMU, jejímž cílem je představit na jednom místě nové tituly z oblasti filmu, hudby, divadla, tance a fotografie. Výstavy se účastní jak čeští vydavatelé oborové literatury včetně Vydavatelství FF UK, tak i velké zahraniční vydavatelské domy a univerzity jako Routledge nebo Oxford University Press. Přijďte si k nám udělat přehled o nejnovější knižní […]

Výstava: Posláni na Sever. Češi na nucené práci v Norsku za 2. sv. války

Výstavní projekt Posláni na sever představuje málo známé okolnosti nucené práce Čechů v Norsku během druhé světové války. Výstava zahrnuje faktografickou část, kde jsou prezentovány základní údaje a dobové materiály. Druhou částí výstavy je soubor 15 fotografických portrétů potomků nuceně nasazených, s nimiž autorský tým jednal. Spolupráce s potomky přinesla výzkumu nový rozměr, když kromě poskytnutí jedinečných materiálů uchovávaných […]

Vernisáž výstavy (Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945

Výstava, kterou připravilo Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, se koná u příležitosti dvojího stoletého jubilea: založení Ukrajinské svobodné univerzity a zahájení tzv. Ruské pomocné akce – programu československé pomoci uprchlíkům z rozpadlého Ruského impéria. Univerzita vznikla na počátku roku 1921 ve Vídni, záhy přesídlila do Prahy, kde se stala důležitým intelektuálním a kulturním střediskem prvorepublikového Československa.   […]