Kalendář akcí: Výstavy

Probíhající akce

Nenalezeno

Proběhlé akce

Odloženo: Svět knihy Praha 2020

V souvislosti se zrušením výuky a zákazem osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů byla akce odložena. Veletrh pravděpodobně proběhne na podzim 2020. Více informací o změně data konání najdete na webu pořadatele. Podrobnosti ohledně situace zveřejňujeme na stránce Průběžně aktualizované informace o situaci s koronavirovou infekcí. Děkujeme za pochopení. — 26. mezinárodní knižní […]

Zahájení výstavy „Koreanistika včera a dnes. 70 let na FF UK“

Oddělení koreanistiky Ústavu asijských studií FF UK zve na slavnostní zahájení výstavy u příležitosti sedmdesátého výročí od svého založení. Výstava představí vznik a vývoj české koreanistiky od roku 1950 do současnosti, včetně jejích zakladatelů a významných osobností. Vernisáž se uskuteční v pátek 6. března 2020 od 17 hodin ve vestibulu budovy v Celetné. Výstava bude přístupná do 6. dubna […]

Vernisáž výstavy Dějiny umění ve smyčkách doby

Vernisáž výstavy, která připomene sté výročí Ústavu pro dějiny umění FF UK, se uskuteční v úterý 21. ledna 2020 v 17:30 v Křížové chodbě Karolina. Expozice bude otevřena denně od 10 do 18 hodin, k vidění bude do 23. února 2020. U příležitosti výročí bude rovněž vydána rozsáhlá publikace, která mapuje osudy ústavu a jeho klíčových osobností. Kniha vyjde ve Vydavatelství […]

Zahájení výstavy 100 let Fonetického ústavu na FF UK

Fonetický ústav FF UK zve na slavnostní zahájení výstavy u příležitosti stého výročí od svého založení. Výstava představí počátky fonetiky na fakultě i vývoj oboru v dalších desetiletích. Vernisáž se uskuteční v úterý 17. prosince 2019 od 17 hod. ve vestibulu hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 1/2). Výstava bude přístupná do 31. ledna 2020. Pozvánka

Vernisáž výstavy „ArchaeoCentrum pohledem fotografa“

Ústav pro archeologii FF UK srdečně zve na vernisáž výstavy fotografií studentky Lucie Novotné s názvem „ArchaeoCentrum pohledem fotografa“. Všechny fotografie vznikly v průběhu trvání projektu „ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor“, který je podpořen Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj. Ústav pro archeologii se na projektu podílel uspořádáním řady workshopů a přednášek. Mimoto […]

OTEVŘENÁ UNIVERZITA: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 1918 – 1938 – 1948

Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR připravilo u příležitosti 30. výročí obnovení české demokracie a státní suverenity výstavu, která nám prostřednictvím osudů „našich cizinců“, působících na FF UK v dynamickém období 1918–1938–1948, může být připomenutím, že odvážná a tvůrčí otevřenost vůči jinakosti náleží k dobré tradici naší akademické obce. Výstava bude přístupná do 15. prosince 2019.

Jiří Hanzl: Listopad 1989 – portréty a osudy

Nápad začít fotit mu vnukl nepovedený fotoportrét od nešikovného fotografa amatéra, a tak v patnácti letech podlehl kouzlu černé komory. Celá léta pracuje Jiří Hanzl převážně jako filmový fotograf a obor iluzí a technických triků mu umožnil zúročit studijní i osobní zkušenosti a vědomosti. I přesto říká, že je stále na začátku a musí se učit. […]

Vernisáž: Divadlo revoluce

Slavnostní uvedení výstavy „Divadlo revoluce“ Katedry divadelní vědy FF UK. Výstava se věnuje 30. výročí listopadové revoluce především prostřednictvím materiálů zachycujících události tehdejšího dění v divadlech. Právě divadla byla v té době jedním z důležitých center občanského vzdoru a také z divadelního prostředí vyšla řada protagonistů sametové revoluce.

Vernisáž výstavy Století české hudební vědy na Univerzitě Karlově

Výstavu pořádá Ústav hudební vědy FF UK u příležitosti stého výročí udělení první řádné profesury v oboru hudební věda na české větvi Univerzity Karlovy. Pozornost je věnována jak počátkům oboru,  tak i jeho dynamickému vývoji po roce 1945. Vernisáž uvedou dr. Marc Niubo a dr. Jan Baťa; doc. Eduard Douša uvede skladbu MUSICA FESTIVA pro pozoun a […]

Laterna magika: Paměť experimentu

Výstava se pokouší o široké a nejednoznačné uchopení Laterny magiky, pojímá ji jako fenomén s mnoha fasetami a ambivalencemi. Ve svém podtitulu Paměť experimentu odkazuje k tomu, že se zaměřuje zejména na pokusnictví, které ji vždy tvořilo a tvoří, na neustálý a neustávající experiment, ze kterého se rodí a který může paradoxně zapříčinit i její stagnaci. MeetFactory […]